Previous press release

Resultaatgericht sturen komt alleen van de grond door investering in resultaatgerichte cultuur

Utrecht, 24 juni 2009

Bij ruim de helft van de publieke uitvoeringsorganisaties in Nederland is niet altijd sprake van een resultaatgerichte cultuur. Zo is het binnen veel organisaties niet vanzelfsprekend elkaar aan te spreken op de resultaten van beleid. De roep om resultaatgericht sturen is echter groter dan ooit. Door de economische crisis staan publieke organisaties onder steeds grotere druk doelmatig en effectief met publieke middelen om te gaan én de maatschappelijke effecten van beleid zichtbaar te maken. Dit concludeert het Atos Consulting Trends Institute in een onderzoek naar de resultaatgerichtheid van publieke uitvoeringsorganisaties. Aan het onderzoek werkten ruim 50 organisaties mee.


Ruim 250.000 Nederlandse ambtenaren zijn werkzaam bij een publieke uitvoeringsorganisatie. Deze organisaties kunnen onderverdeeld worden in baten-lastendiensten - een zelfstandig onderdeel van een ministerie waarvoor de minister eindverantwoordelijk is - ZBO’s - zelfstandige bestuurorganen die niet rechtstreeks onder een ministerie vallen - en gemeentelijke (uitvoerende) diensten.Investeren in resultaatgerichtheid
Veel publieke uitvoeringsorganisaties hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van hun resultaatgerichtheid. "De energie is echter vooral uitgegaan naar innovatief en sterk instrumentarium in plaats van naar mensgerichtheid en een resultaatgerichte cultuur. Veel van deze energie kan beter worden besteed" legt Han van der Zee, directeur van het Atos Consulting Trends Institute, uit. Bij resultaatgericht sturen staan twee vragen centraal. Is de organisatie doeltreffend ofwel doet zij de juiste dingen? Én is de organisatie doelmatig ofwel doet zij wat zij moet doen goed? “Hoewel de fundamenten voor een volwassen besturingsmodel aanwezig zijn, blijkt uit ons onderzoek dat de potentie van resultaatgericht sturen onvoldoende wordt benut. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de laatste jaren op een goede manier zakelijker geworden en de organisaties beschikken over beter inzicht in de kosten en hun eigen bijdrage aan maatschappelijke resultaten. Het succes van resultaatgerichtheid staat of valt echter bij een cultuur die ambtenaren stimuleert tot effectief en efficiënt handelen.”Niet meer, maar beter
Resultaatgericht sturen is vooral een kwestie van dóen: het draait om het vinden van de juiste balans in sturingsmechanismen én het creëren van een resultaatgerichte cultuur. Het credo is: ‘niet meer, maar beter’. Han van der Zee: “Organisaties moeten investeren in draagvlak voor een resultaatgerichte cultuur. Een cultuur waarin het vanzelfsprekend is elkaar aan te spreken op resultaten en te investeren in de competenties van medewerkers. Heldere spelregels en een effectieve invulling van het instrumentarium zijn weliswaar erg belangrijk, maar resultaatgericht sturen is vooral mensenwerk.”Uit het onderzoek van het Atos Consulting Trends Institute blijkt dat het bij minder dan de helft van de organisaties (44 procent) gebruikelijk is elkaar aan te spreken op behaalde resultaten, terwijl dit het sluitstuk is van een resultaatgericht besturingsmodel. “Resultaatgericht sturen gebeurt niet alleen door een besturingsmodel op te tuigen. Het risico bestaat dat organisaties dan te veel doorslaan in procedurele planning en control. Dit kan resulteren in een grote regeldruk, te veel bureaucratie en sturing op cijfers en prestatie-indicatoren, zónder aandacht voor de menselijke kant”, zegt Van der Zee. “Bouwen aan een resultaatgerichte cultuur vereist dan ook leiderschap, want resultaatgericht sturen begint bij de top. Zo is het cruciaal dat het management draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie creëert door zélf het goede voorbeeld te geven. Door competenties van medewerkers te ontwikkelen, ruimte te creëren voor feedback én samen te werken aan het vertalen van beleidsplannen naar concrete maatschappelijke resultaten. Als ook uit de kleine dingen blijkt dat het management zelf ook zuinig en doelgericht met belastinggeld omspring heeft dat effect op de gehele organisatie”Voor meer informatie:

Erica Prins,
PR-Manager Atos Origin NL
06 30 43 73 29
erica.prins@atosorigin.com

Peter-Willem van Lindenberg
team Resultaatgericht Sturen Atos Consulting NL
06 2290 7003
Peterwillem.vanlindenberg@atosorigin.com


Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie