Previous press release

HR-strategie bepaalt of innovatie duurzaam is of kortstondige hype

Atos Consulting zet HR als aanjager voor vernieuwing op de kaart
Utrecht, 11 juni 2008
Veranderprocessen kunnen alleen succesvol verlopen als HR is verankerd in de organisatiestrategie. Gezien de rol van HR als dé regisseur van het belangrijkste kapitaal binnen organisaties - de mens - dient zij de ruimte te krijgen haar verantwoordelijkheid te nemen en HR in het hart van de organisatie te plaatsen. Het zijn immers de mensen die bepalen of innovatie duurzaam is of dat sprake is van een kortstondige hype. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het nieuwe boek ‘HR op de kaart: innovatie door meedenken én meebeslissen’ van Atos Consulting.

Hoe zorgt HR ervoor dat de eigen strategie naadloos aansluit op de organisatiestrategie en welke effecten heeft dit voor de wijze waarop de HR-functie wordt ingericht? In het boek ‘HR op de kaart: innovatie door meedenken én meebeslissen’ plaatst Atos Consulting Human Resources in het hart van de organisatie. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat HR de regie heeft over het menselijk kapitaal binnen organisaties. Een rol die vorm kan krijgen door de benoeming van een Chief HR Officer (CHO). In het boek zet Atos Consulting aan de hand van het ‘HR Service Delivery Model’ uiteen uit welke andere elementen uit de HR-functie van belang zijn voor het innovatieve vermogen van organisaties. Hierbij komen allerlei thema’s aan bod: van het vaststellen van de HR-strategie en de inrichting van een HR Shared Services Center tot e-HRM en HR-outsourcing. Met verschillende praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe organisaties er in zijn geslaagd verandertrajecten vorm te geven. Organisaties die met elkaar gemeen hebben dat zij HR beschouwen als mederegisseur van veranderingen.

HR als dé spil van organisaties
“De kern van de HR-strategie die Atos Consulting voor ogen staat, is de gedachte dat HR de verantwoordelijkheden benut die horen bij het beheer van het belangrijkste kapitaal van elke organisatie: de mens. Het zijn immers de mensen die bepalen of innovatie blijvend is of slechts een kortdurende hype. Zonder draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie lopen verandertrajecten al snel vertraging op of ze kosten onnodig veel geld”, licht Arnold van den Heurik, Principal Consultant van Atos Consulting toe. “HR maakt deel uit van de business en dient de verantwoordelijkheid te nemen voor alle mensgerelateerde processen binnen organisaties. De CHO is degene die de vertaalslag dient te maken tussen organisatiestrategie en de speerpunten van het HR-beleid. Een groeistrategie gebaseerd op acquisities geeft immers andere prioriteiten dan een strategie op basis van innovatie en organisatieoverstijgende samenwerking. Dit biedt voor HR kansen om het heft in handen te nemen en de eigen processen en diensten te beheersen.” Ook de benoeming van een HR Business Partner - verantwoordelijk voor het vertalen van HR-speerpunten op tactisch en operationeel gebied - kan de weg naar succesvolle transformaties mede plaveien. Hij adviseert de business en ondersteunt het lijnmanagement bij de ontwikkeling en de inzet van de juiste competenties, kwaliteiten en methoden. Van den Heurik: “Er is maar één manier voor organisaties om optimaal in te spelen op marktontwikkelingen en dat is door de succesfactor ‘mens’ goed te managen.”

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,8 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: http://www.atosconsulting.nl/


Voor meer informatie:

Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com


Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie