Previous press release

Onderzoek Atos Interim Management: verander- en crisismanagers verwachten groei

Utrecht, 28 januari 2009
De klassieke rol van de interim manager als typische puinruimer die een organisatie binnen korte tijd weer levensvatbaar maakt, lijkt nog niet te zijn uitgespeeld. De interim manager is in de afgelopen jaren steeds vaker als overbrugging- of programmamanager ingezet: van CEO en CFO tot project- en programmamanager of adviseur van organisaties met een behoefte aan tijdelijke managementcapaciteit. De economische tegenwind zorgt echter wel voor een verschuiving van de vraag.

Hierbij valt op dat de verander- en crisismanager het sterkst in opkomst is. Dat concluderen Atos Interim Management en het Atos Consulting Trends Institute (ACTI) in een onderzoek waarin ruim 700 interim managers aan het woord komen over de effecten van de economische neergang op de markt voor interim management. Ondanks de crisis verwacht iets meer dan de helft dat de vraag stabiel blijft of zelfs toeneemt. Per marktsegment is echter sprake van forse verschillen. Zo verwacht 60 procent van de respondenten een stijging van de vraag naar verander- en crisismanagement.


In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro. De redenen om een interim manager in te huren, beperken zich allang niet meer tot die van de koele saneerder. Steeds vaker wordt de interim manager ingezet als tijdelijke vervanging voor een langdurig openstaande vacature en voor het begeleiden van zware en complexe trajecten.


Optimisme overheerst
De huidige economische ontwikkelingen beïnvloeden de aard en omvang van projecten waarbij interim managers worden ingezet. Investeringen worden op een laag pitje gezet en grotere projecten uitgesteld. Zo is vooral in de financiële sector, de industrie en de utilities-markt sprake van een substantiële afname van de vraag naar project- en programmamanagement.

Desondanks zijn de meeste interim managers gematigd positief over de marktontwikkelingen in 2009: het jaar waarin de gevolgen van de economische crisis naar verwachting tastbaar worden. Zo verwacht iets minder dan de helft dat de vraag afneemt, terwijl meer dan 35 procent er van uitgaat dat zich geen ingrijpende veranderingen voordoen en 15 procent zelfs voorspelt dat de markt een matige groei vertoont. “Per marktsegment is sprake van grote verschillen.

De financiële sector krijgt de meeste klappen te verwerken. Zo stellen 6 op de 10 respondenten een forse krimp te verwachten. In de utilities- en telecomsector verwacht 43 procent een terugval”, aldus Kees Aling, Executive Manager bij Atos Interim Management. “Overheid en zorg zijn een positieve uitzondering op deze regel. Zo voorziet driekwart van de interim managers in de zorg juist dat de markt stabiel blijft of verder zal groeien.”


Gezocht: crisis- en verandermanagers
De vraag naar overbruggingsmanagement houdt gelijke tred met de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, hoewel ook hier in de industriële sector, de financiële dienstverlening en de utilities een afname wordt verwacht. Volgens Aling zit de markt voor crisis- en verandermanagement echter stevig in de lift. “Meer dan de helft van de interim managers verwacht een groei van de vraag naar de change managers, waarbij de industrie de kroon spant.

Van de interim managers die in deze sector werkzaam zijn, verwachten 6 op de 10 zelfs een forse stijging van de marktvraag”. Ook in relatief rustige sectoren, zoals de overheid, overheerst een gematigd optimisme. Ruim 40 procent voorziet een toename van de vraag naar crisismanagers. De helft verwacht een vergelijkbare ontwikkeling in de zorgsector.

Groei komt uit eigen netwerk
Als de interim manager wordt gevraagd hoe hij in de huidige weerbarstige markt opdrachten denkt te werven, blijkt dat gemiddeld bijna de helft het meest vertrouwt op het eigen netwerk. Internet scoort opvallend laag als wervingskanaal. Websites spelen niet of nauwelijks een rol bij het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers. Hieruit concluderen de onderzoekers dat interim managers met een sterk eigen netwerk en een aantoonbare ervaring als crisis- of verandermanager in 2009 de beste kaarten hebben.


 

Over Atos Interim Management
Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar een toonaangevende dienstverlener op het gebied van interim management. De dienstverlening is gericht op het snel en efficiënt vinden van perfect passende freelance interim managers op directie- en senior managementniveau. Atos Interim Management neemt opdrachtverantwoordelijkheid en blijft intensief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, die zowel in de profit- als non-profit sectoren worden uitgevoerd.


Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen Atos Consulting, de internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is op haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,4 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nlVoor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie