Previous press release

Ontoereikende inzet financiële functie staat effectieve strategische besluitvorming in de weg

Atos Consulting: financiële functie ondersteunt het strategievormingsproces onvoldoende
Utrecht, 11 augustus 2008

De bijdrage van de financiële functie aan strategische besluitvorming komt onvoldoende uit de verf. Met als resultaat dat processen die aan de basis staan van belangrijke strategische beslissingen minder effectief zijn dan wenselijk is. Dat concludeert het Atos Consulting Trends Institute in het ‘Strategic Finance Report’, een tweejaarlijks onderzoek naar de rol van de financiële functie bij de strategievorming van organisaties. In dit onderzoek geven bijna vijftig CFO’s, financieel managers en controllers van AEX en Midkapbedrijven hun visie op de wijze waarop de financiële functie een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van bedrijfsdoelstellingen.

Naast haar traditionele rol - het op orde houden van de financiële huishouding - zou de financiële functie een veel grotere stem in het strategische proces dienen te krijgen. Dat is een overtuiging waarvoor een breed draagvlak bestaat. Zo blijkt uit de voorgaande Strategic Finance onderzoek dat binnen veel organisaties de ambitie bestaat de financiële functie als ‘business partner’ een veel grotere rol te geven bij de strategievorming. Een ambitie die in de praktijk echter nog te weinig voet aan de grond krijgt. Dat is volgens het Atos Consulting Trends Institute een gemiste kans, want de financiële functie is uitermate geschikt om een bijdrage te leveren aan de realisering van de bedrijfsstrategie, of het nu gaat om de inzet van kwalitatieve of kwantitatieve kennis over strategische onderwerpen.


Effectiviteit van de financiële functie
Uit het onderzoek blijkt echter dat vrijwel alle organisaties grote twijfels hebben over de effectiviteit van hun financiële strategische activiteiten. Zo stellen ruim 6 op de 10 respondenten dat niet of nauwelijks sprake is van een effectieve inzet van de financiële functie bij strategische besluitvorming. Volgens Han van der Zee, directeur van het Atos Consulting Trends Institute, is er sprake van verdeeldheid over de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. “Een groot aantal financieel managers wijst naar het gebrek aan capaciteit. Anderen benadrukken dat de financiële functie te veel naar binnen is gekeerd en zich vooral blindstaart op het genereren van periodieke, financiële rapportages.”

In de strategische besluitvorming speelt de financiële functie een zeer bescheiden rol. In de praktijk gaat slechts 50 procent van de strategische beslissingen vergezeld van een doorwrochte financiële analyse. Als al sprake is van financiële prognoses worden deze in slechts een derde van de gevallen tijdens tussentijdse evaluaties op hun merites getoetst. Een zorgwekkende ontwikkeling, want uit het onderzoek blijkt dat deze prognoses met liefst 50 procent kunnen afwijken van de werkelijke cijfers. Opmerkelijk is dat deze situatie in slechts 6 procent van de gevallen tot maatregelen leidt.

“De toegevoegde waarde die de financiële functie kan bieden bij het opstellen, monitoren en evalueren van de bedrijfsstrategie wordt hierdoor volstrekt onvoldoende benut”, aldus Van der Zee.


Dialoog tussen finance en business
Om ervoor te zorgen dat de financiële functie een duidelijke rol krijgt in het krachtenveld tussen strategie en operatie dienen organisaties ruimte te bieden aan een dialoog tussen ‘finance’ en ‘business’. Dat is nu nog te weinig het geval, omdat de kloof tussen beide disciplines te groot is. Door een betere communicatie kan echter duidelijk worden aan welke informatie daadwerkelijk behoefte is en welke middelen de financiële functie hiervoor nodig heeft. Dit kan resulteren in een goed doortimmerde, meer intelligente en effectieve ondernemingsstrategie, die bovendien beter en efficiënter kan worden beoordeeld en geëvalueerd. Een dialoog waarbij zowel de business manager als de financieel manager belang bij heeft. De business die dankzij snellere en meer gedetailleerde informatie scherper kan sturen. De financiële functie die door een beter inzicht in strategische behoeftes doelgerichter en doelmatiger de informatie kan genereren die de business écht vooruit helpt.


Het volledige ‘Strategic Finance Research Report’ kan worden geraadpleegd worden via: http://www.atosconsulting.nl/


Voor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie