Previous press release

VGZ-IZA-TRIAS besteedt Service Center ICT Groningen uit aan Atos Origin

Overeenkomst heeft looptijd van twee jaar
Utrecht, 27 december 2006
Atos Origin heeft een overeenkomst gesloten met VGZ-IZA-TRIAS voor de uitbesteding van de IT-infrastructuur en het applicatiebeheer van het IZA-onderdeel van de zorgverzekeraar aan de IT-dienstverlener. Atos Origin neemt met ingang van 1 januari 2007 het Service Center ICT Groningen van VGZ-IZA-TRIAS over. Het contract heeft een looptijd van twee jaar.

VGZ-IZA-TRIAS heeft in de afgelopen jaren mede als resultaat van fusies en organische groei een sterke groei van het aantal verzekerden gerealiseerd. Een ontwikkeling die door de fusie met Univé verder wordt versterkt. Dit is aanleiding voor de zorgverzekeraar voor een herziening van het IT-beleid. Als onderdeel van deze nieuwe strategie worden in de komende jaren de belangrijkste bedrijfstoepassingen vervangen onder andere door Oracle OpenZorg.

De belangrijkste uitgangspunten bij de overeenkomst zijn het garanderen van de continuïteit van de IT-dienstverlening en goede loopbaanmogelijkheden voor de medewerkers die in dienst komen van Atos Origin.

Het partnership betekent een belangrijke versterking van de goede relaties die beide partijen in voorgaande jaren hebben opgebouwd. “De zorgsector is een zeer dynamische markt die wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. VGZ-IZA-TRIAS vervult een vooraanstaande rol als voortrekker in deze belangrijke groeimarkt. In de afgelopen jaren was al sprake van een nauwe samenwerking tussen Atos Origin en VGZ-IZA-TRIAS. Met deze overeenkomst bouwen we voort op deze uitstekende relatie en kan Atos Origin haar positie in de zorgmarkt verder versterken”, aldus Peter ’t Jong, Executive Vice President Sales & Client Management van Atos Origin.

“VGZ-IZA-TRIAS maakt zich niet alleen sterk voor het welzijn en de gezondheid van verzekerden, maar ook van haar medewerkers. Atos Origin heeft aangetoond een betrouwbare partner te zijn, die de continuïteit kan bieden waaraan onze organisatie behoefte heeft. Niet minder belangrijk is dat zij in staat is de medewerkers die als gevolg van deze overeenkomst bij haar in dienst treden uitstekende loopbaanmogelijkheden te bieden”, licht Chris Driessen, lid van de Raad van Bestuur van VGZ-IZA-TRIAS, toe.

Over VGZ-IZA-TRIAS
Zorgverzekeringsbedrijf VGZ-IZA-TRIAS zit midden in het fusieproces met zorg- en schadeverzekeraar Univé. Door de fusie wordt het concern marktleider op gebied van zorgverzekeringen met 4,2 miljoen zorgverzekerden. Door de fusie zullen klanten nog meer gaan profiteren van de schaalvoordelen, met name op gebied van zorginkoop. Daarnaast zullen diverse cross-selling opties worden onderzocht. Het concern wil toonaangevend zijn op het gebied van zorg, wonen, inkomen, mobiliteit en rechtshulp.

Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,5 miljard euro in veertig landen met een werknemers-aantal van ruim 47.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie