Security Event - programma

Details

Datum: 20 nov. 2013
Tijd: 08:30-13:00
Land: Nederland
Stad: Utrecht
Lokatie: Atos BTIC
Topic: Security

 
Naar de event pagina

Atos Security Event – Programma

Pieter Reijngoud

Risicobewust opereren

Een ziekenhuis is in toenemende mate afhankelijk van digitale hulpmiddelen. Een verstoring kan letterlijk levensbedreigend zijn. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de ICT-voorziening. Daarom wordt bij nieuwe ICT-ontwikkelingen uitdrukkelijk aandacht besteed aan informatiebeveiliging.

Er is een toenemende stroom van nieuwe slimme toepassingen die zeer aantrekkelijk zijn voor de patiënt en de zorgverlener. De leverancier praat het liefst rechtstreeks met de afdeling. In het enthousiasme over de mogelijkheden kan de aandacht voor de risico’s verslappen.

Traditionele ‘alarmbellen’ die borgen dat ook zorgvuldig naar de risico’s gekeken wordt, werken niet goed voor toepassingen buiten beeld van de beheerorganisatie. Er is ook weinig aanleiding om af te stemmen met de ICT-afdeling, een simpele browsertoegang volstaat al.

Er is sprake van toenemende risico’s, terwijl de regie lijkt af te nemen. Hoe ga je hier als ISO mee om? Hoe zorg je dat je als ziekenhuis risicobewust opereert? Een voorbeeld uit de praktijk van een Information Security Officer (ISO) in een ziekenhuis.

Pieter Reijngoud is sinds 2011 werkzaam in Ziekenhuis Rijnstate als Information Security Officer.

Roy Jansen

Cyber Agility – Security in een dynamisch dreigingslandschap

In het derde Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) is in juni van dit jaar nog eens het belang van cyber security benadrukt: het is van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij en economie. Tegelijkertijd wordt in allerlei (inter)nationale trendrapporten en jaaroverzichten duidelijk dat dreigingen in complexiteit toenemen en steeds vaker specifiek gericht zijn op de overheid, het bedrijfsleven of zelfs individuele burgers. Anno 2013 dienen wij ons het hoofd te kunnen bieden aan de cyberdreigingen van vandaag de dag, maar ons tevens voor te bereiden op die van morgen. Eén van de maatregelen om de digitale weerbaarheid van uw organisatie te vergroten is introductie van het concept ‘Cyber Agility’.

In deze presentatie wordt het concept toegelicht aan de hand van één sprekend voorbeeld uit de praktijk: het project Een Extra Zintuig dat op dit moment meedingt naar de eindoverwinning van de SBIR Cyber Security innovatiecompetitie voor de Nederlandse Rijksoverheid.

Roy Jansen is Cyber Competence Lead bij Atos Consulting en is o.a. vanuit Atos vertegenwoordiger in de Cyber Security Adviesgroep van Nederland ICT.

Jo Sanders

Veilige toegang tot kennis en onderwijs – Identity en Access Management bij de Politieacademie

De Politieacademie is voor de Nationale Politie het centrum voor onderwijs, kennis & onderzoek en werving & selectie. De Politieacademie werkt daarbij samen met de Nationale Politie en partners in de veiligheidsketen, ambulance, brandweer en Koninklijke Marechaussee. Zowel veiligheid als ook toegankelijkheid van informatie is in deze context zeer belangrijk. Toegankelijkheid omdat de Politieacademie een onderwijs- en kennisinstituut is, veiligheid omdat bescherming van personen en hun privacy een belangrijk uitgangspunt is voor inrichting en operatie binnen de politie.
 
De lopende herinrichting van de politieorganisatie en ontwikkelingen als cloud, afstandsleren en anytime-, anyplace-, anydevice-toegang stellen daarbij nieuwe eisen aan informatievoorziening en techniek. Om de noodzakelijke ontwikkeling goed te kunnen sturen, heeft de Politieacademie een Roadmap Identity Management opgesteld. Aan plateau 1 van die roadmap geven we nu uitvoering. Het bieden van Single Sign On op de ELO (Electronische Leer Omgeving) is daarbij het belangrijkste resultaat.

Jo Sanders is Architect bij de Politieacademie.

Raymond Bierens

The Cybersecurity Journey; Van standaard naar framework, via IT en OT, van strategie naar uitvoering

Cybersecurity staat op dit moment in ieder land rond de wereld hoog op de agenda van politieke bestuurders en CEO’s. Hoewel cyberspace per definitie internationaal is en thema’s als (inter-)nationale samenwerking en publiek-private samenwerking veelbesproken zijn, valt het des te meer op hoe groot de verschillen in interpretatie, aanpak en uitvoering tussen vergelijkbare publieke en private organisaties zijn. Deze verschillen, in combinatie met een zich snel ontwikkelend dreigingsbeeld, maakt cyber security voor internationale IT organisaties als Atos tot een echte uitdaging. In deze presentatie laat Raymond Bierens de meest opvallende overeenkomsten en verschillen laten zien vanuit de ervaringen van Atos met het ondersteunen van onze klanten met cyber security.

Raymond Bierens is Vice President Cyber Security & Defence bij Atos Global.

Paul Oor

Cyber security; Workload management en triage

Cyber security raakt alle markten en sectoren. ‘Bedreigingen’ variëren van script kiddies, cybervandalen en cyberonderzoekers tot (beroeps-)criminelen en staten. Atos komt dagelijks en wereldwijd in aanraking met alle facetten van Cyber Security als leverancier van IT-diensten.

Hoe bepaal je prioriteiten op basis van (te) veel informatie? Met wie communiceer je intern -en extern over potentieel gevoelige informatie? En vooral… hoe zorg je dat je blijft leren van incidenten en dat je de juiste processen en technische oplossingen ontwikkelt?

Paul Oor illustreert met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk hoe security professionals van Atos samenwerken met klanten, collega’s, leveranciers, overheid en toezichthouders.

Paul  Oor is Chief Security Officer van Atos Benelux.

Contact

Véronique Dekker
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie