file

Initiatieven

Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen participeert Atos passief (2.D.1), actief (3.D.1) en initiatiefnemend (4.D.1) in diverse relevante initiatieven met stakeholders.

Zo is Atos lid van:

   

file
file
file
 • Internationale lidmaatschappen: Atos is wereldwijd actief lid van de toonaagevende instanties op gebied van (onder andere) CO2-reductie in de wereld zoals: 
 • Consortium Green IT Amsterdam: Atos is actief in dit platform dat zich ten doel stelt in 2025 de CO2-emissie met 40% teruggedrongen te hebben t.o.v. 1990.
 • U15: Atos participeert in dit initiatief van de provincie Utrecht om drukke regio’s in Nederland beter en vooral duurzamer bereikbaar te maken als onder deel van het overheidsinitiatief “Beter benutten”.
 • Utrecht Sustainability Institute (USI): USI is een toonaangevend netwerk instituut op het gebied van duurzaamheid. De kern van de missie van het USI is het bijdragen aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal. Atos neemt actief deel aan dit initiatief als bedrijven partner en daarnaast sponsort Atos dit instituut voor 15.000 Euro per jaar. Het bedrijventeam komt 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg naast overleg voor eventuele werkgroepen.  Atos is actief in de werkgroep Greening by ICT waarbinnen het EnergieKompas wordt ontwikkeld in samenwerking met Eneco, Stedin, Gemeente Utrecht, Portaal Wonen en USI/ Universiteit van Utrecht.

 

Actief neemt Atos deel aan:

 • MJA-convenant: Atos NL heeft in 2009 het MJA3-convenant ondertekend waarin zij zich verbindt om tussen 2008 en 2020 haar energie efficiency met minimaal 30% te verhogen. Via planning, realisatie en monitoring moet minimaal 2.5%/jaar energie efficiency worden gerealiseerd.
 • ICT-routekaart: Atos is actief in verschillende werkgroepen van de ICT-routekaart: een initiatief van agentschapNL om, binnen de ICT-sector in Nederland, visie en actieplan te ontwikkelen om in 2030 te komen tot 50% energie reductie in de sector en CO2-neutraliteit.
 • BERL-project: Bio-diesel creatie uit de best van de “Jatropha Curcas” boom, waarbij Atos pro deo de software ontwikkeling en introductie bij lokale boeren en bedrijven verzorgt (Bangladesh en Malawi).
 • Predictive Maintenance: Op basis van Big Data technieken wordt onderhoud niet meer in vaste schema’s uitgevoerd, maar wanneer het echt nodig is. Hierdoor wordt de levensduur van productie middelen vergroot, wat leidt tot minder vervanging en daarmee minder CO2 uitstoot.
 • Slimmer boren naar olie: Op basis van Big Data technieken wordt met duidelijk meer kans op resultaat geboord naar olie. Hierdoor zijn minder proefboringen nodig wat leidt tot minder CO2 uitstoot.
 • Sensor City Assen: Gemeente Assen heeft een open lucht laboratorium voor sensoren gemaakt. Atos helpt mee aan het ontsluiten van de data door gebruik making van Big Data tool Hadoop. M.b.v. sensoren kunnen bijvoorbeeld lantarens slimmer aan en uit gedaan worden, wat leidt tot minder CO2 uitstoot.
file

Atos heeft een aantal eigen duurzame initiatieven tot portfolio elementen verheven om klanten te helpen energie te besparen en daarmee de CO2 uitstoot verder terug te dringen. De belangrijkste zijn die ten behoeve van klanten met Data Centra (DCIM) en Productiebedrijven (WAVE) (4.D.1):

 • DCIM: Atos heeft een DCIM applicatie suite gebouwd op basis van Siemens 3D CAD software en PLM software en OSISoft software. Hiervoor zijn modelleer-methodieken en analyse functies ontwikkeld waarmee bestaande en nieuwe server centra energie zuiniger ingericht kunnen worden. Er is gebruik gemaakt van Atos’ kennis over de warmtehuishouding en Atos’ kennis over het inrichten en exploiteren van een server centrum.
 • WAVE: Atos levert een Cloud-dienst op basis van WonderWare software, die klanten in staat stelt om hun verbruik te monitoren en deze te relateren aan de karakteristieken van hun productieproces. WAVE ondersteunt het energie (reductie) management proces voor middelgrote productiebedrijven door meten en monitoring, analyse en alarmering. Bij WAVE+ worden de business processen ingericht voor continue verbetering, is er advies voor verbeteringen in het proces en de monitoring en is er ruimte voor technisch advies.

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie