Previous press release

Atos Origin, RENOIR en Geonovum zetten efficiënte uitwisseling en standaardisatie geo-data binnen publieke sector op de kaart

Utrecht, 3 november 2009

Geonovum heeft een overeenkomst getekend met Atos Origin. De internationale IT-dienstverlener wordt verantwoordelijk voor het testbed geo-services op de Overheidsservicebus (OSB) en het OSB Service Register. De OSB is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Met de OSB als uitgangspunt wordt gekeken hoe aangesloten kan worden bij internationale ontwikkelingen: de Europese INSPIRE richtlijn en de internationale standaarden van het opengeospatial consortium (OGC) en ISO/TC 211. Ook ontwikkelt Atos Origin een demonstratiemodel waarmee Geonovum deze tool binnen de overheid kan presenteren. Alle ervaringen die worden opgedaan tijdens dit ontwikkeltraject worden vastgelegd met het oog op toekomstige ontwikkelingen binnen de overheid.

De ontwikkelingen binnen de elektronische overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven bevinden zich in een stroomversnelling. Hierdoor groeit de noodzaak van samenwerking tussen overheden en vindt steeds meer informatie-uitwisseling plaats. Om dit proces te vergemakkelijken, is de OSB in het leven geroepen. Deze fungeert als de ‘postbode’ van de overheid en maakt de digitale uitwisseling van gegevens, zoals informatie over geografische objecten - zogenoemde geo-data - tussen overheden eenvoudiger. Doel van de door Atos Origin voor Geonovum en RENOIR te ontwikkelen oplossing is een betere samenwerking in het delen van geo-informatie en geo-diensten tussen overheden. Programma RENOIR is onderdeel van ICTU. De IT-dienstverlener zal de programmatuur als open source aan Geonovum en RENOIR opleveren. Het GIS Competence Center van Atos Origin is belast met de ontwikkeling en bouw van de nieuwe oplossing. GIS staat voor een Geografisch Informatie Systeem waarmee ruimtelijke gegevens of geo-data kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Het nieuwe systeem wordt naar verwachting eind dit jaar opgeleverd. 2010 zal vervolgens in het teken staan van het uitdragen van de kennis en ervaring.

“Geo-data vormen een belangrijke pijler van de totstandkoming van de elektronische overheid. Gegevens die inmiddels onlosmakelijk verbonden zijn met het dagelijks leven: of het nu gaat om navigatiesystemen of toepassingen als Google Maps. Op overheidsniveau is deze vorm van data-uitwisseling van onschatbare waarde. Voor gemeenten, waterschappen en provincies, maar óók voor overheidsdiensten als de politie en brandweer”, aldus Albert Seubers, sourcing director overheid van Atos Origin. “Het delen van geo-data tussen ministeries en overheidsorganisaties resulteert niet alleen in grote kostenbesparingen. Het leidt ook tot een slagvaardige overheid die snel anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en haar dienstverlening aan burgers en bedrijven hierop afstemt.”

Meer informatie over de Overheidsservicebus is te vinden op http://www.overheidsservicebus.nl/.


De Inspire-richtlijn verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's te voorzien van metadata, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het Inspire-portaal volgens leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. Inspire zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Hiervoor wordt een netwerk ingericht dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. Via dit Inspire-netwerk krijgen niet alleen overheden, maar ook burgers en bedrijven toegang tot de geo-informatie.


Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) is een internationale organisatie zonder winstbejag, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten.

ISO/TC 211 is een belangrijk standaardisatie-instituut voor wereldwijde geo-standaarden. Op dit moment zijn 51 geo-standaarden in ontwikkeling of beheer (ISO 19101 tot en met ISO 19151). ISO/TC 211 is een op internationaal niveau ingerichte Technische Commissie voor Geografische Informatie.


Over Geonovum
Geonovum maakt geo-informatie van de publieke sector toegankelijk en ontwikkelt en beheert de standaarden die daarvoor nodig zijn. Als wegbereider van de nationale geo-informatie infrastructuur slaat Geonovum een brug tussen beleid en uitvoering.
Geonovum bestaat uit procesmanagers en adviseurs, grotendeels gedetacheerd vanuit overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen. De organisatie wordt financieel gesteund door de ministeries van VROM, LNV, V&W, het Kadaster en TNO.


Over RENOIR
Programma RENOIR helpt de e-overheid verder te ontwikkelen en implementeren. De focus daarbij ligt de komende tijd op het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid). RENOIR ontwikkelt een aantal generieke NUP-bouwstenen en helpt partijen bij invoering daarvan in de praktijk. RENOIR is onderdeel van ICTU. Voor meer informatie zie e-overheid.nl/renoir.


Voor meer informatie:

Erica Prins
Tel +31 6 30 43 73 29
E-mail: erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie