Previous press release

ATOS ORIGIN JAARRESULTATEN 2004

STERKE FINANCIELE RESULTATEN IN EEN FUSIEJAAR

PARIJS, 16 maart 2005

Atos Origin, een toonaangevende internationale IT-dienstverlener, heeft vandaag de officiële cijfers over 2004 bekendgemaakt. Dit zijn de eerste cijfers van een volledig boekjaar die worden gepubliceerd sinds de acquisitie van de Sema Groep van Schlumberger op 1 januari 2004.

De omzet van de Groep overtrof de verwachting en bedroeg EUR 5.302 miljoen, een stijging van 75% vergeleken met 2003, vóór de acquisitie van de Sema Groep. Deze omzet betekent een organische groei van iets minder dan 1% vergeleken met de pro forma omzet van de gecombineerde Groep voor de vergelijkbare periode in 2003 en dit op basis van een ongewijzigde scope en constante wisselkoersen.
Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 385 miljoen hetgeen resulteerde in een operationele marge van 7,3% (2003 – 5,9% op een pro forma basis). Het netto resultaat vóór afschrijving van goodwill en vóór eenmalige posten (na belasting) bedroeg EUR 231 miljoen, wat leidt tot een winst per aandeel van EUR 3,43 vergeleken met EUR 3,24 in 2003, een stijging derhalve van 6%. De netto schuldpositie bedroeg aan het begin van 2004, direct na de acquisitie van de Sema Groep, EUR 698 miljoen en daalde tot EUR 491 miljoen op 31 december 2004.

Miljoenen EUR

2004

2003

%verschil

       

Omzet

5.302

3.035

+75%

Bedrijfsresultaat

385

248

+55%

Operationele marge

7.3%

8.2%

 

Netto winst vóór afschrijving goodwill en eenmalige posten (c)

231

153

+51%

Netto winst (verlies) – Aandeel van de Groep

11

(169)

 
       

Winst per aandeel (a)

0.16

(3.72)

 

Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill en eenmalige posten (b) (c)

3.43

3.24

+6%

       

Ratio netto schulden versus eigen vermogen

32%

46%

 

Medewerkers (per 31 december 2004)

46.584

26.473

 


(a) In euro’s, gebaseerd op een gewogen gemiddeld aantal aandelen
(b) In euro’s, gebaseerd op een gewogen gemiddeld aantal aandelen, inclusief potentiële nieuwe aandelen
(c) Na belasting

Samenvatting van de toelichting van de Chief Executive Officer:

Inleiding
Gedurende de tweede helft van 2004 waren er duidelijke aanwijzingen dat de wereldmarkt voor IT-diensten weer groeide. Met name in Europa heeft dit geleid tot een toename in onze orderportefeuille en in de plannen en verwachtingen van onze klanten. In het derde en vierde kwartaal van 2004 rapporteerde de Groep voor het eerst in meer dan drie jaar weer een organische groei, hetgeen zeer bemoedigend is, zowel voor onze medewerkers als voor de aandeelhouders.

De integratie van de Sema Groep
Gedurende 2004 hebben we onze plannen voor een adequate besturing van de gegroeide onderneming tot uitvoering gebracht. We hebben een commerciële strategie bepaald die zich richt op 100 belangrijke klanten, die momenteel voor meer dan 65% bijdragen aan de omzet van de Groep. In de toekomst verwachten wij nog veel meer zaken te kunnen doen met deze groep klanten. We hebben de operaties van de verschillende divisies opnieuw scherp tegen het licht gehouden. Zo zijn alle consultingactiviteiten wereldwijd gelanceerd onder de merknaam Atos Consulting en zijn onze activiteiten op het gebied van betaalkaarten en onze internetactiviteiten samengebracht in één organisatie – Atos Worldline – die in de toekomst verder kan groeien.
Intern hebben we de Global Consulting & Systems Integration- en de Global Managed Services-organisaties opgebouwd. Daardoor zijn we in staat een beter beheer en coördinatie per divisie te verzekeren en realiseren we een betere focus op toekomstige ontwikkelingen van ons dienstenaanbod. In iedere divisie, Consulting, Systems Integration en Managed Operations hebben we ons dienstenaanbod uitgebreid onder de loep genomen en wij zijn van plan ons te richten op meer gespecialiseerde, hoogwaardige oplossingen in plaats van op de basisproducten in de markt.

De succesvolle reorganisatie van onze commerciële strategie begon in de tweede helft van 2004 resultaten op te leveren. We konden een gestage en belangrijke stroom van nieuwe orders afsluiten, inclusief het grootste outsourcingscontract dat de Groep ooit heeft verworven, te weten de overname van een substantieel deel van de IT-infrastructuur van KarstadtQuelle. Dit contract bedraagt minimaal EUR 1,2 miljard voor de komende 8 jaar, en waarschijnlijk nog meer. Ook werden belangrijke contracten afgesloten met Rhodia, Schenker, de Immigratiedienst van het Verenigd Koninkrijk, LCH-Clearnet en vorige week met Renault. We waren ook zeer succesvol met het uitvoeren van de IT-activiteiten van de Olympische Spelen in Athene en we bereiden ons momenteel voor op de Olympische Winterspelen van het volgend jaar in Turijn en de Zomerspelen in Beijing in 2008.

De integratie van de Sema Groep is feitelijk voltooid. We moeten nog een aantal desinvesteringen afronden en daarnaast willen we de datacenter capaciteit verder consolideren. Beslissingen op dit gebied zijn echter al genomen en de uitvoering van deze plannen is in handen van zeer capabel, operationeel management.

Ontwikkelingen in 2004
De financiële targets die we aan het begin van het jaar aan de markt communiceerden zijn zeer accuraat gebleken. De omzet van de Groep bedroeg EUR 5.302 miljoen, iets hoger dan het cijfer van het voorafgaand jaar en dit op basis van een ongewijzigde scope en constante wisselkoersen. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 385 miljoen, oftewel een operationele marge van 7,3%, vergeleken met 5,9% in 2003 op pro forma basis voor de gecombineerde Groep. De operationele marge was in lijn met onze doelstelling een marge te realiseren van tenminste 7%. De herstructurering van de gecombineerde onderneming heeft het afgelopen jaar in belangrijke mate hiertoe bijgedragen. Hierdoor zal er ook in 2005 sprake zijn van een verdere verbetering van de winstgevendheid. Tevens zal de Groep hierdoor in staat zijn volledig te profiteren van de verbeterde marktontwikkeling.

Voor wat betreft de cash-positie kan worden vermeld dat de netto schuldpositie daalde van EUR 698 miljoen, direct na de acquisitie van de Sema Groep, tot EUR 491 miljoen op 31 december 2004. Deze daling werd gerealiseerd ondanks herstructureringsuitgaven ten bedrage van EUR 157 miljoen. Tevens werd een cash flow uit lopende operaties gerealiseerd van bijna EUR 260 miljoen.

Na de acquisitie van de Sema Groep hebben we verklaard bedrijfsonderdelen met een lage marge en/of bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteit van de onderneming behoren, te zullen afstoten. Deze vertegenwoordigen een jaarlijkse omzet van EUR 500 miljoen. In 2004 hebben we vijf bedrijfsonderdelen met een jaarlijkse omzet van EUR 200 miljoen verkocht voor een bedrag van EUR 167 miljoen. De kapitaalintensieve Cellnet-operatie in de Verenigde Staten, die een jaarlijkse omzet realiseerde van ongeveer EUR 150 miljoen, maakte hiervan een substantieel deel uit. We zullen nog verdere acties op dit gebied ondernemen en begin dit jaar hebben we PA-Konsult in Zweden reeds verkocht.

Op basis van een gewogen gemiddeld aantal aandelen van 67.473.784 gedurende het jaar 2004 bedroeg de winst per aandeel vóór afschrijving van goodwill en eenmalige posten, na belasting, EUR 3,43. Dat betekent een stijging van 6% vergeleken met 2003 en is in lijn met de gedane toezegging tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 januari 2004.

Vooruitzichten voor 2005
De Groep blijft zich in 2005, net als in 2004, richten op het bereiken van organische groei, waarbij het adequaat uitvoeren van grote contracten en het verlenen van een hoog niveau van dienstverlening aan onze klanten gewaarborgd blijft. Tevens moeten we het programma van desinvesteringen dat we vorig jaar gestart zijn, voltooien.

Gezien het duidelijke herstel van de markt, de gestage stroom van nieuwe orders sinds het begin van het tweede half jaar 2004 en een stijging van het aantal potentiële orders, verwacht de Groep in 2005 in staat te zijn een organische groei van tenminste 5% te kunnen realiseren op basis van een ongewijzigde scope en constante wisselkoersen. De acties die in 2004 zijn gestart met betrekking tot de winstgevendheid zullen bijdragen aan de stijging van de operationele marge. Voor 2005 verwachten we een operationele marge die zal uitkomen tussen 7,5% en 8,0%.

Gebaseerd op deze hogere winstgevendheid en een reductie van de herstructureringsuitgaven, verwacht de Groep een daling van de netto schuldpositie tot EUR 350 miljoen aan het einde van 2005. Daarbij is geen rekening gehouden met opbrengsten van mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen.

De Olympische Spelen
De succesvolle IT-dienstverlening bij de Olympische Spelen van Athene in 2004 en de doorlopende contracten voor de Winterspelen van Turijn (2006) en de Zomerspelen in Beijing (2008) geven Atos Origin een grote zichtbaarheid in de markt. Vele van onze klanten waren het afgelopen jaar onze gast in Athene, waarbij we hen konden tonen hoe Atos Origin zeer grote en tijd-kritische integratieprojecten succesvol en effectief uitvoert. Dit heeft inmiddels geleid tot meer omzet voor de Groep. Daarnaast leidde het tot een groot gevoel van betrokkenheid bij de 3000 medewerkers die direct actief waren bij de Spelen en tot een sterke motivatie en trots binnen de Groep. De Olympische gedachte heeft ons geïnspireerd en wij zijn zeer tevreden met onze langlopende relatie met de Olympische beweging.

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in meer dan veertig landen met een werknemersaantal van 46.000. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en wordt verhandeld onder de namen Atos Origin, AtosEuronext, Atos Worldline en Atos Consulting.

Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com

Perscontact:
Marie-Tatiana Collombert,
Tel: +33 (0) 1 55 91 26 33,
marie-tatiana.collombert@atosorigin.com


Contact voor Investors:
John White,
Tel: +33 (0) 1 55 91 26 32,
john.white@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie