Previous press release

Diavitaal contracteert Atos Origin bij ontwerp en bouw consumentenportal

Zelfzorg voor mensen met diabetes centraal in nieuwe doelgroepzorgverzekering DeltaLloyd/OHRA
Utrecht, 26 januari 2006
Atos Origin heeft een contract gesloten met DiaVitaal voor de gezamenlijke realisatie van ontwerp en bouw van de speciale portal binnen de nieuwe zorgpolis voor mensen met diabetes. De IT-dienstverlener richt zich onder meer op advisering over de ontwikkelomgeving, het definiëren van tools en applicaties, de inrichting van een architectuur voor de portal en midoffice-systemen en de beschrijving van administratieve processen. DiaVitaal is een product van OHRA, onderdeel van Delta Lloyd Groep.

DiaVitaal beoogt als eerste in Nederland de ketenzorg van periodieke controles en hiermee samenhangende medicatie efficiënter te organiseren, onder meer via een persoonlijk online Diabetes dossier, een internetapotheek en direct gecontracteerde regionale diabetescentra verspreid over het hele land. De opzet en georganiseerde ketenzorg van DiaVitaal wordt door vele ‘insiders’ al gezien als een ‘polisblauwdruk’ voor verzekeringen bestemd voor andere chronisch zieken, zoals mensen met AIDS, hart- en vaatziekten, COPD en trombose.

Met DiaVitaal neemt de patiënt het heft in handen (zelfzorg, preventie) en leidt de wijze waarop de gecontracteerde zorg door Diavitaal is ingericht tot een betere kwaliteit (sneller, meer aandacht en specialisme) en substantiële kostenbesparingen. In Nederland hebben ongeveer 850.000 mensen diabetes. Periodieke controles en zelfregulering zijn bij mensen die leven met diabetes van groot belang om veelvoorkomende complicaties aan hart en bloedvaten, ogen, voeten en nieren tot een minimum te beperken.

"De portal speelt een belangrijke rol in wat in de Verenigde Staten patient empowerment wordt genoemd’", zegt Jeroen van de Oever, projectdirecteur van DiaVitaal. "Dat betekent de patiënt aan het roer zetten en vanuit die basis de zorgverlening anders en efficiënter organiseren. Via de portal kunnen zij snel en eenvoudig toegang krijgen tot alle relevante patiënteninformatie en kunnen ze desgewenst direct online een polis afsluiten. Deze ontwikkeling past naadloos in wat onze overheid voor ogen heeft. Door patiënten stap voor stap meer zorgverantwoordelijkheid te geven, stimuleer je een beter leefpatroon, dus beter voor je zelf zorgen en complicaties voorkomen”.

“Peter Overakker, Executive Vice President Sales & Clientmanagement van Atos Origin voegt daaraan toe: “Wij als Atos Origin beschouwen het als een grote uitdaging een bijdrage te mogen leveren aan een innovatief concept, dat gericht anticipeert op de komst van het nieuwe zorgstelsel en mensen met diabetes meer verantwoordelijkheid en keuze biedt in de behandeling van hun ziekte. Voor Atos Origin is de samenwerking met DiaVitaal belangrijk om de ambities in dit marktsegment verder te kunnen verwezenlijken, daarbij gebruikmakend van de specifieke competenties die het heeft opgebouwd binnen haar Service Center Zorgverzekeringen.”

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van Consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro in meer dan veertig landen met een werknemersaantal van 46.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com.

Over DiaVitaal
DiaVitaal is de eerste Online zorgverzekering speciaal voor mensen met diabetes. Deze verzekering biedt niet alleen een uitstekende dekking tegen ziektekosten, cliënten kunnen al hun verzekeringsgegevens zelf via internet bijhouden. DiaVitaal is ervan overtuigd dat de zorg voor mensen met diabetes beter, slimmer, gemakkelijker en sneller kan. Hiertoe heeft zij twee zorgverzekeringen ontwikkeld: de Diabetes Zelf Zorg Polis en de Diabetes Zorg Polis. DiaVitaal wordt ondersteund door de Diabetesvereniging Nederland. De basiszorgverzekering en de aanvullende verzekeringen biedt DiaVitaal aan in samenwerking met Delta Lloyd/OHRA. Voor meer informatie kunt u de website van DiaVitaal raadplegen: www.diavitaal.nl.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie