Innovatieforum 'Digital Transformation in Healthcare' (invitation only)

Details

Datum: 10 dec. 2013
Tijd: 14:00-19:00
Land: Nederland
Stad: Amsterdam
Lokatie: EYE Filmmuseum
Marktsector: Healthcare

Nederland maakt zich op voor een grote transformatie van de gezondheidszorg.
De manier waarop wij de zorg in de toekomst zullen verlenen zal onherkenbaar veranderen. Deze transformatie krijgt vorm vanuit een aantal digitale ontwikkelingen die in rap tempo bij elkaar komen. Het gaat hier met name om de ontwikkelingen op de gebieden social collaboration, cloud, big data en smart mobility. De transformatie wordt een digitale; digital transformation. De impact is ons inziens vergelijkbaar met die van de komst van het internet. De belangrijkste vraag voor zorginstellingen is wat digital transformation betekent in termen van hun strategieën voor een duurzame concurrentiepositie, voor producten en diensten, voor hun patiënten en cliënten maar ook voor de medewerkers en de partners met wie ze samenwerken in zorgketens.

Het Client Innovation Forum is bedoeld voor beslissers en belangrijke beïnvloeders binnen zowel de cure als care om samen met ons over dit onderwerp te discussiëren. Voorafgaand aan deze discussie hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd die inspirerende presentaties verzorgen.

 

Programma
14:00    Ontvangst
14:30    Welkom
            Henny van Schaik – Atos Consulting, Executive Vice President
            Digital Transformation in Healthcare - overview
            Atos Healthcare
            Mobiele toepassingen bij de behandeling van borstkanker
            Anne Bruinvels – OWise: winnaar aanmoedigingsprijs Health App Award 2013
            Big analytics bij academische ziekenhuizen
            Jeroen Dijkxhoorn – SAS Institute
16:00    Innovation Forum discussie
17:30    Netwerkborrel
19:00    Einde

Digital Transformation in Healthcare: een overzicht – Atos Healthcare
Atos Healthcare verzorgt een introductie op het thema Digital Transformation waarbij we inzoomen op enkele specifieke toepassingen zoals social collaboration en smart mobility. Atos heeft zichzelf bijvoorbeeld tot doel gesteld om de interne e-mail te vervangen door moderne samenwerkingstools. Smart mobility gaat onder meer over zogeheten context aware toepassingen waarbij mensen en objecten met elkaar real-time in verbinding worden gesteld. We zullen enkele voorbeelden van binnen en buiten de gezondheidszorg laten zien en ingaan op de toepasbaarheid binnen de gezondheidszorg.


Een tweetal filmpjes ter illustratie:
smart mobility
social collaboration


Mobiele toepassingen bij de behandeling van borstkanker – Anne Bruinvels – OWise
OWise is een perfect voorbeeld van een toepassing waarin alle vier de ontwikkelingen samenkomen en de individuele patiënt meer controle geeft over het leven met borstkanker. Alle informatie met betrekking tot het behandelplan, het persoonlijk dagboek, gemoedstoestand, statistieken en vragenlijsten worden samengevoegd in een App. Dr. Anne Bruinvels vertelt u meer over de achtergronden en uitdagingen op het gebied van mobiele toepassingen.


Een filmpje ter illustratie: OWise


Big Analytics in Healthcare – Jeroen Dijkxhoorn, Henk Stobbe – SAS Institute
Door verregaande (internationale) samenwerking met veel focus op data uitwisseling, de implementatie van EPD systemen maar ook toenemende aandacht voor sensor-data, komt binnen Healthcare steeds meer Big Data beschikbaar. Hierbij groeit ook het besef dat dit kan worden ingezet voor effectievere en efficiëntere zorg.

Maar hoe kom je van Big Data naar relevante inzichten en juiste actie? Big Data brengt organisaties buiten hun comfort zone op verschillende vlakken. Niet alleen volume en technische beperkingen van beschikbare opslag, maar met name ook wat betreft de complexiteit en de variëteit van de data bronnen en hoe hiermee om te gaan.

Aan de hand van klantcases waaronder UMC Utrecht zal SAS Institute laten zien hoe met Big Analytics en de benodigde Data Management & Governance, Big Data beheersbaar wordt en waarde geoogst kan worden.


Een filmpje ter illustratie: SAS Visual Analytics


Doelgroep: genodigden (mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en van mening te zijn toch tot de doelgroep te behoren (beslissers en belangrijke beïnvloeders binnen zowel de cure als care), meld u zich dan hier aan.

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie