Previous press release

Transformatie van de zorgverzekeringsmarkt: collectiviteitskorting leidt tot winst van klanten en verlies op de basisverzekering

Het Atos Consulting Trends Institute heeft in een onderzoek onder de zorgverzekeraars de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt geanalyseerd. De conclusie is dat de sector in zijn geheel alle tekenen van een sector-in-transformatie vertoont, en dat zorgverzekeraars zich moeten richten op de innovatie van hun producten- en dienstenaanbod teneinde winstgevendheid te garanderen.
Utrecht, 5 maart 2007
Stapte vorig jaar maar liefst een kwart van de verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar, dit jaar switchte slechts 4%. Dit betekent voor de meeste zorgverzekeraars weinig groei of verlies van het aantal verzekerden, met uitzondering van twee winnaars en twee verliezers waarvan het klantenbestand met meer dan 5% wijzigde. De grootste winnaar in absolute aantallen heeft 60.000 verzekerden netto gewonnen en de grootste verliezer ongeveer 110.000 verzekerden netto verloren. Relatief gezien is de grootste winnaar in 2007 met 17 procent gegroeid en de grootste verliezer heeft 12 procent van zijn verzekerden verloren.

Invloed reclame-uitgaven

De reclame-uitgaven zijn dit jaar in tegenstelling tot de individuele prijsstelling en de waardering wel van invloed geweest op de groei van het aantal verzekerden. De totale uitgaven van de zorgverzekeraars aan reclame bedraagt dit jaar € 46 miljoen. In vergelijking met vorig jaar zijn de media-uitgaven bijna gehalveerd. Dit is met name veroorzaakt doordat het commerciële seizoen voor het verzekeringsjaar 2005/2006 aanzienlijk langer was dan 2006/2007. Er wordt nog relatief weinig geld uitgegeven aan reclame op internet, ofschoon een groot deel, ruim een kwart, van de nieuwe verzekerden zich via internet heeft aangemeld. De effectiviteit van de reclamecampagnes is groter dan afgelopen jaar omdat meer nadruk is gelegd op collectiviteiten.

Verlies op de basisverzekering

Ook dit jaar zijn hoge collectieve kortingen weggegeven van gemiddeld 7%. De collectieve prijszetting is bepalend geweest bij de groei van het aantal collectief verzekerden. De collectiviteitsgraad is in 2007 verder toegenomen van bijna 50% naar ongeveer 55%. De mate van de groei van het aantal collectief verzekerden is hoofdoorzaak geweest voor de totale winst van het aantal verzekerden. Het aandeel gelegenheidscollectiviteiten ten opzichte van werkgeverscollectiviteiten is bij de meeste zorgverzekeraars licht gestegen. Als gevolg van een niet-kostendekkende jaarpremie zullen naar verwachting 11 van de 13 zorgverzekeraars in 2007 verlies maken op de basisverzekering, gezamenlijk een bedrag van € 600 miljoen verlies. De weggegeven kortingen zullen al op korte termijn op een andere wijze moeten worden terugverdiend. Zorgverzekeraars zullen, teneinde weer winstgevend te worden, hun product- en dienstenaanbod ingrijpend moeten innoveren. Atos Consulting adviseur Paul van den Broek verwacht dat de zorginkoopfunctie van zorgverzekeraars daarvoor de meeste ruimte zal bieden.

Transformatie van de sector

Waar zorgverzekeraars voor de stelselwijziging zorginkoop vooral als een administratieve functie beschouwden, denken zij momenteel veel meer vanuit het principe van economy-of-scale. Door schaalgrootte te creëren proberen ze voldoende volume te genereren om zorg efficiënter te kunnen inkopen. De huidige initiatieven die er zijn op het gebied van preventie en zelfhulp zijn nog (zeer) kleinschalig en niet substantieel. Ditzelfde geldt ook voor de samenwerking met zorgaanbieders. Vaak gaat het niet verder dan het kiezen van een aantal preferred providers en het maken van additionele afspraken bijvoorbeeld met betrekking tot

wachttijden en extra service. Atos Consulting adviseur Paul van den Broek verwacht dat er een transitie plaats zal gaan vinden in de relatie van zorgverzekeraars met zorgaanbieders. De relatie zal gaan verschuiven van (voorkeurs)leverancier naar toeleverings- en ontwikkelingspartner met Health Maintanance Organizations (HMO-)-achtige constructies. Door dergelijke relaties aan te gaan met zorgaanbieders zullen daarmee voor de zorgverzekeraars ook de kostenbesparingsmogelijkheden toe gaan nemen. Als gevolg is een daadwerkelijke transformatie van de gehele sector te verwachten.

Over Atos Consulting

Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,4 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie