Bedrijfsmodellen opnieuw definiëren met HPC: simulatie van wind, golven en zee

file

HPC als facilitator van bedrijfsvernieuwing: wat kunnen we verwachten?

Mijn collega Jean-Pierre Panziera had het er in zijn vorige bericht over dat High Performance Computing (HPC) al een wezenlijk deel uitmaakt van onderzoek en ontwikkeling in de wetenschappelijke en academische wereld. De International Data Corporation (IDC) berekende onlangs dat de wereldmarkt voor HPC jaarlijks met 8,2% zal gaan groeien. In 2019 verwacht men een totale waarde te bereiken van 15,2 miljard USD. Supercomputing blijft het dus goed doen, maar de bedrijfsvoordelen van HPC zijn niet altijd duidelijk. In dit artikel ga ik in op een voorbeeld van het gebruik van HPC in de Nederlandse scheepvaart, en ga ik na wat andere bedrijven hiervan kunnen leren.

Schepen en offshore-structuren optimaliseren

 

MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, specialiseert zich erin schepen veiliger, schoner en slimmer te maken.  Voor het testen van schepen gebruikt het instituut al 80 jaar grote houten schaalmodellen die worden uitgeprobeerd in de testbassins van MARIN in Wageningen en Ede. In deze bassins kunnen golven en oppervlaktewind worden gesimuleerd. Door nieuwe ontwerpen op schaal uit te testen worden erg nauwkeurige resultaten bereikt. Deze fysieke modellen kunnen echter maar beperkt worden aangepast, omdat elke wijziging met de hand moet worden aangebracht.

 

Onlangs is MARIN voor het testen van de ontwerpen begonnen met het gebruik van HPC. Supercomputing met software die de waterstroming rond schepen en offshore-structuren simuleert. Fysieke scheepsmodellen worden nog steeds gemaakt, maar er worden nu ook supercomputers ingezet om testmodellen en simulaties te maken, die erop gericht zijn de definitieve ontwerpen te perfectioneren.

 

Voor MARIN betekent HPC dat er minder tijd nodig is om ontwerpen te optimaliseren. En het testen is goedkoper geworden. Op die manier kunnen er meer details worden aan de modellen worden toegevoegd en kunnen verschillende testen tegelijk worden uitgevoerd. Het instituut kan nu ook meer experimenteren met modellen waarvan eerder het testen te riskant of te duur was.

HPC als facilitator van bedrijfsvernieuwing: wat kunnen we verwachten?
 

De voordelen van HPC voor MARIN zijn duidelijk, maar er moet meer gebeuren om HPC ook in andere bedrijfstakken in te voeren. De markt van het berekenen en maken van weersvoorspellingen neemt alvast een voorsprong. Het Franse meteorologische agentschap Météo-France werkt al sinds 2013 samen met Bull om de HPC-systemen, die aan de basis van weersvoorspellingen liggen, te versterken. Wie gelijkaardige voordelen wil realiseren in de eigen bedrijfstak, doet er goed aan dit voorbeeld te volgen.

 

In de eerste plaats, is fundamenteel onderzoek van doorslaggevend belang bij wetenschappelijke doorbraken. Bij de meeste natuurlijke of fysische processen zijn simulaties de beste manier om te ontdekken hoe iets werkt. Investeringen op dit gebied zijn daarom cruciaal voor de toekomst van HPC.

 

Daarnaast moeten universiteiten en bedrijven meer met elkaar samenwerken, zodat bedrijfstakken de vaardigheden aangereikt krijgen die ze nodig hebben. Expertise en financiering van HPC is momenteel vooral te vinden in de academische wereld. Als bedrijven het potentieel van supercomputing willen benutten, dan is er meer grensoverschrijdende samenwerking en wisselwerking met belangrijke industriële spelers nodig.

 

Contact

Marketing NL
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie