file

Reductie

Atos CO2 reductie doelstellingen vormen integraal onderdeel van Atos milieubeleid, waardoor Atos de afgelopen jaren druk bezig is geweest met het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Hierin hebben we flinke stappen gezet in vooral het verhogen van onze energie-efficiëntie en het verlagen van onze CO2-footprint. Mede door wisselende accenten binnen ons Global duurzaamheidsprogramma, vaak gedreven door ontwikkelingen in de sector, betekent dit dat doelstellingen soms bijgesteld zijn of veranderd zijn.

 

In november 2016 is onze wereldwijde Ambition 2020 gepresenteerd aan aandeelhouders en medewerkers. Hierin zijn ook een aantal niet-financiële KPIs opgenomen waar we de komende jaren de focus op gaan leggen. Binnen Atos Nederland zijn we druk bezig met het vertalen van deze doelstellingen naar een lokaal plan. De nieuwe doelstellingen verwachten wij in januari 2017 te kunnen presenteren op deze website.

 

In de Milieubeleidsverklaring van Atos worden concrete doelstellingen toegelicht. De doelstellingen in de Milieubeleidsverklaring van 2015 waren als volgt:

  • Alle strategische datacenters en locaties met meer dan 500 medewerkers, ISO14001 gecertificeerd per december 2016
  • Verbeter energie-intensiteit per omzet met 5% (2014 à 2015)
  • Verbeter energie-efficiëntie met 30% tussen 2008 en 2020 (MJA-convenant)
  • Beperk de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen tussen 2015 en 2017 met 20%
  • Minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen
  • Gemiddelde PUE in strategische datacenters teruggebracht tot max. 1.45 in 2016 en later

Om deze doelstellingen te bereiken dienden de volgende targets per jaar behaald te worden.

file
0[1].gif

Onderstaand is te zien hoe de gestelde doelen zijn behaald.

2016-12-20_CO2ReductieTabel.PNG

In het verleden gestelde doelen en daarop behaalde performance zijn te bekijken op de pagina Historie doelstellingen en performance

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie