Atos Origin, een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van informatie technologie heeft vandaag bekendgemaakt dat de omzet voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2005, 2.725 miljoen euro bedroeg hetgeen een stijging betekent van 8,1% vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar. Daarbij is rekening gehouden met een vergelijkbare scope, vergelijkbare wisselkoersen en gelijke accounting regels." />
 

Previous press release

Resultaten Atos Origin eerste half jaar 2005

Sterke resultaatverbetering tot 196 miljoen euro
Parijs, 7 September 2005
Atos Origin, een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van informatie technologie heeft vandaag bekendgemaakt dat de omzet voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2005, 2.725 miljoen euro bedroeg hetgeen een stijging betekent van 8,1% vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar. Daarbij is rekening gehouden met een vergelijkbare scope, vergelijkbare wisselkoersen en gelijke accounting regels. In lijn met de verwachtingen steeg het bedrijfsresultaat tot 6,7%. De netto schuldpositie per eind juni daalde tot 363 miljoen euro, waarbij de verkoop van de activiteiten in Scandinavië per eind juni is verwerkt.

Atos Origin rapporteert voor het eerst volgens de nieuwe International Financial Reporting Standards (IFRS). De winst per aandeel onder de IFRS-regels, vóór buitengewone baten en lasten en nà belasting, was 33% hoger dan de cijfers voor 2004 op een volledig vergelijkbare basis.

FINANCIËLE ONTWIKKELING VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2005

(in miljoenen euro’s)

6 maanden eindigend op 30 juni 2005 (a)

6 maanden eindigend op 30 juni 2004 (a)

%
Verandering


 

 

 

 

OMZET

2.725

2.622

+4.0%


 

 

 

 

BEDRIJFSRESULTAAT

183,1

165,7

+11%

% VAN DE OMZET

6,7%

6,3%

EBIT

196,3

77,6

+153%

% VAN DE OMZET

7,2%

3,0%

 


 

 

 

 

NETTO RESULTAAT – AANDEEL VAN DE GROEP

121,3

28,3

+328%

% VAN DE OMZET

4,5%

1,1%

 


 

 

 

 

HERZIEN BASIS EPS (b) (d)

157

1,18

+33%

HERZIEN EPS, UITGAANDE VAN VERWATERING (c) (d)

1,56

1,17

+33%

BASIS EPS (b)

1,81

0,44

+313%

EPS, UITGAANDE VAN VERWATERING (c)

1,79

0,43

+313% 

 

  

 

 

 

30 juni 2005 (a)

31 december 2004 (a)

%
verandering


 

 

 

 

Ratio netto schulden versus eigen vermogen

20%

30%

-10%

Medewerkers (per 30 juni 2005)

46.254

46.584

-1%


(a) Onder IFRS regels
(b) In euro’s, op basis van een gewogen aantal aandelen
(c) In euro’s, op basis van een gewogen aantal aandelen, uitgaande van verwatering
(d) Gebaseerd op het netto resultaat (aandeel van de Groep) voor buitengewone posten ( na belasting )
EPS = Winst per aandeel ( aandeel van de Groep)

Commentaar door de CEO van de Groep, Bernard Bourigeaud:

“Het is vrijwel op de kop af twee jaar geleden dat we de overname aankondigden van de Sema Groep van Schlumberger. Het integratieproces is succesvol verlopen en heeft Atos Origin getransformeerd in een belangrijke speler op de wereldmarkt voor IT-dienstverlening. Omdat de markt voor IT-dienstverlening zich herstelde in 2004, waren we in staat optimaal te profiteren van de door ons bereikte schaalvoordelen, met name in de belangrijkste landen in Europa. We hebben nu marktleidende posities in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland zullen we dit jaar onze omzet verdubbelen, hoewel we nog veel werk hebben te verzetten om de beoogde schaalgrootte te bereiken. In Spanje en Italië realiseren we een goede vooruitgang.

We hebben ook een begin gemaakt met het leggen van een sterk fundament voor de uitbreiding van onze activiteiten in Asia Pacific. Dit is een regio die sterk in ontwikkeling is, met een sterke economische groei en veel mogelijkheden voor het leveren van IT-oplossingen en -diensten aan onze klanten. In China hebben we al een sterke klantenbasis en ons Olympisch team treft voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008. In Maleisië, China en in het bijzonder India is sprake van een snelle groei van onze off shore-capaciteit, in lijn met de vraag van onze klanten.

Ik ben verheugd met de voortgang die we hebben geboekt bij de versnelling van de organische groei van onze activiteiten. Ook hebben we onze organisatie gestroomlijnd, mede door het afstoten van niet-kernactiviteiten. Als gevolg daarvan verwacht ik dat onze leningen aan het einde van dit jaar tot een laag niveau zullen dalen en dat we het volgend jaar weer een netto kaspositie zullen bereiken. Dat brengt ons in een gunstige uitgangspositie om volledig te kunnen profiteren van ontwikkelingen op de wereldmarkt voor IT-dienstverlening.

Resultaten over het eerste half jaar
De omzet van de groep over het eerste half jaar was iets hoger dan onze verwachtingen en kwam uit op 2.725 miljoen euro, hetgeen een organische groei betekent van 8,1% vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar, waarbij is uitgegaan van een vergelijkbare scope en van vergelijkbare wisselkoersen. Aan deze groei werd door elk van onze drie divisies bijgedragen waarbij met name de Consulting-divisie sterk presteerde en vooropging bij het herstel. Langlopende contracten en wederkerende activiteiten droegen in het eerste half jaar voor meer dan 60% bij aan de omzet van de groep, waarbij applicatiemanagement de aanjager was.

Wederom in lijn met onze verwachtingen, bedroeg het bedrijfsresultaat in het eerste half jaar 6,7%, met een sterke groei van 5,7% in het eerste kwartaal naar 7,7% in het tweede kwartaal. Bij een niveau van 183 miljoen euro bedroeg de organische groei van het bedrijfsresultaat 18% op basis van een vergelijkbare scope en vergelijkbare wisselkoersen. De integratie van nieuwe contracten, die zijn getekend vanaf de tweede helft van vorig jaar, ontwikkelt zich goed en wij verwachten dat de effecten van acties vanuit het management sterk merkbaar zullen worden in de tweede helft van dit jaar.

Het netto resultaat bedroeg 121 miljoen euro hetgeen gelijk is aan 4,5% van de totale omzet. Dit komt neer op een winst per aandeel van 1,81 euro op basis van een half jaar. Dit betekent een zeer sterke stijging vergeleken met het netto resultaat van slechts 28 miljoen euro en een winst per aandeel van 0,44 euro het vorig jaar om deze tijd. Toen was sprake van belangrijke herstructureringskosten na de overname van de Sema Groep.

In de eerste helft van dit jaar genereerde de Groep een netto cash inflow van 128 miljoen euro en de netto schuldpositie daalde aan het einde van juni 2005 tot 363 miljoen euro. Dit ondanks de kortstondige stijging van het werkkapitaal en betalingen samenhangend met herstructureringen tot een bedrag van 55 miljoen euro gedurende het eerste half jaar. Er werd een cash flowbedrag van bijna 220 miljoen euro gegenereerd uit operationele bedrijfsactiviteiten, wat neerkomt op 8,1% van de totale omzet. Daarnaast was sprake van cash-inkomsten van 141 miljoen euro als gevolg van de verkoop van onze Scandinavische activiteiten. In de tweede helft van dit jaar verwachten we een verdere daling van de netto schuldpositie, die zijn oorsprong vindt in een hogere winstgevendheid en een verlaging van de hoogte van het werkkapitaal.

Commerciële resultaten
  • Goede orderportefeuille, met een ‘book to bill’ ratio van 139%
  • Vernieuwing van belangrijke contracten (Ministerie van Arbeid en Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk)
  • Belangrijke nieuwe contracten afgesloten (Renault, LCH-Clearnet)
  • Verlenging tot 2012 van het contract voor de Olympische Spelen
  • Uitbreiding van het partnership met Euronext (Atos Origin Market Solutions)
  • Verlenging tot 2008 van het commerciële partnership met Philips.
De succesvolle aanpassing van onze commerciële strategie, die wij doorvoerden na de overname van de Sema Groep, begon resultaten op te leveren in de tweede helft van 2004. In de eerste helft van 2005 bereikte de book to bill ratio een niveau van 139%, inclusief de belangrijke vernieuwing van het contract met het Ministerie van Arbeid en Pensioenen in het Verenigd Koninkrijk en belangrijke contracten die werden afgesloten met Renault en LCH-Clearnet.

Op 1 juli 2005 tekende Atos Origin, als wereldwijde IT-partner van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), een contractverlenging om de IT-systems integrator te worden voor de Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010 en de Olympische Zomerspelen in Londen in 2012. Deze contracten tonen het vertrouwen van onze klanten in het aangaan van sterke, betrokken en langlopende partnerships.

Eveneens in juli 2005, kondigde Atos Origin een belangrijke uitbreiding aan van AtosEuronext, haar partnership met Euronext, de grensoverschrijdende leidende Europese beursonderneming. De twee ondernemingen hebben een overeenkomst getekend voor de vorming van een nieuwe onderneming, waarin beide een aantal activiteiten hebben ingebracht, inclusief de dienstverlening aan Euronext.liffe in Londen. De naam van de nieuwe, gezamenlijke onderneming is Atos Euronext Market Solutions (AEMS). AEMS is een van de leidende dienstverleners op het gebied van oplossingen voor beurzen en is goed gepositioneerd om zich sterk te ontwikkelen op de wereldwijde kapitaalmarkten. Tegelijkertijd stelt het Euronext in staat om haar operationele efficiency en haar leidende marktpositie verder uit te bouwen.

Naast AEMS heeft de Groep nog twee gespecialiseerde activiteiten op het gebied van Managed Operations met een grote toegevoegde waarde voor haar klanten. Atos Worldline levert diensten op het gebied van betaalkaarten en internetdiensten in Frankrijk en Duitsland. Wij zijn van mening dat er groeimogelijkheden zijn voor dit soort diensten in de Europese markt en meer in het
bijzonder denken wij dat er strategische mogelijkheden liggen voor Atos Origin om de omvang van haar activiteiten op dit gebied uit te breiden in andere landen van de regio.

Op het gebied van gezondheidszorg hebben we reeds een sterke positie, vooral in het Verenigd Koninkrijk bij het Ministerie van Arbeid en Pensioenen (DWP), het Ministerie voor Handel en Industrie en Royal Mail. Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van onze activiteiten op dit gebied bij de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk en met name in Schotland. Ik denk dat er ook mogelijkheden zijn om verder te bouwen op onze ervaring op het vasteland van Europa waar we reeds actief zijn in de publieke sector in Frankrijk en een sterke samenwerking hebben met Philips Medical Services.

Desinvesteringsprogramma.
In mei 2005 verkocht Atos Origin haar activiteiten in Venezuela en eind juni 2005 volgde de verkoop van haar Scandinavische operaties aan WM-data. De jaarlijkse omzet die werd gerealiseerd in Scandinavië bedroeg ongeveer 175 miljoen euro. Atos Origin en WM-data hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om diensten te kunnen verlenen aan elkaars klanten in hun respectievelijke geografische gebieden.

In 2004 verkocht de Groep bedrijfsonderdelen met een jaarlijkse omzet van iets meer dan 200 miljoen euro. De verkoop van de Scandinavische activiteiten betekent een belangrijke stap in het realiseren van de oorspronkelijke doelstelling tot verkoop van bedrijfsonderdelen met een jaarlijkse omzet van 500 miljoen euro. Op dit moment zijn acht bedrijfsonderdelen verkocht met een jaarlijkse omzet van 410 miljoen euro waarmee meer dan 80% van het verkoopplan is gerealiseerd. De groep verwacht haar desinvesteringsprogramma eind 2005 af te ronden.

Nieuwe gesyndiceerde kredietfaciliteit
Op 12 mei 2005 tekende Atos Origin een nieuwe multi currency revolverende kredietfaciliteit van 1.2 miljard euro met een consortium van negen banken. Deze faciliteit zal gebruikt worden voor algemene financieringsdoeleinden, inclusief de herfinanciering van de vorige kredietfaciliteit van 900 miljoen euro, die in januari 2004 werd verstrekt door een syndicaat van banken naar aanleiding van de acquisitie van Sema. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van vijf jaar met twee opties tot verlenging met telkens een jaar. De nieuwe faciliteit heeft een 0,3% jaarlijkse spread boven Euribor, vergeleken met een jaarlijkse spread van 1,5% van de vorige faciliteit. Door de nieuwe faciliteit zullen de rentekosten dalen en nemen de beschikbare financieringsmiddelen van de Groep toe. De flexibiliteit van de voorwaarden van de nieuwe overeenkomsten is aanzienlijk hoger dan bij de oude faciliteit.

Aandeelhouders
Op 13 juli 2005 verkocht Royal Philips Electronics haar deelname van 10,3 miljoen aandelen in Atos Origin (15,4% van de uitstaande aandelen) aan Citigroup. Citigroup verkocht deze aandelen direct aan een brede kring van investeerders. Als gevolg van deze transactie is nu vrijwel 100% van de aandelen vrij verhandelbaar. Het volume aandelen dat nu elke dag wordt verhandeld is proportioneel gestegen en ik ben van mening dat het aandeel Atos Origin daardoor aantrekkelijker wordt voor veel investeerders, met name de grotere instituties waardoor het aandeel in meerdere belangrijke Europese aandelenindices zal worden opgenomen.

De commerciële relatie met Philips blijft zeer goed en wij zijn één van de preferred suppliers van IT-dienstverlening voor Philips. Philips is een van de belangrijkste klanten van de Groep en wij hebben veel contracten en service level agreements die op uiteenlopende data aflopen en waarvan 60% betrekking heeft op de Managed Operations-activiteiten. De nauwe samenwerking en het vertrouwen dat er bestaat tussen de twee ondernemingen is onlangs weer bevestigd door de ondertekening van een uitbreiding van onze wereldwijde partnership tot eind 2008. Onze partnership met Philips is gebaseerd op een diepgaande kennis van de strategie van Philips, onze ervaring met de business van Philips en de levering van oplossingen met een toegevoegde waarde. Ter ondersteuning van dit lange termijncontract zal Atos Origin doorgaan met innovatieve, flexibele, transparante, pro-actieve en hoogwaardige dienstverlening aan Philips wereldwijd.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen en governance
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in juni 2005, trad Alain Le Corvec af als lid van de Raad van Commissarissen en ik wil hem graag bedanken voor de steun die hij gegeven heeft aan de Groep. Diethart Breipohl is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Dr. Breipohl is lid van de Raad van Bestuur van Allianz en van de Raad van Commissarissen van KarstadtQuelle

Na de verkoop van het Philipsbelang in Atos Origin trad Gerard Ruizendaal af als lid van de Raad van Commissarissen en ook hem wil ik graag bedanken voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Groep. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit zeven leden.

Vooruitzichten voor het jaar 2005
In 2005 gaat Atos Origin door met het realiseren van organische groei, waarbij een goede uitvoering van grote contracten wordt gegarandeerd en de dienstverlening aan klanten op het hoogste niveau wordt uitgevoerd.

De Groep verwacht in 2005 een organische groei te bereiken van tenminste 8% op basis van een vergelijkbare scope en vergelijkbare wisselkoersen. Deze verwachting is gebaseerd op een duidelijk herstel van de IT-dienstverleningsmarkt, een gestage orderontvangst sinds het begin van het tweede half jaar van 2004 en een goede orderdekking voor het resterende deel van 2005, inclusief de uitbreiding van het AtosEuronext partnership in de tweede helft van het jaar.

De verbetering van de winstgevendheid op nieuwe contracten en de continuering van de stroomlijning van de organisatie, waarmee in 2004 een begin is gemaakt, zullen de winstgevendheid van de Groep verder doen verbeteren en ik bevestig dat wij verwachten dat het bedrijfsresultaat voor het jaar 2005 zal uitkomen tussen 7,5% en 8%.

Wij verwachten in de tweede helft van 2005 ook het werkkapitaal aanzienlijk te reduceren en daarnaast het programma van verkoop van bedrijfsonderdelen te completeren. Als gevolg daarvan verwachten we dat de netto schuldpositie zal dalen tot ongeveer 200 miljoen euro aan het einde van het jaar.”

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in meer dan veertig landen met een werknemersaantal van 46.000. Atos Origin is de wereldwijde informatietechnologie-partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand van blue-chip-bedrijven in alle marktsectoren. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en handelt onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie