Previous press release

Stijgende behoefte bedrijfsleven aan technologische kennis en vernieuwing om te overleven in economische crisis

Look Out - jaarlijks rapport over internationale trends van Atos Consulting - benadrukt belang innovatie voor duurzame groei
Parijs, 5 juni 2009

Atos Origin heeft de tweede editie van Look Out gepubliceerd. In deze jaarlijkse onafhankelijke rapportage over internationale trends - ontwikkeld onder supervisie van Atos Consulting - staat de cruciale rol van technologie centraal als voorwaarde voor bedrijven om hun omzet te vergroten, succesvol met klanten en partners te werken en nieuwe zakelijke mogelijkheden te benutten.

Het rapport analyseert opkomende trends, operationele bedreigingen en zakelijke mogelijkheden in uiteenlopende marktsegmenten. In het licht van de snelheid waarmee de economische recessie zich wereldwijd voltrekt, benadrukt het rapport het belang van transparantie van de economische activiteiten van organisaties. Niet alleen om het vertrouwen van klanten te herstellen, maar ook om op kosteneffectieve en efficiënte wijze te voldoen aan steeds strengere internationale regelgeving.Herstel van vertrouwen
"Organisaties in zowel de private als publieke sector moeten transparant zijn om het vertrouwen van consumenten en de samenleving weer op te bouwen", erkent Han van der Zee, directeur van het Atos Consulting Trends Institute en hoofdredacteur van Look Out. "Zij moeten informatie toegankelijker maken en ervoor zorgen dat derden hun standpunten via verschillende kanalen - zoals sociale netwerken en blogs - tot uitdrukking kunnen brengen. Nóg belangrijker is wellicht dat zij kunnen aantonen dat zij een echte relatie willen opbouwen met klanten. Door naar hen te luisteren en te anticiperen op informatie die klanten met hen delen."


De toepassing van op samenwerking gerichte technologieën, zoals sociale netwerken, is een gebied waarin sprake is van een steeds grotere inzet van technologie om innovatie te faciliteren, online informatie te verzamelen, actualiseren en uit te wisselen. Look Out beschrijft Proctor & Gamble, Fiat en LEG als bedrijven die hierbij de toon aangeven. Zo maken zij gebruik van toepassingen voor crowd sourcing om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van innovatie op het web te zetten en nieuwe inzichten te verwerven over het ontwerp van nieuwe producten en het oplossen van technologische problemen.Voorsprong op concurrentie
"Ons onderzoek toont aan dat een grote meerderheid van de bedrijven hun kennis niet effectief exploiteert. Een breder en effectiever gebruik van op samenwerking gerichte technologieën - zoals Wiki's, blogs en platforms voor ideeënbeheer - ondersteunt organisaties bij het gebruik van bestaande informatie en expertise met het oog op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. Bedrijven die het in deze recessie goed doen doordat zij overstappen op innovatieve toepassingen hebben een forse voorsprong op hun concurrenten", benadrukt Dominique Rérat, Senior Vice President Innovation en Business Development van Atos Origin.

Uit Look Out blijkt dat het milieu, ondanks de economische recessie, bovenaan de agenda van de overheid en het bedrijfsleven staat. Nu duurzaamheid en CO2-uitstoot steeds belangrijkere thema’s zijn, richten bedrijven die gebruikmaken van groene technologie met het oog op de beperking van energieverbruik, zich steeds meer op samenwerking om zo potentiële nieuwe markten te ontsluiten.


Verder heeft de vergrijzende babyboom-generatie een substantieel effect op het personeelsbestand. Uit Look Out blijkt dat bedrijven - nu veel medewerkers met pensioen gaan of overstappen naar minder zware functies - ervoor moeten zorgen dat hun kennis wordt vastgelegd, terwijl zij tegelijkertijd moeten inspelen op de verwachtingen van de nieuwe Generatie Y ten aanzien van digitale media.


Het team van Atos Consulting werkte tijdens de totstandkoming van Look Out nauw samen met experts van Atos Origin en Atos Worldline om relevante trends te analyseren en een beeld van nieuwe marktbehoeften te schetsen. Deze bevindingen zijn voorgelegd aan klanten om te toetsen of zij realistisch zijn en van welke risico’s sprake is. Het rapport is gepresenteerd in een overzichtelijke indeling die in één oogopslag een overzicht biedt van kansen en obstakels die bedrijven kunnen verwachten op korte, middellange en lange termijn.


De volledige versie van Look Out kan worden geraadpleegd op: http://www.lookout.atosconsulting.com/.


Voor meer informatie:

Atos Origin
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
erica.prins @atosorigin.com


Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie