Previous press release

Gemeente Amsterdam sluit raamovereenkomst met Atos Origin voor projectmanagement en systeemontwikkeling

Overeenkomst betekent versterking positie Atos Origin in overheidsmarkt
Utrecht, 4 juni 2009

De gemeente Amsterdam heeft met 10 leveranciers, waaronder Atos Origin, een raamovereenkomst ondertekend met een looptijd van twee jaar en een optie tot verlenging met twee jaar. De gemeente heeft de IT-dienstverlener geselecteerd als één van haar partners op de 2 percelen project- en lijnmanagement en systeemontwikkeling. Het contract is het resultaat van een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure waaraan 33 partijen deelnamen.


Atos Origin zal de gemeente Amsterdam bij behoefte ondersteunen met dienstverlening op het gebied van project- en lijnmanagement en systeemontwikkeling en is hiermee geselecteerd als een van de partners voor twee van de vijf percelen die zijn aanbesteed. De dienstverlening wordt daarbij geleverd door experts van Atos Origin en Atos Consulting. De gemeente Amsterdam heeft haar partners geselecteerd op basis van kennis en toegevoegde waarde op het gebied van haar ICT-speerpunten. Enkele belangrijke pijlers hiervan zijn het Handboek Architectuur, e-overheid, open source / open standaarden, het gemeente Informatiebeleidsplan en de Gemeentelijke Informatie Beveiligingsnorm (GIBN).


John Breedijk, directeur Public Services van Atos Origin, beschouwt de raamovereenkomst met de gemeente Amsterdam als een belangrijke versterking van de positie van Atos Origin in de publieke sector. “Met deze overeenkomst breiden wij onze samenwerking met de grootste gemeente van Nederland uit. Een contract waarmee Atos Origin niet alleen in staat is haar toegevoegde waarde op het gebied van IT-dienstverlening te bewijzen. Tegelijkertijd leveren we ook een wezenlijke bijdrage aan de ‘social return’ die dit project moet opleveren.

Dit betekent dat investeringen voor de gemeente naast het ‘gewone’ rendement, ook sociale winst moeten opleveren. Zo heeft de gemeente zich ten doel gesteld werk of werktoeleiding te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien volgt Amsterdam de trias Energetica: een driestappenplan voor huishoudens, bedrijven en overheden om stap voor stap klimaatneutraal te worden. Als onderdeel van de overeenkomst zal Atos Origin dan ook een bijdrage leveren aan een structurele beperking van de energievraag door het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren.”


Voor meer informatie:
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie