Previous press release

Interim Index: arbeidsmarkt prooi voor nieuwe generatie

Onderzoek Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit wijst op groot risico kennisuitval door lagere inzet oudere interim managers
Utrecht, 23 juni 2010
De economische crisis en sterk veranderende arbeidsmarkt eisen vooral onder oudere interim managers hun tol. Zo raakt de algemene manager - een rol die vaker door oudere interim managers wordt vervuld - uit de gratie, terwijl de project- en programmamanager in opkomst is. Dit type manager is veel vaker te vinden onder de nieuwe generatie die bovendien veel optimistischer is over de toekomst. Zo verwachten oudere interim managers vaker dat opdrachten uitblijven en maken zij zich zorgen over een inkomensdaling. Een zorgwekkende ontwikkeling die kan leiden tot een verschraling van het vakgebied door het verdwijnen van waardevolle kennis en ervaring, stellen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de Interim Index. Een onderzoek waarin 793 interim managers aan het woord komen over de ontwikkelingen die zich in de markt voor interim management voordoen.

In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro. In het onderzoek geven interim managers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in 2010 ontwikkelt. Bij de overheid wordt in de vraag naar interim management de grootste daling verwacht. Dat geldt voor ongeveer 6 op de 10 interim managers. De vooruitzichten in de financiële dienstverlening zijn veel gunstiger. Hier wordt de grootste stijging verwacht: 42 procent in vergelijking met 22 procent in het vorige halfjaar. De overheid staat echter haaks op deze ontwikkeling: de daling van de vraagverwachting in deze sector is nog nooit zo laag geweest als in het huidige onderzoek. “Het is verheugend te zien dat de teruggang van de vraag en de daling van tarieven voor een aantal sectoren voor het eerst in anderhalf jaar is gestopt. Per saldo betekent dit echter niet dat de markt is hersteld van de massale vraaguitval die zich heeft voorgedaan”, benadrukt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management. “Het herstel is broos en geldt slechts voor een beperkt aantal rollen die interim managers binnen organisaties vervullen. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat deze ontwikkelingen zich doorzetten.”

Tweedeling tussen generaties
De meest opvallende uitkomst uit het onderzoek is de groeiende tweedeling tussen de oude en nieuwe generatie interim managers. Zo verschillen de rollen die beide leeftijdsgroepen vervullen sterk. Oudere interim managers zijn vaker algemeen manager, terwijl hun jongere collega’s veelal actief zijn als programma- of projectmanager. De inzet van het type manager verschilt bovendien sterk. De tijdelijke algemene manager verdwijnt steeds meer uit beeld. Een ontwikkeling die zich in de huidige economische omstandigheden steeds scherper aftekent. Zo daalt niet alleen de vraag naar dit type manager, ook is sprake van een vermindering van het tarief. Ouderen ervaren de inkomensdaling als gevolg van de economische crisis sterker dan jongeren. Een ontwikkeling die vooral voelbaar is in de overheidssector. Juist in deze branche, waarin veel oudere interim managers werkzaam zijn, wordt de grootste daling van zowel vraag als tarieven verwacht. Bij de overheid zien de respondenten het meest dat opdrachtgevers grote projecten staken of uitstellen. Nog geen 30 procent zegt hiervan helemaal niets te merken. De vooruitzichten in de financiële dienstverlening - waar de jonge generatie zich doet gelden - zijn juist veel gunstiger.

“De meest zorgelijke factor bij de arbeidsmarktkansen van interim managers is leeftijd. Terwijl de jonge project- en programmamanagers volop aan het werk zijn met goede vooruitzichten, verdwijnt de algemene manager - de ervaren generalist met een brede focus en visie - van het toneel. Dit is een verarming van ons vakgebied die ongewenst is. Organisaties die tijdelijk de leiding toevertrouwen aan mensen zonder jarenlange ervaring, begeven zich op een hellend vlak”, zegt De Sonnaville. “Juist nu organisaties behoefte hebben aan wijsheid en visie, maar óók aan de begeleiding van jong talent, is het onaanvaardbaar dat ouderen het veld moeten ruimen. Hoewel zij nu nog zijn oververtegenwoordigd bij de overheid, dreigt ook hier het tij te keren. Zorgwekkend, omdat duidelijk is dat enorm bezuinigd zal worden op het ambtenarenapparaat en de overheid niet in staat is haar taken naar behoren uit te voeren als zij niet samenwerkt met externe partijen, onder wie interim managers.”

Werving nieuwe opdrachten
Zeer opmerkelijk is dat oudere interim managers - in tegenstelling tot hun jonge collega’s - verwachten dat het gebruik van e-communities en websites als wervingkanaal zal stijgen. Jongere interim managers denken juist dat het belang van intermediairs toeneemt. Internet scoort nog steeds laag als kanaal voor het werven van opdrachten. Hierbij vertrouwt een grote meerderheid op het intermediair of het eigen netwerk. Oudere interim managers blijken vaker een beroep te doen op het intermediair als kanaal op opdrachten binnen te halen. Dit is opmerkelijk, omdat juist van deze groep kan worden verwacht dat zij kunnen bouwen op een omvangrijker netwerk.

M/V
Uit het onderzoek komen ook interessante verschillen naar voren tussen vrouwelijke en mannelijke interim managers. Bijna 1 op de 10 van in de interim managers is vrouw. Mannen zijn vaker werkzaam als algemeen manager; vrouwen worden vaker ingezet als functioneel manager. Zij tonen zich optimistischer dan mannen en verwachten in het komende halfjaar een minder sterke daling van hun tarief. Bovendien geven zij vaker aan in de nabije toekomst zelfstandig ondernemer te blijven. Mannen benadrukken dat zij meer worden getroffen door de effecten van de economische crisis dan vrouwen. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat zij meer verdienen dan vrouwen en hierdoor meer hebben te verliezen.

Over Atos Interim Management
Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar actief in de markt van interim management. De dienstverlening is gericht op het snel en efficiënt vinden van perfect passende freelance interim managers op directie- en senior managementniveau. Atos Interim Management neemt opdrachtverantwoordelijkheid en blijft intensief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, die zowel in de profit- als non-profit sectoren worden uitgevoerd. In 2009 behaalde Atos Interim Management de derde plaats in de top 10 van Management Team Advies Top 100. De MT100 is een ranglijst die een overzicht biedt van adviesbureaus die naar het oordeel van klanten het beste hebben gepresteerd.

Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen Atos Consulting, de internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is op haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,1 miljard euro), waar ruim 49.000 mensen werken. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten de website van Atos Interim Management: www.atosinterimmanagement.nl.

Voor meer informatie:
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Interim Index 4

AIM Interim Index 4

Arbeidsmarkt prooi voor nieuwe generatie?
Download >>

Interim Index: Inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt!

Atos Interim Management werkt samen met Nyenrode Business Universiteit aan het Interim Index onderzoek. Momenteel loopt de vijfde editie van dit onderzoek waarin verwachtingen en behoeften van organisatie en opdrachtgever centraal staan.

Doe mee aan het onderzoek >>

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie