Previous press release

Atos realiseert bouw TenderNed om overheid en bedrijfsleven te ondersteunen bij aanbestedingen

In 2012 overgang naar volledig functionerend online marktplein
Utrecht, 10 november 2011
Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft gisteren TenderNed - het systeem voor elektronisch aanbesteden in Nederland - officieel gelanceerd. Atos is als IT-dienstverlener verantwoordelijk voor de bouw van dit online aanbestedingsplatform. Hiermee biedt TenderNed alle aanbestedende diensten in Nederland een gemeenschappelijk platform voor de publicatie en afhandeling van aanbestedingen. Op deze wijze levert zij een substantiële bijdrage aan een krachtiger, kleiner en meer dienstverlenende overheid. In 2012 zet TenderNed de stap naar een volledig functionerend online marktplein. Hier kunnen ondernemingen elektronisch inschrijven op aanbestedingen en hun gegevens digitaal laten opslaan in het bedrijfsdossier. Dat dossier kunnen zij bij elke nieuwe aanbesteding hergebruiken. Dit stelt de overheid en het bedrijfsleven in staat fors te besparen op tijd en geld.

Europese aanbestedingen zijn zeer arbeidsintensief voor overheden en bedrijfsleven. Nieuwe Europese regelgeving schrijft voor dat elke lidstaat het aanbestedingsproces digitaal ondersteunt. TenderNed is een belangrijk instrument om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Commissie voor elektronisch aanbesteden. Zo maakt het systeem het mogelijk aanbestedingen te publiceren, selectie-leidraden, bestekken en nota’s van inlichtingen te downloaden, aanbiedingen in te dienen en het selectieproces te ondersteunen. TenderNed leidt aanbestedende diensten stapsgewijs door het hele aanbestedingsproces. Tevens worden de Europese aanbestedingen gepubliceerd in het publicatieblad van de EU (Tenders Electronic Daily).

Duurzaam, efficiënt en accuraat
Atos bouwt een duurzaam systeem dat is gebaseerd op open source en een transactionele web based architectuur. Doordat het volledige aanbestedingsproces wordt geautomatiseerd, is het niet langer noodzakelijk grote hoeveelheden documenten in papieren vorm uit te wisselen. Bovendien zorgt TenderNed voor eenduidiger aanbestedingsprocessen, wat leidt tot uniformiteit en tijdbesparing. Doordat het systeem gebruikers stap voor stap door het proces leidt en hierbij onder meer rekening houdt met wettelijke termijnen is sprake van minder (vorm)fouten. Ondernemingen hoeven hun bedrijfsgegevens - zoals contactinformatie en referentieprojecten - slechts eenmalig te registreren en houden deze zelf actueel. Hierdoor kunnen zij deze gegevens bij elke aanbesteding opnieuw gebruiken. De hoeveelheid informatie die per aanbesteding wordt gevraagd, neemt hierdoor aanzienlijk af.

Van publicatie tot en met gunning
TenderNed wordt gefaseerd ingevoerd. Eind 2010 werd de publicatiemodule opgeleverd voor een beperkte groep aanbestedende diensten. Na een testperiode kunnen elektronische aanbestedingen vanaf begin november 2011 door aanbestedende diensten via TenderNed worden gepubliceerd. In 2012 gaat het systeem fungeren als online marktplaats: ondernemingen kunnen zich laten opnemen in het online bedrijvenregister en elektronisch inschrijven op een aanbesteding.

Lees het interview met Heleen Mosselman, projectdirecteur TenderNed in GOV magazine op pagina 40.

Atos:
Erica Prins
+31 6 30 43 73 29
Erica.prins@atos.net  

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie