Previous press release

Resultaatgerichtheid bij publieke uitvoeringsorganisaties kan veel beter

Utrecht, 28 januari 2008
Méér dan de helft van de Nederlandse uitvoeringsorganisaties voelt zich niet professioneel aangestuurd door haar opdrachtgevers. Dit blijkt uit onderzoek dat Atos Consulting, onderdeel van Atos Origin, heeft laten uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van uitvoerende overheidsorganisaties. De resultaatgerichtheid van deze uitvoeringsorganisaties staat al jaren ter discussie. De uitkomsten zijn niet onbelangrijk, omdat verreweg het grootste deel van de 950.000 ambtenaren in Nederland werkt bij een uitvoeringsorganisatie zoals ZBO’s, baten-lastendiensten en gemeentelijke uitvoerende diensten.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat lijnmanagers van uitvoerende overheidsorganisaties opdrachten onvoldoende concretiseren of doorvertalen naar de organisatie. Bovendien ontbreekt een cultuur van ‘afspraak is afspraak’ waarin uitvoerende ambtenaren worden aangesproken op het behalen van resultaten.Lancering nieuw boek ‘sturen op resultaat’

Oplossingen voor de verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van uitvoerende overheidsorganisaties worden aangedragen in het nieuwste boek van Atos Consulting Sturen op Resultaat. Het eerste exemplaar van dit boek werd vorige week tijdens het congres Resultaatgericht Sturen overhandigd aan Roel Bekker, de secretaris-generaal die belast is met de vernieuwing van de Rijksdienst.Resultaatgericht sturen

‘Resultaatgericht sturen’ staat voor het actief realiseren van meer doelmatigheid en doeltreffendheid in de praktijk. Alle uitvoeringsorganisaties willen dit, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Bovendien lukt dit uitvoeringsorganisaties niet alleen, zo blijkt uit het onderzoek van Atos Consulting. Beleidsmakers en uitvoerders zijn samen verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Bij het onderzoek waren ruim tachtig overheidsorganisaties (beleid en uitvoering) actief betrokken. Hierbij is gebruik gemaakt van een uitgebreide vragenlijst via internet, en interviews met een aantal respondenten van de internetenquête. Daarnaast zijn er discussiebijeenkomsten georganiseerd met de verschillende respondenten. Op basis van de resultaten van deze discussiebijeenkomsten en de interviews zijn concrete oplossingen geformuleerd.Scheiding beleid en uitvoering

De tendens van de laatste decennia om beleidstaken en uitvoerende taken strikter te scheiden heeft vruchten afgeworpen. Bedrijfsmatige aansturing is mogelijk geworden, het overheidsapparaat is op diverse beleidsterreinen slanker geworden en de klantgerichtheid is in veel gevallen verbeterd. De beoogde ‘grote winst’ van deze scheiding tussen beleid en uitvoering is echter nog niet geïncasseerd, blijkt uit het onderzoek. In het gepresenteerde boek Sturen op Resultaat worden oplossingen aangedragen om de beoogde besparingen en kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren.

Behoefte aan professionele aansturing
Meer dan de helft van de Nederlandse uitvoeringsorganisaties voelt zich niet professioneel aangestuurd door haar opdrachtgevers. Het onderzoek toont aan dat dit leidt tot onnodig energieverlies en in veel gevallen tot onduidelijkheden in de opdrachtformulering en opdrachtuitvoering. Belangrijk hierin is dat beleid en uitvoering samen de vertaling maken van gewenste maatschappelijke effecten naar operationele doelstellingen voor de uitvoeringsorganisatie. Invulling geven aan het takenpakket van de uitvoeringsorganisatie en het inschatten van de haalbaarheid daarvan worden dan een gezamenlijke inspanning van de beleidsmaker en de uitvoerende instantie.Rol lijnmanagers cruciaal
Bij het verbeteren van de resultaatgerichtheid is de rol van de lijnmanagers cruciaal. De manager moet zorgen dat hij haalbare opdrachten van zijn opdrachtgevers krijgt en dat hij deze opdrachten goed doorvertaalt in zijn organisatie. Vervolgens moet hij intern zijn organisatie sturen op het zo doelmatig en doeltreffend mogelijk uitvoeren van de taken. Ook moet hij een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van resultaatgerichtheid. Dat uit zich in het aanspreekbaar zijn op goede en minder goede prestaties, het kostenbewust opereren en het stimuleren van medewerkers tot meer resultaatgerichtheid. Een dergelijke invulling van de rol van lijnmanager is noodzakelijk om tot een resultaatgerichte cultuur te komen. Dit is een cultuur van ‘afspraak is afspraak’ waarin medewerkers worden aangesproken op het behalen van goede en minder goede resultaten. Vooral dit laatste gaat nog niet goed bij uitvoeringsorganisaties. Slechts bij één op de drie organisaties is het gebruikelijk om elkaar aan te spreken op de geleverde prestaties.Financiële functie biedt te weinig steun
Belangrijk bij resultaatgericht sturen is de ondersteuning die de financiële afdeling en de controller bieden aan het management. Helaas blijft de rol van de financiële functie vaak beperkt tot het op orde hebben van de administratie en het financieel beheer. Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoeringsorganisatie daadwerkelijk te verbeteren is dit te beperkt. Zorg voor goede managementinformatie, coördinatie van sturing en beheersing en adequate beslissingsondersteuning zijn taken die de financiële functie dient op te pakken om resultaatgericht sturen tot een succes te maken.Voor meer informatie:


Atos Consulting, Peter Willem van Lindenberg (projectleider onderzoek)
+31 6 22 907003
peterwillem.vanlindenberg@atosorigin.comAtos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com


Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie