Previous press release

Atos Origin: IT-industrie sleutel tot behalen klimaatdoelstellingen 2020

De IT-industrie kan een bijdrage leveren aan het verlagen van 98% van de CO2-emissies in geïndustrialiseerde- en ontwikkelingslanden
Parijs, 2 december 2009

Tijdens de VN Klimaattop in Kopenhagen (7 december), zal de druk op bedrijven om hun CO2-emissies te verlagen naar verwachting verder toenemen.

Onderzoek toont aan dat de IT-branche verantwoordelijk is voor ongeveer 2 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Door de kennis, de hulpbronnen en de technologieën uit deze sector in te zetten, kan de IT-branche bijdragen aan de verlaging van de overblijvende 98% aan CO2-uitstoot in geïndustrialiseerde- en ontwikkelingslanden. Atos Origin is van mening dat de IT-sector, door te streven naar een gedragsverandering bij zowel mensen als organisaties, in alle branches een substantiële energiebesparingen kan realiseren.

Volgens GeSI (het Global e-Sustainability Initiative) kan de IT- en communicatiesector een besparing van de CO2-uitstoot realiseren die vijfmaal zo groot is als de totale emissies van de ICT-sector in 2020.

“De IT-sector heeft als taak om organisaties uit alle branches te helpen bij het realiseren van energiebesparingen, het beperken van het gebruik van grondstoffen en het reduceren van hun CO2-emissie", benadrukt Marianne Hewlett, directielid van Atos Origin in Nederland en verantwoordelijk voor de Verantwoord Ondernemen strategie en aanpak. "De IT-industrie moet met alle andere branches samenwerken om energiebesparingen te identificeren en mogelijk te maken, zodat wij de doelstellingen van 2020 kunnen halen.”

Zowel intern als extern moet onze sector laten zien wat ze in huis heeft als het gaat om duurzame initiatieven", zegt Hewlett. "Daarbij moet de hele sector samenwerken om op tijd veranderingen door te voeren en zo onze totale impact op het milieu te beperken. Op die manier willen we als voorbeeld dienen voor andere sectoren".

In haar whitepaper geeft Atos Origin bedrijven advies over het succesvol besparen van energie, zonder de ROI en bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld door de inzet van slimme meetsystemen, E-paper en besturings- en controlesystemen. Door technologie optimaal in te zetten, kunnen organisaties hun processen veel duurzamer inrichten.

Voor meer informatie:

José de Vries
+ 31 6 30 27 26 11
Jose.devries@atosorigin.com

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie