Previous press release

Atos publiceert eerste editie magazine GOV

Nieuwe editie volledig in teken van programma Compacte Rijksdienst
Utrecht, 1 november 2011
Atos presenteert de eerste editie van GOV: een magazine waarin de achtergronden van belangrijke ontwikkelingen in de publieke sector en het domein Zorg en Welzijn voor het voetlicht worden gebracht. De eerste editie - die zowel in traditionele als digitale vorm verschijnt - staat volledig in het teken van het uitvoeringsprogramma de Compacte Rijksdienst. Dit uitvoeringsprogramma moet resulteren - met een waarborg voor de continuïteit van het primaire proces - in het realiseren van de taakstellingen en het effectiever, efficiënter en daarmee doelmatiger werken van het Rijk. Ofwel met minder mensen integrale diensten leveren om ‘meer kwaliteit voor burger en bedrijfsleven tegen lagere kosten’ te realiseren.

GOV verschijnt twee keer per jaar uit naam van Atos. De belangrijkste doelgroep zijn leidinggevenden werkzaam in de publieke sector, zorg en welzijn. In de eerste editie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma de Compacte Rijksdienst. Binnen dit programma zijn zestien projecten gedefinieerd die zijn verdeeld over vier pijlers:

  1. de verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering
  2. een concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen
  3. ontdubbeling van uitvoerings- en toezichtsorganisaties
  4. een minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering
Tastbare resultaten
Het startsein voor het uitvoeringsprogramma is een klein jaar geleden gegeven en in die periode zijn verschillende resultaten geboekt. Zo is het project gericht op de concentratie van rijkskantorenlocaties in volle gang. Departementale huisvesting hangt nauw samen met facilitaire dienstverlening, zoals de inrichting van generieke voorzieningen als werkplekken en vergaderruimten en fysieke beveiliging. Met de start van Facilitair
Management (FM) Haaglanden als de facilitaire dienstverlener van het Rijk is op dit gebied voortgang gerealiseerd. Dit geldt ook voor projecten waarbij IT een belangrijke rol speelt. Zoals het project dat over de IT-infrastructuur gaat. Hierbij geven de departementale Chief Information Officers (CIO’s) bovendepartementale sturing en inhoud aan onder meer de IT- en informatiestrategie (I-strategie) van het Rijk.

Anderzijds betreft dit de uitbouw van de Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT). Deze organisatie gaat als één IT-dienstaanbieder voor de beleidskern en nauw verbonden uitvoeringsorganisaties fungeren. Hierdoor kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd en kosten bespaard. Atos is bij een aantal projecten betrokken. Zo heeft het Openbaar Ministerie besloten het beheer van haar technische infrastructuur en het rekencentrum in de komende vijf jaar aan de IT-dienstverlener uit te besteden. Dit is de eerste grootschalige IT-uitbesteding van een rijksonderdeel aan een marktpartij.

In deze editie
In het magazine komen de CIO’s van alle ministeries, het Rijk en verschillende uitvoeringsorganisaties aan het woord. Bovendien geven Piet Hein Donner - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - en Jaap Uijlenbroek - als directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk verantwoordelijk voor de Compacte Rijksdienst - hun visie op het uitvoeringsprogramma. Zo omschrijft Donner ‘het schrappen van dubbel en overbodig werk’ als ‘leidend principe’ van het programma en stelt Uijlenbroek dat dankzij het uitvoeringsprogramma ‘de vrijblijvendheid van de samenwerking er af is.’ Maarten Hillenaar, CIO Rijk, benadrukt vooral het belang van samenwerking. “Werk samen op de overeenkomsten en geef iedereen maximale ruimte binnen het gebied waarin zij zich onderscheiden.”

De digitale versie is beschikbaar op: http://nl.atos.net/nl-nl/sectoren/overheid/gov-magazine/default

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie