Previous press release

Gemeente Almere sluit overeenkomst met Atos Origin

Uitbesteding IT-infrastructuur
Utrecht, 4 september 2007
De gemeente Almere en Atos Origin, een internationale IT dienstverlener, hebben een letter of intent ondertekend om een vijfjarige overeenkomst te sluiten. Hierbij wordt Atos Origin volledig verantwoordelijk voor het beheer van de IT-werkplekinfrastructuur van de gemeente. De oplossing van de IT-dienstverlener waarborgt een optimale beschikbaarheid en ondersteuning van ruim 2.000 werkplekken.

Door de outsourcing van haar werkplekinfrastructuur is de gemeente Almere beter in staat haar innovatieve vermogen te vergroten en tegelijkertijd haar kosten te beheersen. Hierdoor kan de gemeente beter inspelen op ontwikkelingen binnen de gemeente en haar relatie met burgers en bedrijven en naar verwachting zorgen voor een kostenbesparing van minimaal 10 procent.

Atos Origin wordt verantwoordelijk voor de standaardisatie van de werkplekinfrastructuur van de gemeente Almere. De IT-dienstverlener past hierbij haar oplossing Atos™ Workplace Solutions toe. Dit is een standaard oplossing die medewerkers van de gemeente met de juiste werkplekvoorzieningen optimale ondersteuning biedt, zodat zij ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten. Atos Workplace Solutions biedt een volledige reeks modulaire desktop- en supportdiensten. Deze flexibel inzetbare modules kunnen volledig worden afgestemd op de specifieke behoeften van de gemeente Almere. De overeenkomst wordt waarschijnlijk in het najaar ondertekend. Eerst wordt in overleg met de vakbonden geregeld onder welke voorwaarden het personeel overgaat van de gemeente naar Atos Origin.


Kosteneffectief, innovatief en flexibel

“Het belang van een flexibele werkplekinfrastructuur waarbij snel kan worden geanticipeerd op veranderingen in de organisatie en in de buitenwereld, wordt steeds duidelijker. Informatie moet overal beschikbaar zijn, zowel op kantoor als onderweg”, aldus Jos Blejie Executive Vice President Managed Operations van Atos Origin. “Atos Workplace Solutions is een oplossing die organisaties in staat stelt hun werkplekstrategie in één lijn te brengen met hun werkwijze en strategie. We zijn ervan overtuigd dat wij de gemeente Almere kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelstellingen. Daarnaast laat Atos Origin hiermee zien een belangrijke partner te kunnen en willen zijn voor Nederlandse gemeenten”.

“De gemeente Almere heeft de ambitie een klantgerichte, innovatieve en flexibele organisatie te zijn die midden in de lokale samenleving staat. Door deze overeenkomst met Atos Origin zijn wij in staat invulling te geven aan onze doelstelling kosteneffectief te opereren en tegelijkertijd te investeren in vernieuwende oplossingen, waardoor we effectiever kunnen opereren en onze dienstverlening aan burgers kunnen verbeteren”, zegt Vincent van Woerkom, directeur Bedrijfsvoering van de gemeente Almere.


Over Almere
Almere is een stad met meer dan 182.000 inwoners, gekenmerkt door ruimte, groen en water. De stad staat voor een enorme uitdaging. Almere zal zeker doorgroeien naar 250.000 inwoners, met een optie tot verdere doorgroei naar 350.000 – 400.000 inwoners. Dit vraagt om daadkracht en visie. Zeker om de kwaliteit van de stad op hoog niveau te brengen en te houden. En zeker naar de burger, want de gemeente Almere wil een klantgerichte, flexibele en innovatieve organisatie zijn. De gemeente verwacht door deze overeenkomst met Atos Origin beter in te kunnen spelen op de komende ontwikkelingen.


Over Atos Origin
Atos Origin, een internationale IT-dienstverlener, stelt klanten in staat hun visie om te zetten in resultaten door de toepassing van consulting, systeemintegratie en managed operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,4 miljard euro in veertig landen met een werknemers-aantal van 50.000 van wie circa 9.000 in Nederland, waar Atos Origin marktleider is. Atos Origin is de wereldwijde informatie-technologie partner voor de Olympische Spelen en heeft een internationaal klantenbestand. Atos Origin staat genoteerd op de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline en Atos Consulting. Voor meer informatie kunt u de website van Atos Origin raadplegen: www.atosorigin.com


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gemeente Almere
Persafdeling
+31 (0)6 51 00 21 07

Atos Origin
José de Vries
+31 (0)6 30 27 26 11
Jose.devries@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie