Previous press release

Eén miljoenste bezoeker raadpleegt mijnpensioenoverzicht.nl

Prestaties website sinds succesvolle lancering ondanks grote drukte gewaarborgd
Utrecht, 26 januari 2011

Sinds de lancering van mijnpensioenoverzicht.nl op 6 januari jl. door Stichting Pensioenregister vonden al één miljoen bezoekers hun weg naar de website. De grote belangstelling heeft geen belemmering gevormd voor de prestaties van de drukbezochte website. Stichting Pensioenregister en Atos Origin - verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer en onderhoud – spreken dan ook van een succesvolle lancering.


Doordat alle pensioenaanspraken op mijnpensioenoverzicht.nl worden gebundeld, kunnen mensen in één overzicht zien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd en hoeveel AOW ze krijgen. De website kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Pensioenregister. Hierin zijn de meer dan 500 pensioenuitvoerders met in totaal circa 17 miljoen pensioenaanspraken, en de Sociale Verzekeringsbank vertegenwoordigd. Bezoekers krijgen toegang door met hun DigiD in te loggen waardoor hun privacy is gewaarborgd.


Uitdagingen
De realisatie van mijnpensioenoverzicht.nl was niet alleen een bijzonder project vanwege het groot aantal betrokkenen. Programmamanager Cor Franke: “Er was bovendien sprake van een strak tijdschema met een aantal uitdagingen. Zo moesten we de meer dan 500 pensioenuitvoerders in staat stellen zich op tijd aan te sluiten. Een uitdaging was het ook om een deel van de doelen van ons als centrale programmaorganisatie te vertalen naar decentrale activiteiten bij de pensioenuitvoerders. Daarin zijn we geslaagd: de introductie van de website is uitstekend verlopen”.


Intensieve samenwerking
Atos Origin kreeg in 2009 de opdracht van Stichting Pensioenregister om de website te bouwen en te beheren. “Sinds de overeenkomst van kracht is, hebben we intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van de website. De keuzes voor de technologie zijn steeds in nauwe samenspraak gemaakt. Daarnaast hebben we op functioneel terrein goed samengewerkt”, vertelt Peter Lindeboom Delivery Manager bij Atos Origin. “De Stichting Pensioenregister heeft de specificaties opgesteld en aan de uitwerking van functionele ontwerpen gaven we samen invulling. Bij de realisatie werd ondermeer gebruikgemaakt van Open Source-software, wat ook in lijn is met de behoeften die de laatste jaren bij de overheid spelen. Dat kwam bovendien tegemoet aan de wens tot kostenbeheersing, waar het Pensioenregister sterk op heeft gekoerst. Zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Verder is sprake van een strikte beveiliging om te waarborgen dat de website zonder risico’s online kon gaan.”Over Stichting Pensioenregister
Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland en de Sociale verzekeringsbank. Het bestuur van de Stichting Pensioenregister bestaat uit vertegenwoordigers van de Sociale Verzekeringsbank en de aangesloten koepelorganisaties waarin alle pensioenuitvoerders vertegenwoordigd zijn. Er is een onafhankelijke voorzitter.
Mijnpensioenoverzicht.nl biedt voor het eerst een helder en eenvoudig totaalbeeld van de AOW en het via het werk opgebouwde pensioen. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is voor de partner na overlijden. Mijnpensioenoverzicht.nl heeft geen commerciële motieven.


Voor meer informatie:

Pieter Keestra, communicatiemanager Stichting Pensioenregister
06-55756800
info@pensioenregister.nl


Erica Prins, PR manager Atos Origin
+31 6 30 43 73 29
erica.prins@atosorigin.com


 

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie