Previous press release

Atos Consulting wint Rijkswaterstaat Award 2011

Rijkswaterstaat Uniform Programmering Systeem bekroond in categorie ICT
Utrecht, 28 november 2011

Atos Consulting heeft op 25 november de Rijkswaterstaat Award 2011 gewonnen. Het meerjarige project Uniformering Rijkswaterstaat Programmering (URP) viel in de prijzen in de categorie ICT met Rijkswaterstaats’ Uniforme Programmering Systeem (RUPS). Atos Consulting - verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen en de implementatie van deze hoogwaardige applicatie - levert met RUPS een belangrijke bijdrage aan de uniformering van processen en middelen voor het beheer en onderhoud van het wegennet, de vaarwegen en het watersysteem van Rijkswaterstaat. Atos Consulting nam de prestigieuze prijs in ontvangst tijdens de feestelijke prijsuitreiking tijdens de RWS Marktdag in het NBC Nieuwegein.

Rijkswaterstaat reikt elk jaar een onderscheiding uit aan opdrachtnemers die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dit jaar stond de Rijkswaterstaat Award in het teken van het thema ‘Samenwerken aan Netwerken’. In het project URP hebben Rijkswaterstaat en Atos Consulting nauw samengewerkt aan de uitwerking van een uniform proces, een rolbeschrijving en de ontwikkeling van de RUPS applicatie. Deze toepassing wordt nu breed ingezet om het onderhoud van netwerken over meerdere jaren te programmeren. Het landelijke systeem is voor zowel de regionale als landelijke diensten van Rijkswaterstaat gerealiseerd. Atos Consulting heeft de volledige implementatie van RUPS - van ontwerp tot en met het live gaan van de applicatie - begeleid. Zo heeft zij Rijkswaterstaat ondersteund met het opstellen van een functioneel ontwerp, het testen en het implementeren van de applicatie. Ook heeft de IT-dienstverlener tijdens de implementatie op maat gesneden cursussen en trainingen ontwikkeld voor eindgebruikers.

Efficiënt, inzichtelijk en stabiel
“Door de totstandkoming van RUPS beschikt Rijkswaterstaat over een instrument dat de meerjarige programmering van beheer en onderhoud inzichtelijker en stabieler maakt. Zo kunnen we eenvoudiger anticiperen op veranderende beleidsdoelstellingen en besparen op de kosten van beheer en onderhoud”, vertelt Joost Wӓckerlin van Rijkswaterstaat. “Hiermee levert RUPS een substantiële bijdrage aan het realiseren van de versobering van en efficiencydoelstellingen voor het onderhoud van de netwerken die Rijkswaterstaat beheert. Atos Consulting heeft hieraan een cruciale bijdrage geleverd. Met deze award geven wij uitdrukking aan onze grote waardering voor deze bijzondere prestatie.”

“Sinds de lancering van RUPS in 2010 is Atos Consulting nog steeds verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, het functioneel beheer en de aansluiting hiervan op andere bedrijfsbrede applicaties, zoals SAP. Hiermee legt RUPS de verbinding met processen die in het verleden gescheiden functioneerden, zoals beheer en onderhoud, budgettering, capaciteitsplanning en inkoop”, legt Rob Pols, CEO van Atos Benelux, uit. “Wij zijn er bijzonder trots op dat Rijkswaterstaat deze prijs aan Atos Consulting heeft uitgereikt. Hieruit blijkt het vertrouwen dat zij in ons heeft als partner bij de realisering van dit belangrijke programma. Wij blijven ook in de toekomst nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en vervolmaking van deze toepassing.”

Zo is Atos Consulting is in 2012 verantwoordelijk voor de inrichting van het functioneel beheer van RUPS op basis van de BiSL-standaard en het uitvoeren van het incidentenmanagement conform het ITIL-referentiekader.

 

Next press release

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie