Previous press release

Atos Origin ondertekent convenant voor standaardisatie financiële rapportages aan overheid

Softwareoplossing creëert één loket voor tijdige en correcte financiële rapportages aan overheidsinstanties
Utrecht, 12 juni 2006
Atos Origin heeft een convenant met de overheid ondertekend voor de standaardisatie van financiële rapportages door het bedrijfsleven aan de overheid. De overheid en een aantal marktpartijen hebben afgesproken zich gemeenschappelijk in te spannen voor het optimaliseren van de financiële verslaglegging door de aanlevering van betrouwbare financiële gegevens, gebaseerd op een eenduidige classificatie van begrippen. Deze systematiek wordt taxonomie genoemd en maakt het mogelijk forse besparingen te realiseren op het gebied van jaarverslaggeving en de verwerking van belastingaangiften en economische statistieken. Het bedrijfsleven is vanaf 1 januari 2007 verplicht zijn financiële rapportages elektronisch en in één standaardtaal aan te leveren bij instanties als de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamers van Koophandel. Dit is mogelijk via de Overheid Transactie Poort (OTP), dat ervoor zorgt dat elke rapportage bij de juiste instantie terechtkomt. Atos Origin heeft een standaardoplossing ontwikkeld waarmee bedrijven hierop rechtstreeks kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen zij op eenvoudige en effectieve wijze voldoen aan nieuwe (internationale) rapportageregels. Het convenant is ondertekend door minister Donner van Justitie, minister Zalm van Financiën, minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

Aanleiding voor het convenant is het zogenoemde Nederlandse Taxonomie Project (NTP). Een programma dat is gericht op de elektronische aanlevering van betrouwbare financiële rapportages, gebaseerd op één standaardtaal, ook taxonomie genoemd. De Overheid Transactie Poort zorgt weliswaar voor een forse administratieve lastenverlichting voor de overheid, maar voorziet nog niet in een aansluiting met het bedrijfsleven. Atos Origin heeft als belangrijke partner van NTP haar ervaring met de inrichting van informatieketens ingezet en een softwareoplossing ontwikkeld waarmee bedrijven via één loket de vereiste rapportages bij de juiste instanties kunnen aanleveren. Deze oplossing waarborgt de tijdige en correcte aanlevering van financiële rapportages, evenals de integriteit van de afzender en betrouwbaarheid van de gegevens. Desgewenst kunnen rapportages worden vertaald, zodat bedrijven zich stapsgewijs kunnen voorbereiden op de overgang naar nieuwe (internationale) regelgeving op het terrein van financiële verslaglegging.

Overzichtelijke standaardprocedure
“Atos Origin is een belangrijke speler binnen het NTP-project en is er als systeemintegrator van overtuigd dat dit initiatief een succes wordt. Dankzij deze standaardoplossing voor financiële rapportageketens kunnen bedrijven gemakkelijk worden aangesloten op OTP. Hierdoor kunnen financiële gegevens op basis van één standaardtaal - Extended Business Reporting Language (XBRL) - snel en veilig worden uitgewisseld tussen bedrijfsleven en overheid. De overheid beschikt over een betrouwbaar en eenduidig inzicht in de financiële prestaties van ondernemingen, terwijl bedrijven in staat zijn te voldoen aan nieuwe regels voor financiële verantwoording”, aldus Pieter Buijs, CTO van Atos Origin Nederland. “De aansluiting op OTP is niet langer een tijdrovende individuele inspanning met alle risico’s van dien, maar een overzichtelijke standaardprocedure waarbij zowel overheid als bedrijven profiteren van de ondersteuning die Atos Origin te bieden heeft.”

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,5 miljard euro in veertig landen met een werknemersaantal van ruim 47.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie