Previous press release

Pers Statement: Onderhandelings resultaat Atos Origin Nederland en Vakorganisaties / or over salarisstijging en CAO 2007 wordt positief voorgelegd aan achterban

Utrecht, 4 december 2006
Atos Origin Nederland heeft zaterdag 2 december een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties en de ondernemingsraad over de salarisverhoging per 1 januari en de CAO 2007. Het overeengekomen onderhandelingsresultaat wordt door de vakorganisaties en ondernemingsraad positief aan hun achterban voorgelegd. Voor de salarisverhoging per 1 januari 2007 geldt als basis een salarisgroeitabel (oriëntatietabel), gebaseerd op de bestaande methodiek binnen Atos Origin. De salarisverhoging is daarbij onder andere afhankelijk van de beoordeling en de positie in de salarisschaal.

De wijze waarop Atos Origin Nederland de salarisverhoging per 1 januari 2007 uitvoert, zal leiden tot een gemiddelde salarisverhoging van 3%. Voor medewerkers die hun marktconforme salaris reeds hebben bereikt geldt bij goed functioneren minimaal een salarisverhoging van 2,1%. Voorts wordt het bestaande loongebouw (salarisbanden) aangepast met 1,8%.

Atos Origin Nederland hecht al vele jaren grote waarde aan het principe van prestatiebeloning. Tegen deze achtergrond geldt in Atos Origins beloningssystematiek het algemene uitgangspunt dat bij beter functioneren een hogere salarisverhoging plaatsvindt. Voorts streeft Atos Origin Nederland ernaar dat de salarisontwikkeling gelijke tred houdt met de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Dit betekent veelal een versnelde groei naar een markconform salaris. Zakelijk gezien is het daarnaast van groot belang om te anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen. Er bestaat nadrukkelijk de behoefte om die mee te kunnen laten wegen bij de jaarlijkse salarisronde.

In de CAO 2007 zijn onder andere afspraken gemaakt waardoor de condities voor leaseauto’s zijn verbeterd, de bijdrage aan de premie voor de aanvullende ziektekosten wordt verhoogd en een verhoging van de vergoedingen voor woon-werk en zakelijk verkeer wordt doorgevoerd.

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,5 miljard euro in veertig landen met een werknemersaantal van ruim 47.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie