Previous press release

Atos Origin helpt bedrijven te voldoen aan internationale REACH-regelgeving om risico’s schadelijke stoffen te minimaliseren

Volledige en schaalbare oplossing stelt bedrijven in staat duurzaam imago te versterken
Utrecht, 30 september 2010
Met de lancering van het Product Compliance Pack ondersteunt Atos Origin bedrijven bij de naleving van internationale verplichtingen uit de REACH-verordening. REACH - synoniem aan Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen - heeft tot doel mens en milieu te beschermen tegen risico’s van schadelijke stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. REACH schrijft voor dat bedrijven de risico’s moeten kennen van alle stoffen die zij produceren, verwerken of verkopen en passende maatregelen moeten treffen met het oog op een verantwoord beheer van deze stoffen.

Volgens het systeem moeten alle stoffen die in de EU in gebruik zijn of in gebruik worden genomen verplicht worden geregistreerd door producenten en importeurs. Dit dient aan de basis te staan van een evaluatie van mogelijke risico’s van chemische stoffen voor mens en milieu. Hierdoor kan worden vastgesteld of een autorisatie kan worden afgegeven voor het gebruik van deze materialen.

Verantwoord beheer gevaarlijke stoffen
Atos Origin heeft het Product Compliance Pack (PCP) ontwikkeld op basis van SAP EHSM (Environment, Health & Safety Management). PCP bestaat uit voorgedefinieerde end-to-end procesdiagrammen en -beschrijvingen met de bijbehorende systeemconfiguratie en inhoudelijke gegevens over REACH-regelgeving. Deze worden geleverd door Atrion International, technologiepartner van Atos Origin. Door de inzet van accellerators is een versnelde implementatie mogelijk. De oplossing heeft een modulaire opbouw en kan gefaseerd worden ingevoerd. De PCP Estimator geeft bedrijven een kostenindicatie van de oplossing. Deze is gebaseerd op relevante processen, specifieke markten, de complexiteit van de bedrijfsvoering en de afzetmarkten waarop de onderneming zich richt. De oplossing heeft een vaste prijs als basis die geschaald kan worden afhankelijk van specifieke klantbehoeften. PCP biedt hiermee een stevig fundament om op langere termijn te voldoen aan wettelijke controles en voor een verantwoord beheer van gevaarlijke stoffen.

Volledige en schaalbare oplossing
“Met deze nieuwe oplossing versterkt Atos Origin haar positie als grootste SAP-dienstverlener in Nederland. Tot dusverre heeft Atos Origin wereldwijd al vele implementaties op het gebied van product compliance met succes voltooid. Bij de ontwikkeling van het Product Compliance Pack hebben we deze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van SAP EHSM en specifieke marktsegmenten ingezet. Met als resultaat een maatwerkoplossing voor bedrijven in sectoren als de chemie, gezondheidszorg, retail, transport en productiebedrijven.”, aldus Pieter van Koesveld, Business Unit Manager SAP van Atos Origin Nederland. “PCP biedt klanten een volledige en schaalbare oplossing voor REACH-compliance. Door de gestandaardiseerde en modulaire aanpak kunnen op korte termijn concrete resultaten worden gerealiseerd. Zo kunnen bedrijven snel voldoen aan internationale regelgeving en hun imago op het gebied van duurzaam ondernemen versterken.”

Atos Origin heeft ruim twintig jaar ervaring met SAP-oplossingen en is SAP Global Services-partner, SAP Global Hosting-partner en lid van de Enterprise Services Community (ES Community). Atos Origin heeft in Nederland ruim 600 en wereldwijd 5.000 SAP-professionals in dienst die ondersteuning bieden bij de implementatie van SAP-oplossingen en beschikt over data centers in alle geografische regio’s.

Over Atos Origin
Atos Origin is een internationale aanbieder van IT-diensten. Het bedrijf zet de visie van klanten om in resultaten door middel van hi-tech transactiediensten, advies, systeemintegratie en beheer van de uitvoering. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 5,1 miljard euro en heeft 49.000 werknemers. Atos Origin is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en heeft een klantenkring bestaande uit internationale, gerenommeerde bedrijven uit alle sectoren. Atos Origin staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market en opereert onder de namen Atos Origin, Atos Worldline en Atos Consulting.

Atos Origin biedt bedrijven die moeten voldoen aan wet – en regelgeving zoals REACH en EH&S een totaal oplossing genaamd Product Compliance Pack. Klanten kunnen via de Atos Origin website zelf uitrekenen wat dat voor hun organisatie betekent.
www.atosorigin.nl/productcompliancepack

Voor meer informatie:
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie