Previous press release

Atos en Andriessen bundelen krachten voor kwaliteitsimpuls online examinering in onderwijs

  • ComPass voor hoge kwaliteit bestaande toetsen en examens
  • Leerlingen en docenten krijgen inzicht in leerproces en leerprestaties
Utrecht, 26 oktober 2011
Atos - één van de grootste IT-dienstverleners van Nederland - en Andriessen - een vooraanstaande dienstverlener op het gebied van online examineren - hebben een partnership gesloten met de ambitie hoogwaardige oplossingen voor online toetsen en examineren in de onderwijsmarkt te zetten. Met ComPass beschikt het onderwijs over een betrouwbaar en veilig instrument waarmee zij zonder grote investeringen de kwaliteit van bestaande toets- en examenprocessen kunnen verbeteren. Zo krijgen docenten en leerlingen inzicht in de voortgang van het leerproces en zijn leerlingen beter in staat de regie over hun leerprestaties in handen te nemen.

Het maken van schriftelijke examens door een groot aantal examenkandidaten op een centrale locatie in Nederland behoort steeds meer tot het verleden. Toetsen en examens vinden vaker plaats via internet. “De overgang naar online toetsen is echter geen kwestie van een knop omzetten, maar een nieuwe manier van werken”, vertelt Rob Pols, CEO van Atos Nederland. “Atos en Andriessen bundelen de krachten om het onderwijs hierbij te ondersteunen met dienstverlening op het gebied van online examineren. Atos is als geen ander in staat om grote volumes data op een veilige en betrouwbare manier te hosten. Andriessen onderscheidt zich door de combinatie van examenproceskennis en ervaring met internettechnologie.”

ComPass: de meerwaarde van online toetsen en examineren
ComPass is een online dienst die Atos en Andriessen hebben ontwikkeld voor online toetsen en examineren. Onderwijsinstellingen kunnen hierbij tegen een vaste prijs per leerling of leerkracht hoogwaardige toetsen en examens afnemen. Zij besteden het technisch onderhoud en het beheer van software en hardware uit en kunnen bovendien een beroep doen op advies en begeleiding. ComPass biedt 24/7 managementinformatie waarmee onderwijsinstellingen hun prestaties kunnen monitoren, optimaliseren en zo de kwaliteit van hun toets- en opleidingsprocessen verbeteren. Bovendien geeft online examineren scholen de mogelijkheid examenkandidaten beter te faciliteren. Er is sprake van een grotere flexibiliteit van tijd en plaats en de examenuitslagen zijn sneller beschikbaar. Zo levert het digitale examenproces een substantiële tijdsbesparing op voor de samenstellers van examens, de examenadministratie en beoordelaars. Bestaande vragen kunnen worden hergebruikt en  er zijn meer mogelijkheden voor variatie in de samenstelling van het examen, zoals het mondeling beantwoorden van vragen of het beantwoorden van vragen bij geluid- of videofragmenten. Dat laatste gebeurt nu vaak nog klassikaal, terwijl leerlingen bij online toetsen en examineren hun eigen tempo kunnen bepalen. Ook de mogelijkheid analyses te maken van de kwaliteit van vragen, examens of de mate waarin (groepen) deelnemers de kennis beheersen, is een logistieke meerwaarde van online examineren.

Actueel, betrouwbaar en efficiënt
“Doordat scholen altijd over actuele en betrouwbare informatie beschikken over de examenprestaties, zijn zij in staat in een vroeg stadium bij te sturen. Zo wordt het examenproces beter gestroomlijnd en verloopt het efficiënter: het vereist minder menskracht, levert substantiële kostenbesparingen op en de resultaten zijn beter voorspelbaar”, zegt Mark Vugs, directeur van Andriessen. “Op hun beurt krijgen docenten inzicht in de prestaties van hun leerlingen en leerlingen zijn in staat hun aandacht op de juiste onderdelen van hun studie te richten.”

“ComPass is geen traditionele software, maar een online service. De klant betaalt naar gebruik, dus uitsluitend voor de diensten die zij daadwerkelijk afneemt. Bovendien is het niet noodzakelijk van tevoren investeringen te doen in kostbare licenties of specifieke software”, aldus Pols. “Verder kost het beheer nauwelijks of geen tijd, mensen en geld. Er is alleen een computer met een internetverbinding en een browser voor nodig.”

Onderwijsinstellingen geven zelf vorm en inhoud aan de toetsen en examens en kunnen hierbij in de meeste gevallen bestaande vragen hergebruiken. Daarnaast kunnen ze meerdere vraagtypen hanteren, zoals combinaties van meerkeuzevragen, multiple select vragen, tekstuele en numerieke invulvragen, upload-vragen, dynamische rekenvragen, open vragen en multimedia. Compass biedt verder verschillende mogelijkheden voor de samenstelling van toetsen. Of het nu gaat om toetsen om het niveau van leerlingen vast te stellen, een (individuele) oefentoets met feedback of een officieel schoolexamen dat meetelt voor het uiteindelijke diploma. Zij kunnen kiezen voor het zelf samenstellen van een toets, waarbij zij met (één of meer) versies werken die voor alle kandidaten gelijk zijn. Een digitale vragenbank leent zich natuurlijk uitstekend voor het aanbieden van willekeurig gegenereerde toetsen waarbij elke leerling een unieke toets aangeboden krijgt.

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px

Online Examineren

ComPass is de online dienst voor toetsen en examineren waarmee u zonder investering vooraf met maximale flexibiliteit toetsen en examens afnemen.

Lees verder...

Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie