file

Footprint

Atos’ CO2 footprint (directe en indirecte emmissies (scope 1 en 2)) bestaat uit een aantal belangrijke componenten waarvan de procentuele samenstelling jaarlijks geleidelijk verandert als gevolg van het toepassen van de Trias Energetica strategie. Voor 2015 was die samenstelling als volgt:

 

 

Sinds 2008 (referentiejaar Atos) wordt de CO2 footprint gemeten en vertoont zij een sterke reductie over de jaren heen.*

 


Voor de ketenemmissies (scope 3 volgens de CO2 Prestatieladder) is gekozen voor de twee meest materiële CO2-bronnen van Atos. Dit betreft woon werk verkeer en kapitaalgoederen in de vorm van de inrichting van de datacenters. De ketenanalyses zijn beschikbaar op de SKAO website.

 

(*) De getoonde emissie is conform de Nederlandse Elektriciteitswet. Volgens SKAO-norm, waarbij alleen groene stroom uit Nederlandse wind wordt geaccepteerd, is de emissie 23.772,4 ton hoger.

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie