Previous press release

Cost leadership in financiële dienstverlening nog in kinderschoenen stelt onderzoek Atos Consulting en Rijksuniversiteit Groningen

Utrecht, 12 maart 2009

Voor maar liefst 44% van de financiële dienstverleners geldt dat cost leadership nog in de kinderschoenen staat. In deze sector is het kostenbewustzijn traditioneel laag, aangezien de focus altijd gericht is geweest op omzet. En dat terwijl cost leadership op de korte termijn de voorwaarden schept voor betere bedrijfsprestaties en het kostenreducties mogelijk maakt zónder concessies te hoeven doen aan de bedrijfsstrategie. Dit blijkt uit een onderzoek van Atos Consulting en de Rijksuniversiteit Groningen die meer dan 60 CFO’s, financieel managers en controllers hebben ondervraagd op hun visie over de toegevoegde waarde van cost leadership op de prestaties van hun onderneming.

Uit het onderzoek bleek ook dat vooral de financiële sector een lange weg te gaan heeft om ervoor te zorgen dat cost leadership niet louter als instrument voor kostenreducties wordt beschouwd. In de telecom, utility- en mediasector, evenals de consumenten- en industriële markt, slagen bedrijven er beter in om op basis van cost leadership hun doelstellingen te halen.


Integrale strategie van cost leadership
De huidige economische recessie leidt tot grote onzekerheid in vrijwel alle marktsegmenten. Financiële resultaten staan door lagere omzetten onder druk, zodat veel organisaties gedwongen zijn ingrijpende maatregelen te nemen. Zo snijden veel ondernemingen, vaak volgens de kaasschaafmethode, in de kosten. Dit is een korte termijnstrategie die ten koste gaat van investeringen en het innovatieve vermogen van bedrijven. Dit roept de vraag op of bedrijven voldoende zijn toegerust op de kansen die zich voordoen zodra de economie weer aantrekt. “Bedrijven dienen het vizier niet alleen te richten op kostensaneringen, maar te investeren in een integrale strategie op het gebied van cost leadership. Juist in deze onvoorspelbare marktomstandigheden moeten zij zoeken naar kostenbesparingen die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie”, stelt Ed Megens, principal business consultant van Atos Consulting. “Dit vereist een strategie die verder gaat dan overleven en de basis legt om goed voorbereid te zijn op een toekomst waarin de economie weer aantrekt.”Tijd voor meer kostenbewustzijn
Voor maar liefst 44% van de financiële dienstverleners geldt dat cost leadership nog in de kinderschoenen staat of slechts een bescheiden niveau van volwassenheid heeft bereikt. Zoals gezegd komt dit doordat deze branche vooral gericht is geweest op omzetoptimalisering en minder op kostenreducties. Door de kredietcrisis, stijgende concurrentie en dalende marges verschuift de focus echter steeds meer van omzet naar kostenbewustzijn. In telecom, utilities en media staat cost leadership op een hoger niveau. Voor 56% van de bedrijven geldt dat zij kostenefficiënt opereren en bij een kwart is zelfs sprake van een zeer hoog niveau van volwassenheid. In deze sector is het vizier meer gericht op het realiseren van niet-financiële doelstellingen. Zo investeren organisaties vaker in het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening. Ook in de consumentenmarkt en de industriële sector hebben veel organisaties cost leadership omarmd als strategie waarmee zij hun prestaties kunnen verbeteren. Deze bedrijven kennen een traditie en cultuur die erop is gericht de hoogste resultaten te behalen tegen zo laag mogelijk kosten.


Het creëren van een cultuur gericht op kostenbewustzijn wordt over alle branches heen beschouwd als de belangrijkste factor om een volwassen strategie te realiseren. Dit kan alleen als cost leadership wordt gedragen door het topmanagement en governance in overeenstemming is met de heersende

bedrijfscultuur. In de huidige marktomstandigheden is cost leadership daarnaast uitermate geschikt om op korte termijn meer grip te krijgen op de kosten. Megens: “Inzicht in de kostenstructuur kan helpen op korte termijn kosten te minimaliseren en tegelijkertijd cash te genereren. Door crisisscenario’s door te rekenen, ontstaat inzicht in de benutting van capaciteit en kan de inzet van resources worden geoptimaliseerd. Zo kan zelfs in deze economisch onzekere tijd een stap voorwaarts worden gezet in het verbeteren van bedrijfsprestaties.”


Het rapport vindt u op onze internetpagina www.atosconsulting.nl  

Voor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329;
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie