Previous press release

Atos en mijnpensioenoverzicht.nl bekroond met NAF-Architectuurprijs

Architectuur online pensioenregister is helder en gebaseerd op intelligente oplossingen die aantoonbaar succesvol zijn in gebruik
Utrecht, 24 november 2011

Mijnpensioenoverzicht.nl is bekroond met de NAF-Architectuurprijs voor de architectuur van deze succesvolle website. Stichting Pensioenregister en Atos - verantwoordelijk voor de bouw, ontwikkeling, het beheer en de hosting van de site - namen de prijs vandaag in ontvangst tijdens de prijsuitreiking in Nieuwegein. De jury roemt Mijnpensioenoverzicht.nl vanwege  de efficiënte en effectieve oplossingen. Sinds de lancering van Mijnpensioenoverzicht.nl in januari 2011 vonden bijna 3 miljoen bezoekers hun weg naar de site. Het belangrijkste doel van de website is het bieden van inzicht aan burgers in hun toekomstige pensioensituatie.

Doordat alle pensioenaanspraken op Mijnpensioenoverzicht.nl worden gebundeld, kunnen mensen in één overzicht zien hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd en hoeveel AOW-pensioen ze krijgen. De website kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Pensioenregister. Hierin zijn de meer dan 500 pensioenuitvoerders met in totaal circa 17 miljoen pensioenaanspraken en de Sociale Verzekeringsbank vertegenwoordigd. Bij de ontwikkeling van de IT-architectuur  was het belangrijkste uitgangspunt dat de pensioengegevens niet in het register worden opgeslagen, maar real time worden ontsloten bij de pensioenuitvoerders.  Dit voorkomt dat het pensioenregister een eigen registratie aanlegt - met gevolgen voor de privacy en beveiliging van gegevens – en zorgt ervoor dat de data altijd actueel zijn. De architectuur is volledig gebaseerd op Open Source, open standaarden en standaardinfrastructuur.

Aantoonbaar succesvol
Mijnpensioenoverzicht.nl is onderscheiden met de NAF-Architectuurprijs, omdat alles wat de architectuur van het online register beschrijft aantoonbaar is en succesvol in het gebruik. Zo is de IT-infrastructuur gebaseerd op heldere principes die in de oplossing concreet zichtbaar zijn. Bovendien is sprake van een duidelijke relatie tussen wat de architectuur uitbeeldt en wat is gerealiseerd. Ook speelden zowel het bestuur van Stichting Pensioenregister als Atos een actieve rol bij de ontwikkeling en realisatie van de architectuur, die bovendien anticipeert op behoeften van toekomstige gebruikers. Ook is de oplossing in zeer korte tijd en ruim binnen het budget gerealiseerd.


“We zijn erg trots dat Mijnpensioenoverzicht.nl is bekroond met de NAF-Architectuurprijs. De realisatie van deze architectuur was niet alleen een bijzonder project vanwege het grote aantal betrokkenen. Er was ook sprake van een zeer strak tijdschema met een aantal uitdagingen. Hoe stelt je meer dan 500 pensioenuitvoerders in staat zich op tijd aan te sluiten. En hoe geef je invulling aan het beheer van zo’n enorme hoeveelheid pensioenafspraken?”, vertelt Cor Franke, programmamanager van Stichting Pensioenregister. “Het was dan ook een uitdaging een deel van onze doelen als centrale programmamanagers te vertalen in decentrale activiteiten bij de pensioenuitvoerders. Hierin zijn we geslaagd: de introductie van de website is uitstekend verlopen en mijnpensioenoverzicht.nl wordt dagelijks druk bezocht.”


Atos kreeg in 2009 de opdracht de architectuur van mijnpensioenoverzicht.nl te ontwikkelen, de website te bouwen en te beheren binnen een scherp afgebakend budget. “Atos en Stichting Pensioenregister hebben intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van de webapplicatie. De keuzes voor de technologie zijn steeds in nauwe samenspraak gemaakt. Bovendien hebben we op functioneel terrein goed samengewerkt”, vertelt Rob Pols, CEO van Atos Benelux. “Stichting Pensioenregister stelde globale specificaties op en aan de uitwerking van functionele ontwerpen is gezamenlijk invulling gegeven, onder meer met gebruikmaking van Open Source-software. Dit kwam bovendien tegemoet aan de wens tot kostenbeheersing, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en beveiliging. Dankzij deze inspanningen staat er nu een flexibele en robuuste IT-infrastructuur die uitstekend functioneert. Het is zeer eervol dat deze architectuur is bekroond met deze belangrijke prijs.”

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie