file

Historie doelstellingen en performance

De doelstellingen opgesteld in 2011 / 2012 zijn als volgt:

  • Verbeteren van energie efficiëntie (GJ/FTE) tussen 2008 en 2020 met 30%
  • Additioneel verlagen van de CO2-footprint (ton CO2) tussen 2012 en 2015 met 30%
  • Verminderen van de hoeveelheid brandstof per medewerker (Liter/FTE) voor bedrijfsvervoer tussen 2012 en 2015 met 30%
  • Absolute virtualisatiegraad Atos datacenters naar 66% in 2014
  • Actief gebruik van openbaar vervoer business card verhogen tot 40% in 2014
  • Minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen

De doelen van 2015 zijn gehaald met uitzondering van de doelstelling voor het openbaar vervoer. Dat komt voornamelijk omdat we door het nieuwe werken minder zijn gaan reizen. We hebben een nieuwe target opgesteld in de Milieubeleidsverklaring. Zie voor verdere analyse de Ketenanalyse Radiuz Card. Dit heeft mede geleid tot een aangepaste doelstelling om de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen met 20% te beperken. Bij energie-efficientie is gekozen voor de persoon gerelateerde efficiëntie (gerelateerd aan offices, vervoer en datacenters).

De geplande realisatie van de gestelde doelen tot 2020 is als volgt:

 

file

Atos rapporteert halfjaarlijks intern en extern de voortgang ten opzichte van de CO2-gerelateerde doelstellingen. De gerealiseerde performance is:

   

Slide3.3.PNG

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie