Previous press release

Atos Consulting raadt Nederlandse bankinstellingen aan ‘offensief’ te opereren

Utrecht, 10 juli 2007
Atos Consulting, de business consultingtak van Atos Origin, ziet grote kansen voor Nederlandse verstrekkers van consumptief krediet nu de Europese markt steeds verder wordt opengesteld.

“Nederlandse verstrekkers van leningen moeten niet huiverig zijn voor de toetreding van buitenlandse kredietverstrekkers op de Nederlandse markt, maar moeten zich voorbereiden op het benutten van een marktkans”, stelt Edy Kikken, principal consultant Financial Services van Atos Consulting. “Nederlandse marktpartijen hebben hun zaken dermate op orde dat juist zij kunnen profiteren van de vrije toegang op de Europese markt.”

De markt voor consumptief krediet wordt gekenmerkt door hoge volumes en lage marges. Het totale consumentenkrediet in de EU bedraagt ongeveer 900 miljard euro. Slechts 1 procent van dit volume wordt afgesloten met een buitenlandse kredietverstrekker. Nu de regelgeving omtrent het afsluiten van een consumptieve lening internationaal steeds meer wordt gelijkgetrokken, zullen Europese consumenten minder huiverig zijn om met buitenlandse partijen in zee te gaan. Ook het toezicht van nationale toezichthouders op de betrouwbare informatieverstrekking door nieuwe toetreders aan de consument, zal veel onzekerheid bij klanten wegnemen.

Atos Consulting is ervan overtuigd dat het vervagen van de grenzen en de invoering van eenduidige regelgeving op het gebied van het verstrekken van consumptieve leningen grote perspectieven biedt aan Nederlandse kredietverstrekkers. “Nieuwe Europese regelgeving maakt internationaal lenen eenvoudiger. In het kader van de internationalisering is het een enorm voordeel dat Nederlandse aanbieders hun back-office processen op orde hebben. Daarmee is namelijk de basis voor een buitenlands avontuur gelegd en kan een transformatieproces eenvoudig worden gerealiseerd. Middels een uitgekiend marketingbeleid gebaseerd op het internetkanaal, kan vervolgens een nieuw en vertrouwenwekkend merk op een buitenlandse markt worden geïntroduceerd”, aldus Kikken.

Nederlandse kredietverstrekkers opereren bovendien vanuit een beschermde Nederlandse markt, aldus Kikken: “De Nederlandse regering probeert op de stoel van de consument te zitten door te veel lenen te ontmoedigen. Daarmee worden de omstandigheden waarop internationale geldverstrekkers tot de Nederlandse markt kunnen toetreden verslechterd. Bij een thuisbasis die op orde en beschermd is, lijkt mij dus een offensieve buitenlandse strategie passend.”

Bij het toetreden tot een buitenlandse markt zal met zorgvuldigheid gekeken moeten worden naar het lokaal inkopen van core processen en/of functionaliteiten. Daarbij valt volgens Atos Consulting bijvoorbeeld te denken aan creditscoring (risico-analyse van consumenten), incasso- en debiteurenafhandeling bij (dreigende) wanbetaling van consumenten. Tevens zal bij een meer internationaal opererende markt op het gebied van kredietregistratie nog een hoop moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat de kredietverstrekkers een duidelijk inzicht krijgen in het totaal openstaande krediet in verschillende landen om overkreditering bij consumenten te voorkomen.

Atos Consulting raadt Nederlandse kredietverstrekkers dan ook aan de openstelling van de Europese markt voor consumptief lenen te omarmen. “Ze zouden daarin veel offensiever kunnen opereren”, stelt ook Ernst Siegert, Executive Consultant Financial Services van Atos Consulting. Hij raadt Nederlandse marktpartijen aan zich te richten op het internetkanaal (direct selling) en ’affinity groups’, gelijkgestemde groepen consumenten die met een eenduidig, marktgericht aanbod moeten worden benaderd. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan ledencollectieven die rentekorting krijgen. Siegert: “Of het benaderen van bepaalde industrietakken die in zee gaan met een specifieke geldverstrekker, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, een sector waarin consumeren toeneemt.”

Siegert: “Door een uitgekiend bedieningsconcept en merkbeleid voor specifieke marktsegmenten te kiezen, kun je vanuit een sterk moederbedrijf goed inspelen op lokale markten. Nederlandse banken doen dat ook al op de eigen markt, maar kunnen dat ook heel goed op internationale markten doen. Kijk hoe ING Direct vaste voet aan wal heeft gekregen in de Verenigde Staten. Daar heeft ING optimaal gebruikgemaakt van haar goede naam en faam om zich in een nieuwe markt te vestigen.”

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy met wereldwijd meer dan 2500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten. Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet 5,4 miljard euro), waar 50.000 mensen werken, van wie circa 9000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie