Previous press release

Euro geen serieuze rivaal voor de Amerikaanse dollar zonder Europese betaalstandaard

Onderzoek door Atos Consulting heeft aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat de euro een echt alternatief voor de Amerikaanse dollar wordt zo lang er niet één standaard voor elektronisch betalen is.
Parijs, 3 september 2009.

Hoewel de euro inmiddels al meer dan 10 jaar bestaat en de op een na de meest verhandelde valuta ter wereld is, vormt de munt nog steeds geen echt alternatief voor de dollar. Onderzoek van Atos Consulting toont aan dat er een regulerende impuls nodig is om binnen de eurozone één standaard voor elektronische betalingen te creëren. “Een centrale overheidsinstantie zou in staat moeten zijn om in moeilijke tijden passende maatregelen te nemen en de euro van de geloofwaardigheid te voorzien die van een mondiale valuta wordt verwacht,” zegt Paul van der Knaap, partner bij Atos Consulting en een van de auteurs.

SEPA is cruciaal om succes te laten beklijven
De invoering van de euro heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling en lage inflatie in de eurozone. De euro is gunstig voor de handel en heeft bewezen veerkrachtig te zijn in de huidige crisis. Een ‘single euro payments area’ (SEPA) is cruciaal om deze successen te consolideren. Het draagt bij aan de risicobeperking in het mondiale financiële stelsel en vergroot de transparantie voor alle handelspartners binnen en buiten de eurozone.

De overgang naar de SEPA-regelingen wordt belemmerd door de huidige economische crisis en de verschillende landelijke betaalsystemen die al tientallen jaren worden gebruikt. Op de markt wordt de roep om ingrijpen door de Europese Commissie steeds groter. Zij zou een einddatum moeten vaststellen voor het gebruik van de huidige landelijke betaalsystemen.

Scenarioplanning
Tijdens een recent onderzoek bekeek Atos Consulting aan de hand van de scenarioplanningsmethode toekomstscenario’s voor ’wholesale payments’ in 2015.
Er werd gesproken met verschillende internationale deskundigen uit het bankwezen en tijdens workshops werden prioriteiten toegekend aan trends. Op basis van de analyse van markttrends is een samenhangende reeks toekomstscenario’s opgesteld. Ook werden er ‘early warning’ indicatoren opgesteld om de gevolgen van toekomstige gebeurtenissen op het verloop van de scenario’s te kunnen bepalen.


De onderzoekers concludeerden dat de toekomst van ’wholesale payments’ wordt bepaald door de politieke en sociaal-economische trends die ten grondslag liggen aan de geografische reikwijdte en het productaanbod van de markt. Met name de geografische reikwijdte blijkt een stimulans te zijn die nog aan kracht wint door een betrouwbare valuta, zoals de euro, die gunstig is voor de mondiale handel.


Er zijn vier scenario’s opgesteld die zijn gebaseerd op de uitersten van deze twee aspecten. Voor geografische reikwijdte zijn de uitersten binnenlands (scenario’s A en C) of mondiaal (B en D). Het productaanbod wordt voornamelijk gevormd door de markt (scenario’s A en B) of door overheidsvoorschriften (scenario’s C en D).

A. Afgeschermd
Op deze markt worden plaatselijke diensten geleverd door plaatselijke afnemers. De nadruk ligt op binnenlandse klantrelaties en de enige voorschriften of standaardisatie zijn afkomstig van de marktspelers zelf. Diensten zijn afgestemd op een geografisch gebied van een beperkte omvang en hetzelfde geldt voor de vraag van klanten. Klanten die zaken doen in een groter gebied, moeten verschillende bankrelaties aangaan in verschillende regio’s.

B. Smaken verschillen
De diensten kunnen volkomen verschillen per regio en/of per klant, omdat er geen door de overheid gereguleerde markt bestaat. In dit scenario worden op mondiaal niveau diensten verleend aan klanten, waarbij producten zijn afgestemd op plaatselijke behoeften. Als leveranciers plaatselijke producten op efficiënte wijze willen aanbieden, moeten ze de grootste gemene deler vinden voor hun administratieve processen.

C. Nationale kleuren
Wanneer producten worden gestandaardiseerd door regelgeving van de overheid en de geografische omvang beperkt blijft tot het binnenland, krijgen de producten en diensten, en in feite de hele klantrelatie, een benauwd plaatselijk tintje. Deze situatie kan alleen langere tijd blijven bestaan, als dit wordt afgedwongen door een regelgever, aangezien het klanten belemmert efficiënt zaken te doen op mondiaal niveau.

D. De wereld is een dorp
In dit scenario worden producten en diensten gestandaardiseerd door regelgeving van de overheid en worden ze op mondiaal niveau geleverd aan klanten. De variatie van producten is beperkt, maar ze zijn wel overal beschikbaar, waar u ook zaken doet.

De euro vernieuwen
Om zoveel mogelijk te profiteren is het gunstig voor alle deelnemers op deze markt om hun strategie in ogenschouw te nemen aan de hand van de voorgelegde scenario’s.

“Het werk is nog niet af, we hebben één standaard voor elektronische betalingen nodig. Dit project moet en kan niet alleen van de banken uitgaan. Er bestaat een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de vernieuwing van de euro een flinke duw in de rug te geven door een Europese betalingsinfrastructuur op te zetten en een kritische massa van gebruikers op te bouwen,” aldus Frans van Helden, partner bij Atos Consulting.


De volledige white paper kan worden gedownload van: http://www.atosconsulting.nl/papers.

 

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.

Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (5,5 miljard euro), waar ruim 50.000 mensen werken, van wie circa 8.000 in Nederland. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: http://www.atosconsulting.nl/


Voor meer informatie:

Atos Origin,
Erica Prins
+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

White papers

beeld voorkant white paper scenario planning 

Wholesale payments in 2015

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie