Previous press release

Atos Origin vernieuwt aanbod applicatiebeheer naar Atos Application Management 2.0

Utrecht, 29 juni 2010

Atos Origin vernieuwt haar aanbod op het gebied van applicatiebeheer naar Atos Application Management 2.0. Een vernieuwing die synoniem is aan een sterk gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd aanbod, gebaseerd op één integrale visie voor applicatiebeheer die rekening houdt met de levenscyclus van de ondersteunde bedrijfsprocessen. Atos Application Management 2.0 maakt het mogelijk maximaal in te spelen op de dynamiek in de bedrijfsvoering én het IT-landschap. Met als grootste toegevoegde waarde dat alle diensten zijn toegespitst op de specifieke behoeften die samenhangen met de levenscyclus van producten en diensten van de klant.


Steeds meer organisaties zijn sterk afhankelijk van en vergroeid met hun IT-systemen. De noodzaak tot een grotere efficiency, gevolgd door een gecontroleerde groei met behoud van flexibiliteit neemt als maar toe. Een verbetering van de wendbaarheid legt extra eisen op aan het beheer van het IT- en applicatielandschap. Het belangrijkste antwoord hierop is de ontwikkeling van een samenhangende beheersstrategie die bedrijfsdisciplines en alle ondersteunende IT met elkaar in lijn brengt en houdt. De keuze van de juiste strategie wordt toegespitst op de specifieke behoeften die voortvloeien uit de levensfase van producten of diensten van een onderneming. De beheersstrategie onderkent afhankelijk van de marktomstandigheden en de dynamiek van een bedrijfsdomein verschillende benaderingen.


Afhankelijk van de levensfase van een product of dienst en het onderliggende IT-landschap worden application management diensten geleverd die gericht zijn op innovatie, stabiliteit van het bedrijfsproces, IT modernisering of continuïteit met een laag kostenniveau. Bovendien is sprake van een noodzakelijke focus op innovatie of kosten bij de onderliggende technologie. Met als resultaat een verbetering van de betrouwbaarheid, continuïteit en stabiliteit van de bedrijfsprocessen


Atos Application Management 2.0

Atos Application Managent 2.0 onderscheidt verschillende strategieën die aansluiten op de economische omstandigheden die op een specifieke sector of onderneming van toepassing zijn. Bij elke strategie past een duidelijke focus van de dienstverlening op innovatie, stabiliteit van het bedrijfsproces, IT modernisering of continuïteit en hierop afgestemde KPI’s, governance en prijsmodellen. Zo kan binnen één organisatie de uitvoering van applicatiebeheer sterk verschillen. Het klassieke adagium ‘One size fits all’ maakt dan ook plaats voor een op maat gesneden dienstverlening die aansluit op specifieke behoeften. De geleverde diensten, verslaglegging, KPI’s en het afrekenmodel passen precies bij de fase en de mate van volwassenheid van de ondersteunde bedrijfsprocessen. Alle onderdelen van de dienstverlening - van beheer, migratie en rationalisatie tot bouw en testen - moeten in onderlinge samenhang de doelen nastreven die passen bij levensfase van het ondersteunde product of dienst en zijn zo belangrijke bouwstenen voor het realiseren van de bedrijfsstrategie.Met als belangrijkste voordeel dat strategische doelstellingen precies op de juiste plaats en op het juiste moment worden gerealiseerd.


Vraag white paper aan >>

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie