Previous press release

Atos Origin legt met lancering Atos WorldGrid™ fundament voor vooruitstrevend en duurzaam aanbod gericht op energiebesparing

Parijs, 10 mei 2010

Atos Origin heeft met de lancering van het bedrijfsonderdeel Atos WorldGrid™ het fundament gelegd voor haar aanbod op het gebied van duurzame innovatie. Atos WorldGrid™ is synoniem aan een volledig aanbod van intelligente energieoplossingen voor nutsvoorzieningen die voorzien in een hoge energie efficiëntie en forse CO2-reducties. Atos WorldGrid™ moet uitgroeien tot internationaal marktleider op het gebied van ‘slimme energie’ door de ontwikkeling van een innovatieve strategie op dit gebied. De introductie van het nieuwe bedrijfsonderdeel is een illustratie van de ambities waaraan de Atos Origin Groep sinds januari 2009 gestalte geeft.


De lancering van Atos WorldGrid™ vloeit voort uit de overtuiging van Atos Origin dat intelligente energieoplossingen cruciaal zijn voor duurzame groei en gezonde concurrentieverhoudingen in de energiesector. Met dochtermaatschappij Atos WorldGrid™ is het startsein gegeven voor een nieuw programma waarmee de IT-dienstverlener zijn positie in deze groeimarkt wil versterken. Atos Origin breidt haar leidende positie bovendien uit in opkomende economieën, zoals India en Brazilië. Dit doet zij afzonderlijk of in samenwerking met grote ondernemingen. De omzet van Atos WorldGrid - waaronder digitale regelsystemen voor energie- en nutsvoorzieningen - wordt geschat op ruim 150 miljoen euro in 2010 en een verdubbeling in 2014. “We zijn ervan overtuigd dat we klanten met hoogwaardige energie efficiënte oplossingen kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun strategische doelstellingen. We spelen hiermee niet alleen in op een zichtbare behoefte, maar voldoen tegelijkertijd aan nieuwe voorschriften”, zegt Thierry Breton, CEO en voorzitter van Atos Origin. “Het is onze ambitie Atos WorldGrid™ te positioneren als internationaal marktleider op het gebied van ‘slimme energie’. Hieraan geven we invulling met onze internationale reikwijdte en door middelen en oplossingen te bundelen met onze vergaande expertise.”


Marktontwikkelingen

De utilities-markt staat voor grote uitdagingen. Zo doen zich ingrijpende veranderingen voor in de wijze waarop nutsbedrijven omgaan met productie, transport, opslag en levering van energie en water. Atos Origin is koploper met de ontwikkeling van technologieën gericht op de reductie en modernisering van transport- en distributienetwerken met het oog op substantiële kostenverlagingen. Hierbij behouden leveranciers van utilities de real time controle over hun voorzieningen om aan de vraag van klanten te kunnen voldoen. Atos WorldGrid™ bouwt voort op ruim 20 jaar ervaring, intellectuele eigendomdrechten en internationale successen die hebben geresulteerd in een erkenning van de leidende positie van Atos Origin:

  • Atos Origin is de enige toonaangevende IT-leverancier met een aanbod van digitale regelsystemen voor kerncentrales.
  • Atos Origin beschikt over ruim 20 jaar ervaring met het aanbieden van digitale regelsystemen voor kerncentrales en beheersystemen voor overheidsnetwerken.
  • Met de lancering van Atos WorldGrid™ is Atos Origin de eerste markspeler die een omvangrijk programma implementeert voor het gebruik van smart meters.

Profilering Atos Origin in energie- en nutssector

Atos Origin is de eerste IT-dienstverlener die een grootschalige implementatie van smart meters in Europa gaat beheren. Een project waarbij naar verwachting 35 miljoen meters worden geïnstalleerd voor de Franse energieleverancier ERDF. Met haar oplossingen stelt Atos Origin nutsbedrijven in staat kosten te beheersen, dienstverlening aan particuliere en zakelijke klanten te verbeteren en het energiegebruik te beperken door regulering van het netwerk. In maart 2010 nam ERDF het nieuwe IT-platform in het kader van haar Linky-project in gebruik.


Atos Origin levert in China vier niet-geclassificeerde ultramoderne digitale regelsystemen en een simulatiesysteem voor de training van operators en technische bediening van een kerncentrale. Op basis van de overeenkomst met Invensys Systems Inc. voor de Fuqing-kerncentrale in de provincie Fujian en de Fang Jiashan-kerncentrale in de provincie Zhejiang zijn de systemen gebaseerd op ADACS™ (Advanced Data Acquisition & Control System). Het platform van Atos Origin is in overeenstemming met specifieke industriële eisen voor kernenergie, onder meer op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie.


Atos Origin levert een innovatief realtime systeem voor het beheer van een gaspijpleiding voor Wingas, een grote Duitse gastransporteur. Voor het eerst komen commerciële aspecten, het fysieke energietransport en de mogelijkheid snel te anticiperen op nieuwe regelgeving samen in één systeem. Hiermee heeft Wingas een zichtbare voorsprong op de concurrentie, tegen lagere bedrijfskosten en kan zij processen optimaliseren.


De oplossingen van Atos WorldGrid™ scheppen de voorwaarden voor een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot. "Hieraan kan de IT-sector een waardevolle bijdrage leveren door energiebesparingen ook in andere sectoren mogelijk te maken”, stelt het Global e-Sustainability Initiative. “Dit kan resulteren in een besparing van de CO2-uitstoot die vijf maal groter is dan de uitstoot van de volledige IT-sector in 2020". Op deze wijze ondersteunt Atos Origin klanten bij het ontwikkelen van een duurzaam groeimodel.Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie