Previous press release

Nederlands bedrijfsleven benut kracht E-Business onvoldoende

Atos Consulting publiceert eerste editie ‘E-Business Maturity Benchmark’
Utrecht, 19 februari 2009

De bijdrage die E-Business kan leveren aan het realiseren van strategische doelstellingen komt onvoldoende uit de verf. Ruim een derde van de bedrijven meet en stuurt activiteiten op het gebied van E-Business niet. Bovendien slagen veel bedrijven er onvoldoende in E-Business te integreren in hun bedrijfsprocessen, blijft E-Business nog teveel op afdelingsniveau hangen en ontbeert het de nodige top-management support. Dit concludeert het Atos Consulting Trends Institute in de eerste editie van de ‘E-Business Maturity Benchmark’: een tweejaarlijks onderzoek waarin ruim 100 managers van Top-500 bedrijven hun visie geven over de stand van zaken rondom E-Business in het Nederlandse bedrijfsleven.


Als we praten over E-Business bedoelen we daarmee alle processen waarbij we via internet in contact staan met de klant. Het kan dus gaan om online sales, online dienstverlening, maar ook om het online stroomlijnen van processen. Door het internet wordt het succesvol online communiceren met klanten, leveranciers en partners strategisch steeds belangrijker. “Al geruime tijd worstelen bedrijven met de vraag hoe zij E-Business kunnen inbedden in hun bedrijfsstrategie. Zo staan zij onder andere voor de uitdaging E-Business te integreren in bedrijfsprocessen en hiervoor - vooral in de top van organisaties - voldoende draagvlak te creëren”, vertelt Gijsbert van der Sleen, Principal consultant bij Atos Consulting. “De ‘E-Business Maturity Benchmark’ maakt voor verschillende branches zichtbaar hoe E-Business in haar groei naar volwassenheid gestalte kan krijgen. Ook maakt deze benchmark duidelijk dat investeringen in E-Business zich kunnen terugverdienen mits goed verankerd in de bedrijfsstrategie. Door te investeren in de meetbaarheid van E-Business-activiteiten en deze te vergelijken met andere marktpartijen zijn bedrijven in staat hun inspanningen bij te sturen en ervoor te zorgen dat deze goed aansluiten op hun bedrijfsdoelstellingen.”


Ontoereikende financiële middelen
Hoewel bijna 8 op de 10 bedrijven de overtuiging delen dat hun branche in de nabije toekomst niet om E-Business heen kan, krijgt dit in de praktijk nog weinig voet aan de grond. In de telecomsector, de mediabranche en de financiële dienstverlening, lukt dit relatief het best. De farmaceutische industrie, chemie en nutsbedrijven staan op achterstand. Ruim de helft van alle organisaties erkent dat investeringen in E-Business een strategische noodzaak zijn om hun voorsprong op de concurrentie te behouden. Bovendien geeft 53 procent aan dat klanten verwachten dat zij hiertoe initiatieven ontplooien. Toch zegt 73 procent dat minder dan 10 procent van de omzet beschikbaar is voor investeringen in E-Business. Bovendien verwachten zij dat het krijgen van financiële middelen één van de grootste uitdagingen in het komende jaar is.


Management support
Ook blijkt uit het onderzoek dat er te weinig draagvlak is binnen de bedrijfstop van organisaties. Zo wordt E-Business doorgaans op afdelingsniveau, vooral bij Marketing, belegd. Van der Sleen: “E-Business verdient een veel grotere rol in de strategische besluitvorming. Zo is het noodzakelijk dat IT en de business meer op één lijn komen om ervoor te zorgen dat E-Business volledig wordt geïntegreerd in bestaande processen. Steun van het topmanagement is daarnaast een voorwaarde om ervoor te zorgen dat E-Business door alle geledingen in de organisatie wordt gedragen. Investeren in communicatie, kennis én de meetbaarheid van E-Business-activiteiten zijn hierbij cruciale voorwaarden. ”


Meten is weten
De ‘E-Business Maturity Benchmark’ van Atos Consulting geeft een aantal aanbevelingen waarmee bedrijven E-Business kunnen verankeren in hun strategie:

• Zorg voor steun vanuit het topmanagement door middel van het aantonen van de bijdrage van E-Business aan de bedrijfsdoelstellingen.
• Zorg voor een duidelijk ownership zodat E-Business helder belegd is binnen de organisatie.
• Zorg dat IT en business op één lijn komen en integreer E-Business volledig in bestaande processen.
• Investeer in de meetbaarheid van E-Business-activiteiten om hiervan te leren en bij te sturen.
• Benchmark de eigen doelstellingen met die van de branche.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Han van der Zee, Executive Partner van het Atos Consulting Trends Instutite. Op donderdag 5 maart 2009 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd bij Atos Consulting in Utrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sigrid Drukker via www.atosconsulting.nl/events.Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals, van wie er circa 950 in Nederland werken. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,8 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 9.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations.

Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nlVoor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie