Previous press release

Oracle en Atos Origin implementeren nieuw studenten-informatiesysteem op universiteiten en hogescholen

Ruim 30 procent van studenten hoger onderwijs geadministreerd via Oracle’s PeopleSoft Campus Solutions
Utrecht, 18 oktober 2006
SaNS, een samenwerkingsverband van vijf instellingen voor hoger onderwijs, heeft gekozen voor PeopleSoft Campus Solutions van Oracle. Hiermee krijgen deze instellingen de beschikking over een geavanceerde oplossing voor een geautomatiseerde studentenadministratie. Atos Origin ondersteunt en begeleidt de implementatie van het softwarepakket.

Het nieuwe systeem administreert en verwerkt alle informatie over onderwijsvolgenden en het onderwijs. Tot de administratieve taken behoren onder andere het inschrijven van studenten, het opstellen van studieplannen, planning en de begeleiding van studenten bij de voortgang van hun studie. Een goede aansluiting op veranderende wetgeving en nieuwe ontwikkelingen - zoals leerrechten, de elektronische leeromgeving, de snelle groei van het aantal niet-reguliere studenten en het aanbieden van flexibele onderwijsprogramma’s – is een belangrijke voorwaarde waaraan Campus Solutions voldoet.

Oracle’s PeopleSoft Campus Solutions
Na een uitvoerige selectieprocedure heeft SaNS gekozen voor Oracle’s PeopleSoft Campus Solutions, met implementatie door Atos Origin. Beide partijen bieden de gevraagde continuïteit en hebben uitgebreide ervaring in de onderwijssector. Daarnaast voldoet PeopleSoft Campus Solutions met maatwerk aan de meeste functionele vereisten en is het mogelijk nieuwe regelgeving na te leven en gelijktijdig verschillende studierichtingen, onderwijsmodellen en typen studenten te ondersteunen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle invoering en daarna een efficiënt beheer van Campus Solutions is het door SaNS op te richten Expertisecentrum. Dit Expertisecentrum is gericht op het behalen van synergievoordelen op gebied van gebruik en beheer van PeopleSoft Campus Solutions.

De betrokken partijen werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een template, een ingericht systeem met ingerichte processen, die als uitgangspunt fungeert voor de invoering van PeopleSoft Campus Solutions per instelling. De templatefase voor het inschrijfproces van studenten is onlangs afgerond. Deze template kan in de toekomst ook geïmplementeerd worden bij andere onderwijsorganisaties die de voordelen van deze samenwerking willen benutten.

“Met PeopleSoft Campus Solutions kunnen straks ruim 400.000 Nederlandse studenten en scholieren - verspreid over meerdere instellingen voor voorgezet onderwijs, beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger onderwijs - worden gevolgd”, aldus Peter Bavinck, Account Manager Onderwijs van Oracle. “Dit illustreert niet alleen de kracht van deze oplossing, maar biedt onder andere ook mogelijkheden om de informatievoorziening tussen instellingen ten behoeve van de doorlopende leerlijn te gaan ondersteunen. Dit is een weg die binnen het Nederlands onderwijs met initiatieven als Studielink (www.studielink.nl) en ELDvo, Electronisch Leer Dossier voortgezet onderwijs (www.eldvo.nl), al is ingeslagen.”

Over SaNS
SaNS staat voor Samenwerking Nieuw Studenteninformatiesysteem. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam samen met de Hogeschool van Amsterdam. SURF faciliteert de samenwerking en heeft een rol bij de ontwikkeling van het expertisecentrum SaNS, met een gezamenlijke studentenpopulatie van meer dan 100.000 studenten, heeft zich ten doel gesteld om voorop te lopen op het gebied van onderwijsinformatiesystemen. De SaNS samenwerking richt zich op de gezamenlijke aanschaf van software en diensten, het opzetten van een expertisecentrum en afstemming over gemeenschappelijkheid van de systeeminrichting.

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,5 miljard euro in veertig landen met een werknemersaantal van ruim 47.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand.

Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com.

Over Oracle
Oracle is 's werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware. Voor meer informatie: www.oracle.com.

Trademarks
Oracle, JD Edwards, PeopleSoft and Siebel are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie