Previous press release

Onderzoek Atos Interim Management: interim manager is opgewassen tegen crisis

Utrecht, 9 juni 2009

Interim managers zijn opgewassen tegen de crisis ondanks de economische tegenwind. Hoewel de markt voor interim management krimpt, is dit voor 7 op de 10 interim managers geen aanleiding in vaste dienst te treden. Hieruit blijkt dat sprake is van een volwassen markt die veel minder conjunctuurgevoelig is dan vaak wordt aangenomen. Dat concluderen Atos Interim Management en het Atos Consulting Trends Institute in een onderzoek, onder de naam InterimIndex©, waarin bijna 800 interim managers zijn ondervraagd over de effecten van de economische crisis op de markt voor interim management. Per marktsegment is echter wel sprake van grote verschillen. Terwijl de vraag in de financiële en industriële sector fors daalt, groeit tegelijkertijd de behoefte aan interim managers in de overheidsector sterk.


In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro. De redenen om een interim manager in te huren, beperken zich allang niet meer tot die van de koele saneerder. Steeds vaker wordt de interim manager ingezet als tijdelijke vervanging voor een langdurig openstaande vacature en voor het begeleiden van zware en complexe trajecten.


Krimpende markt
De huidige economische ontwikkelingen beïnvloeden de aard en omvang van projecten waarbij interim managers worden ingezet. Investeringen worden op een laag pitje gezet en grotere projecten uitgesteld. De InterimIndex© van de totale vraag over alle marktsegmenten daalde in het tweede kwartaal met ruim 11% ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze achteruitgang verschilt per markt en functie. De grootste daling is te zien in de categorie 'algemene manager financiële sector' met een daling van 18% en de 'functionele manager overheid' scoort relatief het best.


Slechts 1 op de 10 ondervraagden blijft optimistisch en verwacht dat het zo’n vaart niet zal lopen. Bijna 6 op de 10 respondenten denken echter dat de vraag naar interim managers in de volle breedte afneemt, zowel qua inzet als tarief. Per marktsegment is echter sprake van forse verschillen. De financiële sector komt er het slechtst van af met ruim 70 procent van de ondervraagden die een forse krimp verwachten. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich de zorgsector, waar 4 op de 10 interim managers een afname van de vraag voorzien.


“Ondanks de economische teruggang kiest een grote meerderheid van de interim managers er niet voor het vakgebied de rug toe te keren in ruil voor de zekerheid van een vaste dienstbetrekking. Bovendien is sprake van een substantiële toename van professionals die aan het begin van hun loopbaan als interim manager staan. Dit jaar registreerden zich al meer interim managers dan in dezelfde maanden van het voorgaande jaar. Dat is een tendens die zich ook in de komende maanden voortzet”, aldus Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management. “Ook schrikken interim managers nu - in tegenstelling tot de internetcrisis van acht jaar geleden - minder terug voor economische tegenslagen. Dat wijst erop dat sprake is van een volwassen markt. De interim manager is als het ware zelf crisisbestendiger geworden.”

Groei in overheid- en zorgsector

Ondanks de groei van het aantal interim managers verwachten de respondenten een achteruitgang van de markt. Zo voorziet een kleine meerderheid van 55 procent vooral een daling van de vraag naar project- en programmamanagement. In de financiële sector en de industrie is deze daling het grootst. Veel positiever zijn interim managers gestemd over de overheid- en zorgsector waar ruim een derde een toename van deze vraag verwacht. De vraag naar crisis- en overbruggingsmanagement blijft gunstig, maar is iets minder positief dan in het laatste kwartaal van 2008. De helft van de interim managers verwacht een groei van de vraag naar change managers, waarbij de industrie de kroon spant. Zo verwachten 6 op de 10 interim managers die in deze sector werkzaam zijn een behoorlijke groei. Ook in een relatief rustige sector als de overheid blijven zij gematigd optimistisch en verwacht 40 procent een toename van de vraag. De functionele interim manager - die zich toelegt op HRM, logistiek, financiën en IT - houdt zich in alle sectoren goed staande. De vraag naar ‘generalisten’ onder de interim managers neemt duidelijk af.


Groei komt uit eigen netwerk
Als de interim manager wordt gevraagd hoe hij in de huidige weerbarstige markt opdrachten denkt te werven, blijkt dat gemiddeld bijna de helft het meest vertrouwt op het eigen netwerk en verwacht hierin te groeien. Internet scoort nog steeds opvallend laag als wervingskanaal. Websites spelen niet of nauwelijks een rol bij het binnenhalen van nieuwe opdrachtgevers.


 

Over Atos Interim Management
Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar een toonaangevende dienstverlener op het gebied van interim management. De dienstverlening is gericht op het snel en efficiënt vinden van perfect passende freelance interim managers op directie- en senior managementniveau. Atos Interim Management neemt opdrachtverantwoordelijkheid en blijft intensief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, die zowel in de profit- als non-profit sectoren worden uitgevoerd.


Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen Atos Consulting, de internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is op haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,5 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 8.000 in Nederland. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: de vernieuwde website van Atos Interim Management: http://www.atosinterimmanagement.nl/.Voor meer informatie en om het volledige onderzoek op te vragen:
Atos Origin
Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Atos Interim Management >>

 

Download Factseet Atos Interim Management >>

 

 

Interim Management

Voor de verandering!

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie