file

Thema's, processen en resultaten

Thema's

Atos hanteert vier milieu gerelateerde thema’s waarbinnen continue energie en CO2-efficiency projecten en acties worden uitgevoerd door de verantwoordelijke procesmanagers:

  • Green offices
  • Green datacenters
  • Green travel
  • Sustainable purchasing

Green offices concentreert zich op aanpassingen van kantoorgebouwen, efficiënter gebruik van vierkante meters en energie besparingen op verlichting en verwarming. Green datacenters richt zich vooral op sterke vermindering van elektriciteitsgebruik door toepassen van state-of-the-art energie-efficiëntie maatregelen. De ketenanalyse Ontwikkel en Test omgeving binnen Atos geeft hier meer inzicht in. 

Green travel stimuleert het nieuwe werken en continue verdergaande besparingen op brandstof gebruik (onder andere door aanscherping van de norm voor CO2 uitstoot van het wagenpark). De ketenanalyse Radiuz Card gaat verder in op openbaar vervoer stimulatie. 

Sustainable purchasing focust op duurzaam gedragsverandering bij onze key-leveranciers vooral met betrekking tot energie en CO2.
 
Omdat Atos, als ICT-bedrijf, geen infrastructurele projecten uitvoert, zijn de mogelijkheden om tijdens projecten CO2 te besparen beperkt tot het limiteren van vervoersbewegingen en energie-efficiënt inzetten van ICT-apparatuur en software. De resultaten van ICT en consultancy projecten, uitgevoerd voor klanten, kunnen echter voor grote besparingen zorgen.

Processen

Atos hanteert daarom een aantal processen om continue CO2-reductie te bereiken:

  • Het energiemanagement proces bestaat enerzijds uit het betrouwbaar verzamelen van energie data, valideren en rapporteren, waarna energie efficiëntie acties worden gepland, uitgevoerd en gecontroleerd op efficiëntie resultaat; anderzijds uit het verzamelen van efficiëntie ideeën buiten metingen om, zoals ervaringen en ideeën wereldwijd bij stakeholders en wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. NEN –EN 16001, ISO 50001 en NEN-ISO 14064-1 vormen hiervoor de basis.
  • Het green project management proces zorgt ervoor dat projecten waarin en waarmee CO2, energie of materialen bespaard kunnen worden, ook daadwerkelijk op die aspecten worden gemanaged.
  • Het green project monitoring proces zorgt voor registratie van die projecten en het verbreiden van leerervaringen.
  • Diverse audit en benchmark processen met erkende experts in de markt op dat gebied toetsen voortdurend waar verder energie- en CO2-efficientie verbeterd kan worden. Dit vindt onder meer plaats in Atos’ datacenters. 

Atos heeft een green project management methodiek ontwikkeld om projecten energie- en CO2-efficienter te maken. Bij projecten waarop Atos CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkrijgt, wordt gebruik gemaakt van deze green project management methodiek.

Resultaat

Tussen 2008 en 2014 heeft Atos haar totale CO2 footprint (op basis van de ladder conversiefactoren) met 67% verminderd.

 

    

Contact

Atos Nederland
trans-1-px
Onze website maakt gebruik van cookies. Als u op deze website blijft navigeren, stemt u ermee in dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden
bekeken en het functioneren van onze website te verbeteren. Als u hiervoor geen toestemming wilt geven, kunt u de cookies uitzetten in uw browser, zoals in onze
Privacy Statement wordt toegelicht.
Akkoord Meer informatie