Previous press release

Administratieve lastendruk gemeenten kan met 25 procent omlaag

Atos Consulting onderzoekt haalbaarheid Kabinetsdoelstellingen
Utrecht, 8 juli 2008

Deregulering en verbetering van de (e-)dienstverlening, zijn cruciale voorwaarden voor het verlichten van de administratieve lasten binnen gemeenten. Dit zijn de belangrijkste pijlers van de strategie die Atos Consulting voor dertig gemeenten ontwikkelt, gericht op een forse vermindering van de administratieve lasten. Hiermee ondersteunt Atos Consulting de gemeenten in het behalen van de kabinetsdoelstelling: 25% minder administratieve lasten vanaf 2008.

Administratieve lastenverlichting is een van de speerpunten van het kabinetsbeleid. Gemeenten hebben als doelstelling om de administratieve last voor 2011 met 25 procent te verminderen. Uit diverse door Atos Consulting uitgevoerde onderzoeken blijkt dat dit zeker haalbaar is. Bij de regelingen die zijn onderzocht is een lastenverlichting tot wel 70 procent mogelijk.Door vergunningen af te schaffen, vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen, processen efficiënter in te richten en door e-dienstverlening kan er voor de aanvrager tijd en geld worden bespaard. De vermindering is niet van de ene op de andere dag een feit. Voor het realiseren van de lagere administratieve lasten is per gemeente een plan van aanpak opgesteld. In het plan wordt een concreet tijdspad geschetst per maatregel, met als doel een maximale reductie van de administratieve last. De pragmatische aanpak spreekt de gemeenten aan. De Gemeente Noordwijk beaamt dit: “Met de pragmatische aanpak van Atos Consulting, gaat het verminderen van de administratieve lasten bijna vanzelf ".


Administratieve lastenverlichting vraagt om breed pakket maatregelen
Naast de vermindering van de directe administratieve last worden in het plan van aanpak ook voorstellen gedaan om de dienstverlening in de breedte te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inrichten van een bedrijvenloket en het geven van statusinformatie aan een aanvrager van een vergunning. Een belangrijk deel van de vermindering is te behalen door het digitaliseren van de dienstverlening. Daarmee wordt niet alleen de bereikbaarheid beter, maar hoeft ook niet altijd meer de gang naar het gemeentehuis te worden gemaakt. Bewoners verwachten dat een paspoort, bouwvergunning of uittreksel uit het bevolkingsregister direct online kan worden aangevraagd.


Werken vanuit de behoefte van de klant
“De maatregelen vragen om digitalisering van werkprocessen en een herinrichting van bedrijfsprocessen. Voor gemeenten betekent dit dat zij procesgerichter moeten werken, vanuit de behoefte van de klant”, licht Ton Pijpers, principal consultant bij Atos Consulting, toe. Invoering van vergunningenmanagement is daarbij een belangrijk hulpmiddel evenals het verkorten van de termijnen door het principe “vergunning: klaar terwijl u wacht”.


Lastenverlichting moet onderdeel zijn van de cultuur
Voor gemeenten is het nu zaak de maatregelen door te voeren én alert te zijn op verdere mogelijkheden om lasten te verminderen. Om dit te bewerkstelligen is tijdens de uitvoering van het traject veel aandacht geschonken aan het bewustwordingsproces binnen de gemeentelijke organisatie. Lastenverlichting is geen eenmalig traject maar moet structureel in de aandacht staan. Geregeld contact met de klanten (ondernemers en bewoners) over de mogelijkheden om lasten te verlichten is daarbij een voorwaarde. Op dit moment is het onderzoek nog gaande.Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten www.atosconsulting.nl.

Voor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.comNext press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie