Previous press release

Overleeft de traditionele levensverzekeraar 2020?

Atos Consulting: Nederlandse Levensverzekeraars staan voor een onzekere toekomst
Utrecht, 23 september 2009

Levensverzekeraars die óók in 2020 levensvatbaar willen zijn, moeten zich heroriënteren op hun strategie. Kunnen zij in hun traditionele rol overleven of doen zij er verstandig aan mee te gaan in de consolidatiegolf? Moeten zij zich beperken tot een sterke inkrimping van hun productenaanbod of zich juist transformeren tot aanbieder van natura diensten, waarbij zij consumenten ontzorgen en faciliteren? Atos Consulting heeft de belangrijkste trends in de Nederlandse levenmarkt in kaart gebracht en in vier toekomstscenario’s beschreven hoe de levensverzekeringenbranche er in 2020 voor kan staan. Elk scenario vereist een andere strategie en rol van de levensverzekeraar en het intermediair.

De Nederlandse markt voor levensverzekeringen is nagenoeg ingestort; in 2008 is een historisch verlies geleden en de toezichthouder DNB waarschuwt voor zware tijden voor levensverzekeraars. Door een steeds verdergaande consolidatieslag wordt de huidige levenmarkt gedomineerd door vijf grote spelers met een stevige controle over hun distributiekanalen. Door de grote ophef over woekerpolissen en beleggingsverzekeringen heeft het vertrouwen in de markt een forse deuk opgelopen. Levensverzekeraars werken dan ook hard aan het vergroten van transparantie op het gebied van kosten en beloningen om dit vertrouwen terug te winnen.

Zeer onzeker speelveld
Ondanks deze inspanningen is er sprake van een uiterst onzeker speelveld. Niet alleen neemt het aantal levensverzekeraars af. In mei van dit jaar was ook de verkoop van nieuwe verzekeringen slechts de helft ten opzichte van vorig jaar. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het feit dat op dit moment nauwelijks hypotheken worden afgesloten. Aangezien aan de meeste hypotheken een levensverzekering is verbonden, heeft dit direct een negatief effect. Daarnaast blijkt banksparen een steeds prominentere plek in de markt te veroveren. Tot slot gaan er in politiek Den Haag steeds meer stemmen op om de ‘fiscale cadeautjes’ af te schaffen die levensverzekeringen zo interessant maken.

De levenmarkt in 2020 - vier toekomstscenario’s
De vier door Atos Consulting geschetste scenario’s stellen levensverzekeraars beter in staat strategische beslissingen te nemen. De scenario’s zijn opgesteld op basis van kwalitatief onderzoek. Door middel van interviews, deskresearch en sessies met een groot aantal managers van toonaangevende levensverzekeraars, intermediairs en belangenorganisaties zijn op basis van 14 trends de vier belangrijkste toekomstbeelden voor 2020 geschetst.

De vier mogelijke scenario’s geven grote verschillen voor 2020 ten opzichte van elkaar weer. Echter, op een aantal onderdelen zijn er overeenkomsten tussen de scenario’s. Het belang van Cost Leadership en Operational Excellence komt in alle scenario’s naar voren. Hierbij zal de beweging ingezet worden van een toename van de outsourcing van polisadministraties en het offshoren van internationale shared service centers.

In het ‘Product Innovation’ scenario en het ‘Virtual Guardian Angel’ scenario zien we dat de frontoffices zich veel meer richten op de relatie (Customer Intimacy) en de specifieke bediening van de klant met een gelijktijdige focus op Operational Excellence in de backoffice. Omdat het vertrouwen van de consument in verzekeringsproducten is beschadigd dienen de verzekeringsproducten in 2020 veel transparanter te worden. De consument heeft in 2020 meer inzicht in de kosten en de beloningsstructuur die een verzekeringsproduct met zich meebrengt. Enkel in het ‘Product Innovation’ scenario is er nog ruimte voor de levensverzekeraar zoals wij die nu kennen. In de andere scenario’s is de verwachting dat de behoefte van de consument zich zal gaan beperken tot de risicoverzekeringen en veel verzekeraars zullen opgaan in grote internationale partijen. De distributie zal zich gaan verschuiven van lokaal specialistisch advies naar internationale Financial planning.

De bovengenoemde ontwikkelingen kunnen allen de komende tien jaar een aanzienlijke impact hebben op de werkgelegenheid binnen de levensverzekeringsmarkt. Aan de ene kant zullen we zien dat er banen zullen verdwijnen als gevolg van een continue focus op efficiëntere processen, het verdwijnen van verzekeringslabels, het optreden van verschuivingen richting de pensioenmarkt en een toename van nieuwe en/ of buitenlandse spelers. Daarnaast zal er een verschuiving plaatsvinden naar de specifieke expertises waar behoefte aan zal zijn. Het complete advies dat een financial planner, liaisons en/of ‘Virtual butler’ de consument zal moeten geven, zorgt er voor dat er geïnvesteerd wordt in opleidingen.

“Levenbedrijven die in 2020 succesvol willen zijn zullen de komende jaren moeten werken aan het inrichten van een zeer klantgerichte, flexibele, voorkant in combinatie met een sterk gestandaardiseerde efficiente ‘polisfabriek’ die modulair opgebouwde producten en diensten levert.”, aldus Stephan Linnenbank, Partner Atos Consulting. “Deze ontwikkeling noemen we Customer Excellence, wat een samenvoeging is van Customer Intimacy en Operational Excellence”. Welke van de in deze white paper beschreven scenario’s uiteindelijk zal ontstaan, is niet te voorspellen. Om klaar te zijn voor de toekomst kunnen marktpartijen zich wel voorbereiden door hun strategie af te stemmen op de overeenkomsten in de scenario’s waarbij een strategie gebaseerd op Customer Excellence een randvoorwaarde is in alle scenario’s.

Kijk voor het volledige white paper op: www.atosconsulting.nl/papers

Voor meer informatie:

Atos Origin,
Erica Prins

+31 6 30 437329
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

White papers

beeld voorkant white paper scenario planning

De levenmarkt in 2020

Download >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie