Previous press release

Atos Origin rondt laatste testfase voor Olympische Winterspelen Turijn 2006 succesvol af

Parijs, 21 december 2005
Atos Origin heeft de tweede en laatste technische repetitie voor de Olympische Winterspelen van Turijn 2006 succesvol afgerond. Tijdens deze repetitie zijn de drukste dagen van de Spelen gesimuleerd, waarbij 500 verschillende types scenario’s zijn getest, van het uitvallen van hardware en aanvallen op de beveiliging tot personeelsproblemen en het uitstellen van wedstrijden. Tijdens deze belangrijke laatste testfase is nagegaan of personeel, technologie en procedures klaar zijn voor de Olympische Winterspelen op 10 februari 2006. Het aftellen kan nu definitief beginnen.

De technische repetities, die een week duurden en op 16 december zijn afgerond, zijn door een team van 720 personen uitgevoerd onder leiding van Atos Origin en het Organisatiecomité van de Olympische Winterspelen Turijn 2006 (TOROC) de test zijn de drie drukste dagen van de Spelen (15, 16 en 17 februari) nagebootst. IT-systemen, communicatie, sportcategorieën, beveiliging, het beheer van wedstrijdlocaties en persactiviteiten zijn uitvoerig getest. Hieruit moest blijken of medewerkers, technologie en procedures voldoende zijn toegerust om elke situatie die zich tijdens de Spelen kan voordoen het hoofd te bieden.

De scenario’s zijn ontwikkeld door een geheim team van 39 wedstrijdcommis-
sarissen, die vervolgens de reacties van het operationele team kritisch beoordeelden. De testen omvatten onder meer het uitvallen van hardware, bugs in softwaretoepassingen, wijzigingen in sportschema’s, klachten van gebruikers, personeelsproblemen, inbreuken op de beveiliging, het uitvallen van het netwerk en stroomstoringen. Elk van de vijfhonderd afzonderlijke scenario’s was van tevoren volledig onbekend voor het operationele team.

De testen vonden op 23 wedstrijdlocaties plaats - zowel in Turijn als in de omringende bergen - en hadden betrekking op alle vijftien sportcategorieën. Alle gefingeerde wedstrijden zijn op de echte wedstrijdlocaties gesimuleerd. Hierdoor was het mogelijk om onder levensechte omstandigheden de infrastructuur van de Spelen uitgebreid te testen.

Aan de testfase namen vertegenwoordigers van de media en de sportwereld deel. Zij maakten hierbij gebruik van verschillende applicaties van Atos Origin, net zoals ze tijdens de Spelen zouden doen. Hiervan maken onder meer de volgende toepassingen deel uit:
het Commentator Information System (CIS), een browser-gebaseerde applicatie die aan de hand van pc’s met aanraakscherm in een fractie van een seconde resultaten ter beschikking stelt op wedstrijdlocaties
INFO2006, een intranet dat informatie verstrekt aan geaccrediteerde media en de Olympische familie van atleten en IOC-wedstrijdcommissarissen
Met de technische repetitie is de laatste grote testfase ter voorbereiding op de Spelen afgerond. In oktober 2005 is de eerste testfase tot een goed einde gebracht en functioneerden alle IT-systemen naar verwachting. De resultaten van deze eerste testen zijn gebruikt tijdens de laatste testfase, die op 16 december is afgerond.

“De voorbereiding op deze tweede testfase van Atos Origin en het Organisatiecomité van de Olympische Winterspelen Turijn 2006 was uitstekend”, stelt Jean-Benoît Gauthier, Director of Technology van het Internationale Olympische Comité (IOC). “De ervaring die Atos Origin heeft opgebouwd, was een doorslaggevende factor bij de realisering van deze belangrijke technologische mijlpaal.”

“Deze tweede testfase had betrekking op verschillende scenario’s die zich tijdens de Spelen zouden kunnen voordoen. De lessen uit de eerste technische repetitie in oktober en uit eerdere Olympische Spelen hielpen enorm om de teams goed te laten presteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we goed voorbereid zijn op de Olympische Winterspelen van Turijn in 2006”, aldus Patrick Adiba, Executive Vice President Olympics en Major Events van Atos Origin.

De overeenkomst tussen Atos Origin en het Internationale Olympische Comité (IOC), is het grootste sportgerelateerde IT-contract ter wereld. De overeenkomst heeft betrekking op de Spelen in Salt Lake City (2002) - toen nog onder verantwoordelijkheid van SchlumbergerSema - Athene (2004), Turijn (2006), Beijing (2008), Vancouver (2010) en Londen (2012). Atos Origin is verantwoordelijk voor alle informatietechnologie tijdens de Spelen, inclusief consulting, systeemintegratie, operationeel management, informatiebeveiliging en de ontwikkeling van softwareapplicaties. Tijdens de Olympische Winterspelen in Turijn, onder supervisie van de technologieafdeling van TOROC, staat Atos Origin als leidende systeemintegrator aan het hoofd van een internationaal consortium van ruim tien IT-partners en -leveranciers.

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in meer dan veertig landen met een werknemersaantal van 46.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatietechnologiepartner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie