Previous press release

TIME industrie in 2020: Bouwen aan vertrouwen en partnerships om te overleven

Atos Consulting en Ericsson schetsen toekomstscenario’s met business modellen voor 2020
Utrecht, 4 november 2010

Bedrijven in de Telecom, IT, Media & Entertainmentindustrie (TIME) moeten fors investeren in ‘vertrouwen’ en partnerships met elkaar aangaan om te kunnen overleven. Dit en meer blijkt uit een scenarioplanning analyse met daaraan gekoppelde businessmodellen die Atos Consulting in nauwe samenwerking met Ericsson heeft verricht om de TIME-industrie in 2020 in kaart te brengen. De onderzoekers schetsen vier mogelijke scenario’s voor de snel veranderende TIME-industrie. “In elk van de scenario’s staan organisaties voor grote veranderingen. Om de organisatie nog meer te helpen gaan we een stap verder en hebben we de business modellen ontwikkeld”, aldus Agnes Kroes van Atos Consulting.

De TIME-industrie verandert in hoog tempo. Nieuwe technologieën volgen elkaar snel op en marktevenwicht is zeldzaam. Bovendien is er sprake van grote verschuivingen tussen marktpartijen, waarbij nieuwe partijen toetreden en andere verdwijnen. Sleutelbegrippen in waardecreatie blijven content management, networking, systeem- en toegangsapplicatie management en klantbeheer. Echter, de snel veranderende voorkeuren van gebruikers en de mate van fragmentatie in de service providermarkt, vergt van partijen in de TIME-industrie dat ze hierin keuzes maken voor de toekomst.


No regret-strategieën
Ericsson en Atos Consulting spreken van ‘no regret’-strategieën. “Niets doen is geen optie, marktpartijen moeten keuzes maken voor de toekomst om te kunnen overleven. ’Uit ons onderzoek is gebleken dat spelers moeten investeren in het vertrouwen dat hun klanten in hun merk hebben én dat partijen partnerships moeten sluiten om te kunnen overleven”, aldus Kroes. Naast de aspecten van reputatiemanagement (vertrouwen) en partnerships zijn ook het implementeren van activity based costing en het transformeren van het netwerkmanagement cruciale onderdelen van te ontwikkelen no regret-strategieën.


Vier scenario’s
Ericsson en Atos Consulting schetsen aan de hand van hun onderzoek naar de toekomst van de TIME-industrie vier scenario’s; vanuit het perspectief van de gebruikers, vanuit de industrie, een specifieke context en het daarbij behorende business model.

Scenario 1: Brands & Pipes
In dit eerste scenario willen gebruikers life style dienstenpakketten afnemen van betrouwbare, vertrouwde merken. De industrie speelt daarop in door te komen tot grote, geconsolideerde dienstverleners. Deze opereren apart van gespecialiseerde partijen die zich richten op toegang tot netwerken en datatransport. Dit scenario speelt zich af in een wereldwijde, snelgroeiende economie. Bij dit scenario hoort de businessmodellen, ‘brands en pipes’ (merken en netwerken) waarbij de markt een extrapolatie van de huidige verhoudingen (2010) is. De ‘brands’ focussen op de klantrelatie waar de ‘pipes’ meer focus leggen op het opschalen van de netwerk capacteit en kosten die daar mee gemoeid zijn.


Scenario 2: User’s Choice
Dit scenario wordt gekenmerkt door gebruikers die in een open markt een ruime keuze willen hebben uit een overvloed van diensten. De markt is gefragmenteerd met tal van service providers die allen gebruikmaken van en ondersteund worden door een faciliterend netwerk operating systeem. Er is sprake van een sterk groeiende, globale economie met een sterke innovatie van business modellen om te kunnen voldoen aan de vragen van gebruikers. Bij dit scenario horen de business modellen ‘Service Innovator’ en ‘Facilitating Network Operator’ (faciliterend netwerk). Bij de ‘Service Innovator’ nemen gebruikers naar eigen wens diensten van diverse spelers af. De ‘Facilitating Network Operator’ maakt deze uitgebreide data-uitwisseling mogelijk. De betrouwbaarheid van het netwerk is hierbij leidend voor het vertrouwen van de klant en vormt de basis voor dit business model.


Scenario 3: Green shift
Gebruikers verwachten in dit scenario gebruikersvriendelijke en duurzame oplossingen van de industrie. Het aanbod in de markt bestaat uit enkele grote dienstverleners die gereguleerde en gestandaardiseerde producten en diensten aanbieden. In de context van dit scenario is sprake van overheidsregulering, geregionaliseerde economieën en een relatief lage economische groei. Het businessmodel is ‘groen’: van klanten tot de infrastructuur, in de kosten en in de opbrengsten. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda en de komende jaren zal het ook heel belangrijk worden voor deTIME-industrie.


Scenario 4: All inclusive
In dit scenario krijgen gebruikers de beschikking over gebundelde diensten, makkelijk, maar weinig flexibel. De industrie kent verticaal geïntegreerde aanbieders van een breed spectrum aan diensten, inhoudelijk variërend vantransport tot toegang. De economie is regionaal georganiseerd (USA tot Azië) en er is sprake van relatief lage economische groei. In dit scenario worden gebruikers gefaciliteert vanuit één geïntegreerde aanbieder. Voor het business model betekent dit dat een specifieke balans minder belangrijk is en dat alle facetten van het business model uitgebreide aandacht moeten krijgen.

Op www.atosconsulting.nl/papers is het white paper met de onderzoeksresultaten te downloaden.


 

Over Atos Consulting
Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten.


Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (5,1 miljard euro), waar ruim 49.000 mensen werken. Atos Origin stelt haar klanten - top 500-ondernemingen - in staat hun visie om te zetten in resultaten door strategische advisering, systeemintegratie en managed operations. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: www.atosconsulting.nl


Over Ericsson
Ericsson is ‘s werelds grootste leverancier van technologie en diensten aan telecom-operators. Als marktleider van 2G, 3G en 4G mobiele technologieën levert Ericsson communicatiediensten en beheert het netwerken die meer dan 2 miljard abonnees bedienen. Het bedrijfsportfolio bestaat uit mobiele en vaste netwerkinfrastructuren en breedband- en multimediaoplossingen voor operators, bedrijven en ontwikkelaars. Door de joint venture met Sony Ericsson en ST-Ericsson biedt het consumenten mobiele telefoons met uitgebreide functionaliteit.

Ericsson brengt zijn visie op ‘communicatie voor iedereen’ in de praktijk door innovatie, technologie en duurzame zakelijke oplossingen. Het bedrijf is met meer dan 80.000 medewerkers actief in 175 landen en genereerde in 2009 een omzet van 27.1 miljard dollar. Ericsson is opgericht in 1876, heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm en is genoteerd aan de NASDAQ OMX, Stockholm en de NASDAQ New York. Voor meer informatie: www.ericsson.com of www.twitter.com/ericssonpress


Voor meer informatie:
Atos Origin, Erica Prins
+31 6 30 437329;
erica.prins@atosorigin.com

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie