Previous press release

Business Process Validation: Gestructureerd testen met de BPV-Methodiek

Utrecht, 11 januari 2006
De implementatie of herinrichting van IT-processen kennen een eigen dynamiek, die niet zelden tussentijdse interventies of aanpassingen noodzakelijk maakt. Veranderende marktomstandigheden of een strategische koerswijziging kunnen tot gevolg hebben dat IT-trajecten moeten worden aangepast. Dit betekent soms dat oorspronkelijke doelstellingen sneuvelen of in het gunstigste geval worden bijgesteld. Business Process Validation is een testmethodiek waarmee dit mogelijk is. In het boek ‘Business Process Validation; Gestructureerd testen met de BPV-methodiek’ zet auteur Klaas Smit op helder wijze uiteen hoe deze methodiek ertoe bijdraagt dat het eindresultaat aansluit op de eisen die de business stelt.

Opdrachtgevers gebruiken vaak de voortgang van projecten om bruikbare producten te definiëren. Gedurende de looptijd van trajecten zijn zij bijvoorbeeld beter in staat om vast te stellen welke doelstellingen gerealiseerd dienen te worden of krijgen ze beter inzicht in een snel wisselende markt. Vasthouden aan oorspronkelijke uitgangspunten houdt in dit geweld geen stand. Ontwerpen en deelontwerpen dienen aangepast te worden om de uiteindelijke wensen van opdrachtgevers te realiseren. Hierbij biedt een methodische aanpak uitkomst. Business Process Validation (BPV) is een testmethodiek die het mogelijk maakt de meeste ontwerpmethoden tijdig bij te sturen. De inzichten die ontstaan gedurende (vroegtijdige) testfases vormen de basis voor het verbeteren en aanscherpen van ontwerpen. Dankzij de BPV-methodiek is het mogelijk het voortschrijdende inzicht steeds op de juiste wijze te verwerken, waardoor meer zekerheid ontstaat dat het eindresultaat aansluit bij de doelstellingen van opdrachtgevers. BPV sluit daarnaast goed aan bij nieuwe ontwikkelingen, zoals offshoring, waar elke kleine omissie of verschrijving genadeloos terugkeert in de vorm van ontbrekende of verkeerde functionaliteiten.

Klaas Smit, de geestelijke vader van BPV, is begonnen in de tijd dat IT nog in de kinderschoenen stond. Via een groot aantal functies en opleidingen heeft Smit zowel het IT-vakgebied als dat van de arbeidsanalyse leren kennen en deze ervaring en expertise toegepast bij TPG Post, KPN en IT-dienstverlener Atos Origin. Voor iedereen in het vakgebied heeft hij deze nieuwe methodiek op zeer leesbare wijze in dit boek uiteengezet.

Titel: ‘Business Process Validation. Gestructureerd testen met de BPV-methodiek’
Auteur: Klaas Smit
ISBN 90 395 2443 2
€ 26,45 (incl. BTW)

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in meer dan veertig landen met een werknemersaantal van 46.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatietechnologiepartner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie