Previous press release

Banken overleven alleen in hypothekenmarkt door sterke klantfocus

Onderzoek Atos Consulting naar hypothekenmarkt in 2015
Utrecht, 22 juni 2009

Om te overleven in de hypothekenmarkt zijn banken meer dan ooit gedwongen te investeren in klanttevredenheid. Klanten rekenen aanbieders af op de kwaliteit van hun dienstverlening die tegen steeds scherpere prijzen aangeboden wordt. Want niet alleen wordt de consument steeds kritischer, tegelijkertijd staan marges onder een groeiende druk. Bovendien houdt de overheid steeds strenger toezicht op de transparantie van hypotheekproducten. Alleen aanbieders die adequaat reageren op veranderende regelgeving en erin slagen het consumentenvertrouwen te herstellen door processen effectief en klantgericht in te richten, hebben bestaansrecht in de hypothekenmarkt van de toekomst. Dat zijn de conclusies uit het kwalitatieve onderzoek ‘De hypothekenmarkt in 2015’ van Atos Consulting.


De kredietcrisis heeft diepe sporen getrokken in de Nederlandse hypothekenmarkt. Zo daalde de hypotheekomzet in het vierde kwartaal van 2008 ruim 20 procent in vergelijking met één jaar eerder. De hypotheekproductie over heel 2008 bedroeg 99,8 miljard euro: een daling van ruim 14 procent ten opzichte van 2007. Ook het aantal hypotheekverstrekkers neemt af. Zo trokken verschillende partijen zich terug, zoals Avéro Achmea, Goudse Verzekeringen, Falcon Leven (onderdeel van Fortis) en Erasmus. Ook buitenlandse geldverstrekkers - zoals het Britse ‘Bank of Scotland’, het Belgische ‘Argenta’ en de Amerikaanse prijsvechter ‘Gmac’ - kozen eieren voor hun geld.

De onzekere toekomst van de hypothekenmarkt was aanleiding voor Atos Consulting te onderzoeken hoe deze markt er in 2015 uit ziet. Door onzekere trends met hoge impact te vertalen in vier concrete mogelijke toekomstbeelden krijgen marktpartijen een helder inzicht in en een betere grip op de toekomst van de Nederlandse hypothekenmarkt. Er worden in het onderzoek ‘early warning indicatoren’ beschreven die de ontwikkeling naar een scenario markeren. Ook wordt de meest geschikte strategie beschreven als het desbetreffende scenario werkelijkheid wordt. Aan het onderzoek werkten 16 hypotheekexperts uit de markt mee, naast de hypotheekdeskundigen van Atos Consulting.

“Deze onstuimige hypothekenmarkt maakt het voor geldverstrekkers en intermediairs lastig om een goede strategie te ontwikkelen en te implementeren. Om een idee te krijgen hoe de hypothekenmarkt zich in de toekomst ontwikkelt, is het van belang trends in kaart te brengen en te analyseren”, aldus Kees Wim van den Herik, Partner van Atos Consulting. “Door deze te vertalen in concrete scenario’s, bieden we marktpartijen houvast. We bieden hen een beheersinstrument waarmee zij de ontwikkelingen in de hypothekenmarkt kunnen aangrijpen en vertalen in strategievorming.”

De scenario’s
Twee van de vier beschreven scenario’s, ‘de internetmarktplaats’ en ‘de internetbankier’, beschrijven werelden waarin de consument internet-minded is. Hij zoekt niet alleen informatie over hypotheken via het internet, hij sluit zelfs online zijn hypotheek af. Cruciale voorwaarde voor het ontstaan van deze twee scenario’s is de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek waardoor producten eenvoudiger worden. In het scenario ’de internetmarktplaats’ krijgt het intermediair een sleutelrol en in het scenario ’de internetbankier’ zal de consument voornamelijk online voor de bank kiezen. Margedruk is in deze scenario’s groot maar het hevigst in het scenario ‘de internetmarktplaats’. In dit scenario wordt tussen marktpartijen vrijwel alleen geconcurreerd op prijs. In beide scenario’s moeten banken een sterk online merkenbeleid voeren en moet de gehele keten klantgericht opereren.

In de scenario’s ‘de persoonlijke adviseur’ en ‘de huisbankier’ voert het persoonlijk advies de boventoon. Doorslaggevend in de keuze van de klant voor het verkoopkanaal van de bank of het intermediair is het vertrouwen in de financiële sector. Wanneer er wantrouwen heerst en de klant onafhankelijk advies zoekt, zal deze massaal voor het intermediair kiezen in het scenario ’de persoonlijke adviseur’. Het scenario ‘de huisbankier’ wordt voorafgegaan aan het afschaffen van het provisiemodel. Banken gaan in dit scenario weer als huisbankier optreden en bewegen in de richting van de klant. Veel klantcontact en een advies op maat zijn het resultaat.

“Hoewel nog niet is te voorspellen welk scenario de markt in 2015 domineert, komen wél duidelijke overeenkomsten naar voren. Zoals de strengere overheidsregulering, afgedwongen kostentransparantie, de stijgende margedruk en het feit dat aanbieders meer dan ooit moeten focussen op klanttevredenheid”, benadrukt Van den Herik. “Geldverstrekkers zonder processen die optimaal zijn afgestemd op de wensen van de klant en tegelijk efficiënt en effectief zijn ingericht, hebben geen plaats meer in de hypothekenmarkt van de toekomst.”

Het onderzoek kan worden gedownload via: www.atosconsulting.nl/papers.

Voor meer informatie:
Atos Origin,
Erica Prins
+31 6 30 437329
 erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

White paper

Beeld voorkant White paper Scenario Planning

De hyotheekmarkt in 2015

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie