Lagerhuisdebat: Publieke sector in 2020

Tijdens het Lagerhuisdebat op 23 april discussieerden bestuurders uit het publieke en private domein over een slagvaardige publieke sector in 2020.


In een open sfeer werd onder de bevlogen leiding van Marjet van Zuijlen een levendig debat gevoerd over de digitale overheid. De stellingen gingen over innovatie, privacy van burgergegevens maar ook over de invloed van jongere generaties in beleidsvorming en het inkoopproces van de overheid.


Een beeldverslag door het aanwezige Ministerie van Verhalen kunt u hiernaast downloaden.


Het debat is een vervolg op het visieboek ‘Perspectief van de publieke sector in 2020’. Het eerste exemplaar werd in juni 2012 overhandigd aan voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies. De minister uitte de wens om op een zo hoog mogelijk niveau kennis met elkaar te blijven delen, ook met bestuurders vanuit het private domein. Het jongste wapenfeit hiervan is dit Lagerhuisdebat op 23 april 2013.


Sinds 10 jaar is er een Overheidscongres, op initiatief van de dienstverleners Accenture, Atos, Capgemini, CGI, Deloitte, IBM en SAP. Vanuit de behoeften van bestuurders in de publieke sector is door het Overheidscongres het initiatief genomen om het Overheidsforum in te stellen en het Lagerhuisdebat te organiseren.


Namens Atos namen Johan Taams, André de Meulder en Nieko Versteeg deel aan dit debat.

Contact

Marketing NL
trans-1-px

Beeldverslag

Download

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie