Previous press release

Bedrijven zetten Enterprise Architectuur niet of nauwelijks in voor realisering bedrijfsstrategie

Atos Consulting Trends Institute signaleert in onderzoek onderwaardering strategische meerwaarde Enterprise Architectuur
Utrecht, 1 februari 2007
Minder dan de helft van het Nederlandse bedrijfsleven zet de Enterprise Architectuur in voor strategische of proactieve doeleinden, hoewel het hieraan juist zijn bestaansrecht ontleent. Dat is een van de opmerkelijke conclusies uit een onderzoek dat het Atos Consulting Trends Institute heeft verricht naar de Enterprise Architectuur. Hoewel een Enterprise Architectuur van groot belang is om te innoveren en tijdig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, onderschatten de meeste bedrijven de strategische waarde ervan. Een praktijkgerichte aanpak, gericht op structurele oplossingen kan uitkomst bieden. Aan het onderzoek namen 117 Nederlandse organisaties uit overheid en bedrijfsleven deel.

Een Enterprise Architectuur heeft tot doel het ontwerp en de herinrichting van bedrijfsprocessen, informatie en IT te stroomlijnen. De onderlinge samenhang tussen deze elementen is doorslaggevend, omdat bij vrijwel elke innovatie of businessverandering informatie en IT een belangrijke rol spelen. Zeker wanneer bedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd of verschillende afdelingen gegevens met elkaar uitwisselen.

In de praktijk is dit echter niet of nauwelijks het geval. Hoewel de meeste organisaties erkennen dat een Enterprise Architectuur een belangrijke voorwaarde is om te innoveren, beschouwen de meeste managers het als een exclusieve aangelegenheid van de IT-afdeling. Slechts een kwart beschrijft bedrijfsprocessen, informatie en IT in onderlinge samenhang. Voor de overige respondenten geldt weliswaar dat architecturen of modellen worden gemaakt, maar dat de samenhang hiertussen volstrekt ontoereikend is. Daarnaast zet een meerderheid deze architectuur vooral in voor dagelijkse vraagstukken; minder dan de helft benut de Enterprise Architectuur voor het realiseren van strategische doelstellingen. Dit is opmerkelijk, omdat het door de respondenten wél als voorwaarde wordt beschouwd om strategische vraagstukken het hoofd te bieden, zoals een inconsistente klantbediening, slecht geïntegreerde informatievoorziening en overmatige IT-complexiteit.

‘Think big, act small’
De meeste organisaties richten hun activiteiten tot dusverre vooral op de concentratie van diensten in shared service centers, de implementatie van ERP-pakketten en de integratie van processen en applicaties (Enterprise Application Integration). Het realiseren van een Service Oriented Architectuur (SOA) heeft daarentegen nauwelijks prioriteit. Een op de praktijk gebaseerde aanpak, gericht op structurele oplossingen - ‘Think big, act small’ - kan uitkomst bieden, concludeert het Atos Consulting Trends Institute. De Enterprise Architectuur wordt hierbij vooral ingezet als communicatiemiddel om geleidelijke verbeteringen door te voeren, gebruikmakend van passende besluitvormingsstructuren.

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy met wereldwijd meer dan 2500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,5 miljard euro), waar ruim 47.000 mensen werken, van wie circa 9000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie