Previous press release

Atos ondersteunt Thales bij creëren Firm of the future

Wereldwijde implementatie ECM-platform resulteert in hogere productiviteit en kennisdeling
Parijs, 14 november 2011

Atos ondersteunt Thales - een toonaangevende internationale aanbieder van bedrijfskritische oplossingen aan de defensie- en veiligheidsindustrie, luchtvaart- en transportsector - bij de wereldwijde implementatie van een hoogwaardig en zwaarbeveiligd  internationaal ECM-platform. Deze infrastructuur is gebaseerd op de oplossing Livelink van Open Text.

Atos werkt sinds 2008 nauw samen met Thales als global integrator van het nieuwe Team OnLine-platform. Dit omvangrijke programma is ontworpen in antwoord op de uitdagingen waarmee de entiteiten en medewerkers van de Thales Groep wereldwijd worden geconfronteerd. Uitdagingen die zich  voordoen binnen een organisatie met een bijzondere aandacht voor uiterst gevoelige vraagstukken in relatie met beveiliging (van platforms, netwerken, data en informatie).


Een bijzonder kenmerk van deze infrastructuur is dat het is gebaseerd op één platform dat is ingericht rond drie belangrijke domeinen. Deze omgevingen sluiten aan op de specifieke activiteiten van de verschillende entiteiten die onderdeel zijn van de Groep: de interne organisatie, de externe omgeving (klanten, leveranciers en partners) en een afgeschermde omgeving (militaire activiteiten, exportcontroles en dergelijke). Naast oplossingen voor technologische uitdagingen is het ontwerp van een gemeenschappelijke governance-model dat aansluit op de complexiteit van de organisatie één van de belangrijkste succesfactoren. Dit model moet gebruikers de ruimte bieden om het systeem op effectieve wijze te beheren en garanderen dat operators over de noodzakelijke autonomie beschikken.

Productiviteitsverbetering en kennisuitwisseling
“Atos heeft ons met succes ondersteund bij het ontwerp, de productie en implementatie van dit nieuwe gemeenschappelijke platform. Het realiseren van een productiviteitsverbetering in onze bedrijfskritische werkprocessen en het bevorderen van informatie-uitwisseling binnen strenge beveiligingsrestricties zijn de uitdagingen die zowel Thales als Atos beschouwen als voorwaarden voor de totstandkoming van het Bedrijf van de Toekomst”, aldus Eric Bourdeau, Team OnLine Programmadirecteur van Thales.

“We zijn trots op deze nauwe samenwerking met Thales waarbij we samen het hoofd bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met kennisdeling binnen omvangrijke organisaties die op een wereldwijde schaal opereren”, vertelt Yannick Tabanon, Director ECM Services van Atos. “Atos ondersteunt klanten met innovatieve oplossingen gebaseerd op technologie die samenwerking faciliteert. Hiermee stellen we hen in staat om informatie op een veilige wijze wereldwijd te beheren en te delen.”Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie